Zarządzanie a środowisko

Zmiany klimatyczne w przywództwie? Na czym polegają zmiany klimatyczne i jak wpływają na życie i gospodarkę?

Zmiany klimatyczne dotyczą bardzo wielu czynników. Należą do nich wzrost temperatury, wzrost ilości dwutlenku węgla, czystość powietrza, susze, znikające gatunki, ingerencja człowieka w naturę. Na co dzień jesteśmy bombardowani różnymi informacjami dotyczącymi choćby smogu, nadmiaru plastiku, wycinkami i pożarami lasów oraz wymierającymi gatunkami. Te wszystkie zagrożenia ekologiczne zawierają się w znacznie obszerniejszym zjawisku, jakim jest katastrofa klimatyczna.

Obecnie stoimy w punkcie zwrotnym – jeśli nie zaczniemy drastycznie ograniczać emisji gazów cieplarnianych, to uruchomią się mechanizmy ekologiczne i planeta będzie podgrzewać się sama. Jeżeli przekroczymy 2 stopnie, na Ziemi zajdą znaczne zmiany.

I choć zdawałoby się, że globalne ocieplenie może nieść pozytywne skutki dla gospodarki – dłuższe okresy ciepła, mniejsze zużycie paliw na ogrzewanie zimą, dłuższy sezon np. budowlany bądź turystyczny, to jednak analitycy są zgodnie, że negatywny wpływ zmian klimatycznych znacznie przewyższy ich dobre strony. Zarówno dla życia ludzi, jak i dla gospodarki. Aspekty te też zależą od szerokości geograficznej. Kraje położone jak Polska mogą faktycznie mieć pewne korzyści, jak choćby wspomniany wydłużony sezon prac budowlanych. Ale w krajach bliższych równikowi, gdzie przeciągające się susze, śmierć ludzi z powodu przegrzania, przeciążenie linii energetycznych wynikające z upału, będą tragiczne w skutkach.

Ekstremalne upały staną się przyczyną wyższej śmiertelności, szczególnie wśród starszych, chorych i dzieci. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że pow. 35 stopni wydajność pracy na zewnątrz spada – to będzie miało przełożenie na takie gałęzie jak budownictwo, rolnictwo, turystyka. Susze wpłyną na niższe plony. Ceny żywności wzrosną, a to niesie ze sobą widmo głodu w niektórych miejscach na Ziemi. Taki stan rzeczy spowoduje migracje ludności, gdyż życie w ekstremalnych warunkach przestanie być możliwe. Nasilą się konflikty zbrojne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na łańcuchy dostaw.

Gospodarka i rolnictwo są nastawione na to, że klimat jest stabilny. Tak było od tysięcy lat. Teraz to się zmienia. Porozumienie Paryskie, które zostało podpisane, by chronić naszą planetę przed katastrofą klimatyczną, zakłada takie wyhamowanie emisji gazów cieplarnianych, że podgrzanie Ziemi nie przekroczy 2 stopni. To jedyny sposób, by ochronić nasze życie i naszą gospodarkę.

Strefa wiedzy