Finanse i prawo

Lista szkoleń

pobierz pdf

Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów

Zarządzanie płynnością finansową jako element controllingu finansowego

Jak oceniać, prognozować i monitorować płynność finansową firmy?

Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów

Czyli finansowe aspekty zarządzania projektami.

Rachunkowość zarządcza

Jak pracować z budżetami?

Prawne i ekonomiczne aspekty zawierania umów

Umowa to dokument na czas „wojny” a nie „pokoju”.

Rachunek opłacalności inwestycji

Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych.

Finanse dla niefinansistów

Ty też masz wpływ na wyniki firmy