Profesor Wojciech Rybowski patronem Szkoły Biznesu GFKM!

Powrót do aktualności

GFKM to od teraz zarówno Fundacja, jak i Szkoła Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego! Obszar działalności gospodarczej, obejmującej organizację i realizację Programów Executive MBA, studiów podyplomowych, szkoleń i usług doradczych i rozwojowych zyskuje wyjątkowego patrona!

GFKM jest jedną z największych, najstarszych, najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych wspierających rozwój menedżerów w Polsce. Specjalizuje się w szkoleniach i kompleksowych projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz pracowników średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. Jednocześnie jest także fundacją, która podejmuje działania non-profit w celu realizacji celów statutowych i zapewniania edukację z zakresu zarządzania, promocji przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i zwiększania konkurencyjności regionu.

Szkoła Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego

W celu rozróżnienia tych aspektów i pokazaniu różnorodności podejmowanych działań i realizowanych projektów Zarząd Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów zdecydował o nadaniu części gospodarczej GFKM tytułu Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego.

Fundacja GFKM obejmuje działalność ukierunkowaną na realizowanie celów statutowych o charakterze non-profit. GFKM Szkoła Biznesu im. prof. Wojciecha Rybowskiego zajmuje się działalnością w zakresie organizacji i realizacji Programów Executive MBA, studiów podyplomowych, szkoleń i usług doradczych i rozwojowych. Patron Szkoły Biznesu jest jedną z najważniejszych postaci w historii GFKM.

Oficjalne ogłoszenie opisywanych zmian odbędzie się 21.10.2022 roku podczas uroczystości Graduacji i Inauguracji Programów Executive MBA. Podczas wydarzenia, oprócz zaproszonych gości oraz Słuchaczy i Słuchaczek, obecni będą także członkowie rodziny profesora Wojciecha Rybowskiego oraz jego przyjaciele i bliscy.

Sylwetka patrona Szkoły Biznesu GFKM

sylwetka profesora wojciecha rybowskiego

Profesor Wojciech Rybowski przez blisko 25 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Był inicjatorem międzynarodowych relacji, ekonomistą i wykładowcą, sportowcem oraz założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu. Inspirował ludzi innowacyjnymi pomysłami, zarażał pasją, zawsze pewnie dążył do celu. Posiadał niezwykły talent do zjednywania ludzi wokół siebie.

W swojej karierze wykształcił całe pokolenia menedżerów, którzy odnosili sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W 1971 ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1975 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, a w 1984 nadano mu stopień doktora habilitowanego.

W swojej karierze naukowej pracował na wielu różnych uczelniach w krajach na całym świecie. Był starszym asystentem, adiunktem i docentem na Uniwersytecie Gdańskim (1974–87). Później jako Senior Lecturer na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku w Fiji (1987–90), Visiting Assiociate Professor na University of Louisville w USA (1991), Senior Lecturer na James Cook University w Australii (1991–93). W latach 1997–2014 był przewodniczącym rady nadzorczej Banku Komunalnego S.A., a następnie Nordea Bank Polska. Wcześniej, w latach 1993–1997, był członkiem tej rady. W latach 1998–2006 pełnił funkcję prezesa STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, a w latach 2007–2010 przewodniczącego rady nadzorczej STBU. Od 2001 do 2019 był sekretarzem generalnym European League for Economic Cooperation, Poland.

W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy naukowej. Jest laureatem m.in. „Złotej Żyrafy” (w 2002 i 2006), Medalu Prezydenta Gdańska (2005), „Orła Pomorskiego” (2005). Został mianowany „Biznesmenem Roku 2006”, a w 2011 przyznano mu Honorowy Medal Europejski.

Wspomnienie Prezesa Rybowskiego

Jak wspominają Prezesa Wojciecha Rybowskiego pracownicy?

  • „Był wspaniały człowiekiem i świetnym menedżerem.”
  • „Miał niezwykłą umiejętność dążenia do celu. Potrafił organizować wokół siebie ludzi i pobudzał ich do działania. Miał niezwykłą siłę i witalność, która pozwalała mu osiągać cele niemożliwe do osiągnięcia przez innych.”
  • „Profesor Wojciech Rybowski był bardzo dobrym szefem i wspaniałym człowiekiem. Miał wielu przyjaciół, znajomych i nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Zawsze znajdował czas dla swoich pracowników, interesowały go ich problemy i potrzeby. Będzie nam go brakowało…”
  • „Profesor Rybowski to uosobienie taktu, elegancji, pozytywnego stosunku do każdego i ogromnej erudycji.”
  • „Prof. Wojciech Rybowski zawsze inspirował mnie nowymi pomysłami. Pomagał uatrakcyjniać wykłady dla Słuchaczy Programu Executive MBA poprzez zapraszanie znanych i mądrych ludzi ze świata biznesu.”
  • Zawsze pozostanie w mojej pamięci jako osoba, która utworzyła wspaniały i ambitny zespół pracowników GFKM, z którymi miałam ogromną przyjemność współpracować jako koordynator MBA.”