Zarządzania trzeba się uczyć w wielu aspektach

Zarządzania trzeba się uczyć w wielu aspektach

Zarządzanie to pojęcie bardzo szerokie, w biznesie obejmujące wiele różnych dziedzin. Uogólniając oznacza zakres niezbędnych decyzji oraz działań w stosunku do osób, na przykład zespołu lub pojedynczych pracowników, zasobów czy funduszy. Do zadań zarządzających – menedżerów różnego szczebla czy liderów należą m.in.: planowanie działań, kontrola i egzekwowanie, a także inspirowanie i motywowanie.

Doświadczony i skuteczny menedżer/menedżerka jest na wagę złota, a taki, który dba o stały rozwój kompetencji w zakresie zarządzania, to prawdziwy skarb. Liderzy są kluczowym elementem w osiąganiu celów firmy, dlatego ich edukacja, a właściwie lifelong learning są istotnym elementem biznesu.

Dla młodych, widzących swoją przyszłość jako liderów w organizacjach, fundamentem będą studia z zarządzania. Dla początkujących oraz osób z niewielkim jeszcze doświadczeniem istotne będą szkolenia i studia podyplomowe. Dla tych doświadczonych – programy Executive MBA .

Różnorodność dziedzin

Czy jesteś menedżerem/menedżerką w dziale marketingu, sprzedaży, produkcji, finansów czy innym, czy też zarządzasz własną firmą, doskonalenie umiejętności, zdobywanie nowych i podnoszenie już nabytych kompetencji związanych z szeroko pojętym zarządzaniem, jest w dzisiejszej, szybko zmieniającej się rzeczywistości niezbędne.

Zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacyjnością czy zarządzanie finansami – to tylko niektóre z obszarów, w których kompetencje zarządcze odgrywają kluczową rolę. Świat biznesu staje się coraz bardziej złożony i konkurencyjny, konieczność posiadania solidnej wiedzy i umiejętności zarządczych, również w bardzo specjalistycznych obszarach, staje się jeszcze bardziej paląca.

Współczesne wyzwania

W dynamicznym świecie, w którym zmiana stała się „chlebem powszednim”, umiejętność zarządzania nią jest nieodzowna. Rynek ewoluuje, a właściwie się rewolucjonizuje, zmieniają się technologie, narzędzia, trendy, oczekiwania klientów i innych interesariuszy, w końcu – regulacje prawne.

Z badań przeprowadzonych przez GFKM na ponad 500 menedżerach i menedżerkach wynika, że zarządzanie w zmieniających się okolicznościach stanowi największe wyzwanie, z którym obecnie borykają się liderzy i liderki. Niejednoznaczność i dynamika zdarzeń, z którymi muszą radzić sobie każdego dnia sprawiają, że podejmowanie właściwych decyzji i zarządzanie zmianą stanowią dwie kluczowe kompetencje w ich działaniu.

Jedną z największych zmian w ostatnich latach, którą wymusiła pandemia Covid-19 i która została z nami mimo ustąpienia zagrożenia – jest praca zdalna lub hybrydowa. Przy wszystkich (elastyczność, oszczędności czasu i kosztów, konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy), ten nowy tryb funkcjonowania w organizacjach wiąże się też z konkretnymi wyzwaniami dla zarządzających. Podtrzymywanie zaangażowania, budowa autentycznych i silnych relacji w zespole, zarządzanie efektywnością czy komunikacją – to tylko niektóre z nich. Odpowiednie szkolenia z zarządzania sprawią, że kompetencje, które – jak się wydaje – posiada już każdy w miarę doświadczony menedżer, wzniosą go na nowy poziom – hybrydowego lidera.

Zrównoważony rozwój, CSR, ESG – to pojęcia, z którymi coraz częściej, również na poziomie nowej legislacji i wymogów stawianych firmom, stykają się zarządzający. Dla wielu są to obszary nowe lub nie do końca zbadane, a ich „oswojenie” również wymaga konkretnej, nowej wiedzy. I znowu – nauka zarządzania w tych aspektach staje się konieczna.

 

Strefa wiedzy