Zarządzania trzeba się uczyć w wielu aspektach

Zarządzanie

1. Wiele aspektów zarządzania

2. Gry symulacyjne, a zarządzanie

3. Użyteczność narzędzia MindSonar w zarządzaniu 


Zarządzania trzeba się uczyć w wielu aspektach

Zarządzanie to pojęcie bardzo szerokie, w biznesie obejmujące wiele różnych dziedzin. Uogólniając oznacza zakres niezbędnych decyzji oraz działań w stosunku do osób, na przykład zespołu lub pojedynczych pracowników, zasobów czy funduszy. Do zadań zarządzających – menedżerów różnego szczebla czy liderów należą m.in.: planowanie działań, kontrola i egzekwowanie, a także inspirowanie i motywowanie.

Doświadczony i skuteczny menedżer/menedżerka jest na wagę złota, a taki, który dba o stały rozwój kompetencji w zakresie zarządzania, to prawdziwy skarb. Liderzy są kluczowym elementem w osiąganiu celów firmy, dlatego ich edukacja, a właściwie lifelong learning są istotnym elementem biznesu.

Dla młodych, widzących swoją przyszłość jako liderów w organizacjach, fundamentem będą studia z zarządzania. Dla początkujących oraz osób z niewielkim jeszcze doświadczeniem istotne będą szkolenia i studia podyplomowe. Dla tych doświadczonych – programy Executive MBA .

Różnorodność dziedzin

Czy jesteś menedżerem/menedżerką w dziale marketingu, sprzedaży, produkcji, finansów czy innym, czy też zarządzasz własną firmą, doskonalenie umiejętności, zdobywanie nowych i podnoszenie już nabytych kompetencji związanych z szeroko pojętym zarządzaniem, jest w dzisiejszej, szybko zmieniającej się rzeczywistości niezbędne.

Zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacyjnością czy zarządzanie finansami – to tylko niektóre z obszarów, w których kompetencje zarządcze odgrywają kluczową rolę. Świat biznesu staje się coraz bardziej złożony i konkurencyjny, konieczność posiadania solidnej wiedzy i umiejętności zarządczych, również w bardzo specjalistycznych obszarach, staje się jeszcze bardziej paląca.

Współczesne wyzwania

W dynamicznym świecie, w którym zmiana stała się „chlebem powszednim”, umiejętność zarządzania nią jest nieodzowna. Rynek ewoluuje, a właściwie się rewolucjonizuje, zmieniają się technologie, narzędzia, trendy, oczekiwania klientów i innych interesariuszy, w końcu – regulacje prawne.

Z badań przeprowadzonych przez GFKM na ponad 500 menedżerach i menedżerkach wynika, że zarządzanie w zmieniających się okolicznościach stanowi największe wyzwanie, z którym obecnie borykają się liderzy i liderki. Niejednoznaczność i dynamika zdarzeń, z którymi muszą radzić sobie każdego dnia sprawiają, że podejmowanie właściwych decyzji i zarządzanie zmianą stanowią dwie kluczowe kompetencje w ich działaniu.

Jedną z największych zmian w ostatnich latach, którą wymusiła pandemia Covid-19 i która została z nami mimo ustąpienia zagrożenia – jest praca zdalna lub hybrydowa. Przy wszystkich (elastyczność, oszczędności czasu i kosztów, konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy), ten nowy tryb funkcjonowania w organizacjach wiąże się też z konkretnymi wyzwaniami dla zarządzających. Podtrzymywanie zaangażowania, budowa autentycznych i silnych relacji w zespole, zarządzanie efektywnością czy komunikacją – to tylko niektóre z nich. Odpowiednie szkolenia z zarządzania sprawią, że kompetencje, które – jak się wydaje – posiada już każdy w miarę doświadczony menedżer, wzniosą go na nowy poziom – hybrydowego lidera.

Zrównoważony rozwój, CSR, ESG – to pojęcia, z którymi coraz częściej, również na poziomie nowej legislacji i wymogów stawianych firmom, stykają się zarządzający. Dla wielu są to obszary nowe lub nie do końca zbadane, a ich „oswojenie” również wymaga konkretnej, nowej wiedzy. I znowu – nauka zarządzania w tych aspektach staje się konieczna.

Gry symulacyjne, a zarządzanie

Nowoczesne metody nauki zarządzania sprawiają, że szybciej i w praktyczny sposób można zdobyć lub podnieść na wyższy poziom kompetencje związane z zarządzaniem. Jedną z najbardziej docenianych i najskuteczniejszych, zarówno dla stawiających pierwsze kroki w biznesie, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w zarządzaniu, są symulacje biznesowe, zwane też grami strategicznymi.

To interaktywne warsztaty, dzięki którym uczestnicy mają możliwość przełożenia teorii na praktykę biznesową. Bazują na analizie realnie istniejących firm, odzwierciedlają schematy biznesowe i występujące zależności.  W bezpiecznym środowisku online pomagają zyskać doświadczenie w poszukiwania najskuteczniejszych metod i narzędzi zarządzania firmą.

W GFKM wykorzystujemy z powodzeniem dwa narzędzia: CapsimInbox oraz Marketplace Simulations.

CapsimInbox  pozwala eksperymentować ​i podejmować własne decyzje w środowisku pozbawionym ryzyka, ​przy okazji mierząc poziom rozwoju wielu konkretnych kompetencji menedżerskich ​
i wskazując obszary do rozwoju.​  Uczestnicy warsztatu mogą wcielić się w rolę dyrektora ds. sprzedaży i operacji w średniej firmie specjalizującej się w aplikacjach, specjalisty ds. windykacji w firmie z branży bankowej albo kierownika ds. doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnej.

Platforma Marketplance oferuje 35 realistycznych  gier biznesowych, odzwierciedlających konkurencyjny i zmieniający się rynek.  Uczestnicy mogą eksperymentować ze strategiami biznesowymi oraz doświadczać konsekwencji swoich działań w wirtualnym środowisku. Zakres merytoryczny i tematyka symulacji dostosowana jest do trzech poziomów zaawansowania.

Podstawowy obejmuje: marketing strategiczny, podstawy biznesu związane z założeniem i rozwojem firmy oraz wprowadzenie do biznesu i strategii, czyli warsztat koncentrujący się na praktycznym wykorzystaniu podstawowych metod i narzędzi zarządzania i strategii.

Poziom średniozaawansowany to: warsztat z zaawansowanej strategii marketingowej, zarządzania, finansów oraz efektywności inwestycji; warsztat z zarządzania marką produktów w środowisku globalnego rynku oraz symulacja biznesowa nastawiona na praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najwyższy poziom zaawansowania to możliwość sprawdzenia się w: międzynarodowym zarządzaniu korporacyjnym i planowaniu strategicznym; rozwoju strategii innowacyjnej firmy o rozproszonej produkcji, z uwzględnieniem polityki CSR oraz w zaawansowanym zarządzaniu łańcuchem dostaw i kanałami dystrybucji.

Za podsumowanie niech posłuży opinia jednego z uczestników: „Bardzo przydatna forma nauki, poszerzająca horyzonty. Zajęcia w rewelacyjny sposób sprawdzały umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy”.

Zrozumienie siebie i innych dzięki MindSonar

Zastanawiałeś/aś się kiedyś, dlaczego jako lider/ka w określonej sytuacji zareagowałeś/łaś tak, a nie inaczej, choć ta inna reakcja z perspektywy czasu i tego, co się wydarzyło, mogła być korzystniejsza? A może zachodzisz w głowę, dlaczego tak trudno zmotywować zespół, choć jeszcze niedawno nie stanowiło to problemu? Albo, jeśli pracujesz w HR, masz problem z wyborem pomiędzy kandydatami, którzy mają zbliżone kompetencje i doświadczenia? Na zachowania i działania wpływ mają głęboko zakorzenione wartości i sposoby myślenia. Możesz je zbadać i odpowiednio wykorzystać. Z pomocą przychodzi MindSonar (link)

Sposób myślenia przekłada się konkretne zachowania, które prowadzą do określonych rezultatów. Często nie uczymy się na błędach, bo analizujemy działanie, a nie zaglądamy głębiej – w sferę nawykowego myślenia, które to działanie „sprowokowało”.

Nawykowe myślenie jest istotną przeszkodą na drodze rozwoju – osobistego, poszczególnych pracowników czy całych zespołów. Przyjrzenie się sposobowi myślenia w danym kontekście jest silnym bodźcem do zmian. MindSonar to pierwsze narzędzie psychometryczne, które bada sposób myślenia w konkretnych sytuacjach. Dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań oraz zmianę postaw.

W przeciwieństwie do innych testów psychologicznych, przy pomocy których możesz sprawdzić, jaką jesteś osobą niezależnie od okoliczności, MindSonar zmierzy, jak myślisz w określonym kontekście, np.: ja jako lider/liderka, w konflikcie, podczas wyzwania. W różnych sytuacjach możesz myśleć w odmienny sposób i, co za tym idzie zupełnie inaczej reagować. Nie chodzi przy tym o ocenę, który styl myślenia jest dobry, a który zły, bo każdy w określonych okolicznościach może być pomocny.

Czego dowiesz się z badania?

MindSonar mierzy 7 systemów wartości wg teorii Gravesa: bezpieczeństwo, siła, porządek, rywalizacja, ideały, uczenie się, równowaga (holistyczność). To istotne, bo np. w sytuacji kryzysowej inaczej będzie myślała i reagowała osoba, która ceni siłę autorytetu, inaczej ktoś, dla kogo wartością są relacje, a jeszcze inaczej ktoś, kto na pierwszym miejscu stawia porządek.

Test mierzy również 13 stylów myślenia badających obszary takie jak: styl podejmowania decyzji (proaktywny – reaktywny), podejście do zmian (stopniowa zmiana – raptowna zmiana – utrzymanie), poczucie skuteczności (wewnętrzne – zewnętrzne źródło kontroli), nastawienie do otoczenia (dopasowanie – różnicowanie), preferowany kanał przetwarzania informacji (wzrokowiec-słuchowiec- kinestetyk) i wiele innych.

Weźmy przykład: menedżer powinien zachować szeroką perspektywę, patrzeć na organizację jako zestaw naczyń połączonych, widzieć, jak działania jednego działu wpływają na inne. Zdarzają się jednak menedżerzy, którzy grzęzną w szczegółach, działają tak, aby nie umknęła im żadna informacja, chcą mieć wszystko pod kontrolą. W MindSonar taka osoba uzyska prawdopodobnie wyższe wyniki w schemacie myślenia „szczegółowy”, a niższe w schemacie „ogólny”. Podczas omawiania raportu menedżer ten będzie mógł zastanowić się z konsultantem, jak zmienić tę perspektywę, jak patrzeć na organizację w szerzej.

Kolejny przykład: innym zadaniem lidera jest wzmacnianie motywacji i dobrej atmosfery w zespole. Dlatego warto, aby kierownik patrzył na swój zespół optymistycznie. Miał nastawienie raczej „szklanka do połowy pełna” niż pusta. Warto, aby szukał tego, co wspólne, co łączy, co buduje. Zdarzają się jednak kierownicy, którzy skupiają wyłącznie na tym, co można jeszcze poprawić, co jeszcze nie jest wystarczająco dobrze, koncentrujący się bardziej na tym, co nie działa, niż na tym, co zostało zrealizowane dobrze. W MindSonar różnice w tym sposobie myślenia zobaczymy w wymiarach „dopasowanie – różnicowanie”. Podczas omawiania raportu uczestnik badania będzie mógł przyjrzeć się, w jaki sposób jego styl myślenia wpływa na motywację i zachowania osób w jego zespole, organizacji.

Dzięki testowi MindSonar dowiesz się, czy i w jaki sposób Twój styl myślenia przeszkadza Ci lub pomaga w osiąganiu oczekiwanych rezultatów. Przekonasz się, jakie wartości motywują Cię do działania i jakie ma to konsekwencje. Uzyskasz też wskazówki, co i jak możesz zmienić w sposobie myślenia, aby skuteczniej osiągać zakładane cele.

Jako menedżer/ka zyskasz taką wiedzę na temat poszczególnych, poddanych testowi pracowników. Dzięki temu będziesz mógł/mogła skuteczniej nimi zarządzać, lepiej motywować, efektywniej się z nimi komunikować czy rozwiązywać problemy w zespole.

MidnSonar jest też doskonałym narzędziem w pracy coachów/coachek i psychologów/psycholożek. Analiza wartości i wzorców myślenia, pomagających lub przeszkadzających w osiąganiu celów, pomocna jest nie tylko w sferze biznesowej, ale też w innych obszarach życia. Wykorzystanie testu pozwala na precyzyjne wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Jest też silnym punktem wyjścia do modyfikacji wzorców myślenia i osobistych motywacji, by lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami,

Umiejętność zrozumienia ludzi, tego, co nimi kieruje, jest w dynamicznym świecie kluczowym czynnikiem sukcesu. Ułatwia bowiem rozwój, a głębsze spojrzenie na indywidualne preferencje pozwala lepiej dopasować konkretne osoby do zadań, zespołów i roli lidera.

Warsztat certyfikacyjny MindSonar

Jeśli chcesz zostać konsultantem/konsultantką Mind Sonar i dołączyć do polskiej i międzynarodowej społeczności profesjonalistów, którzy z powodzeniem stosują to narzędzie i wymieniają się najnowszą wiedzą i pomysłami, zapraszamy Cię na warsztat certyfikacyjny.

Szczegóły znajdziesz tu: https://gfkm.pl/szkolenia_otwarte/inne/certyfikacja-mindsonar/

Strefa wiedzy