Budżetowanie. Controlling Finansowy

Budżetuj, nadzoruj, osiągaj cele

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

09.01.25

Zakończenie

11.01.25

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Efektywny system kontrolowania budżetu jest niezbędnym narzędziem zarządzania firmą. Skuteczny menedżer potrafi skonstruować i wynegocjować z Zarządem podległy mu do realizacji budżet przychodów i kosztów. Dysponuje też wiedzą konieczną do tego, by nadzorować jego wykonanie. Do jego kluczowych zadań należy realizacja celów finansowych, interpretacja odchyleń budżetu i proponowanie nowych rozwiązań.

Podczas szkolenia menedżerowie otrzymają narzędzia oraz nauczą się metod gwarantujących skuteczną realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów. Szkolenie wzmocni również współpracę między menedżerami, a osobami odpowiedzialnymi za controlling w firmie.

Dla kogo

Dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz innych pracowników odpowiedzialnych za kontrolę przychodów i kosztów organizacji.

Program szkolenia

BUDŻETOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • zysk, a środki pieniężne
 • zarządzanie kapitałem pracującym (zapasy, należności, zobowiązania)
 • prognozowanie stanu gotówki
 • tworzenie prognoz przepływów środków pieniężnych cash flow

 

WPROWADZENIE DO BUDŻETOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

 • wstęp do systemu controllingu
 • rodzaje i typy budżetów
 • sposoby budżetowania
 • metody budżetowania

 

PROJEKTOWANIE SYSTEMU CONTROLLINGU

 • projektowanie obiegu informacji
 • zasady tworzenia procedur
 • zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • agregacja budżetów cząstkowych
 • negocjacje budżetowe
 • zatwierdzenie budżetu

 

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

 • projektowanie formularzy controllingowych
 • delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra
 • przygotowanie operacyjnych budżetów wydziałowych
 • planowanie sztywne i elastyczne, sposobami przeliczania budżetów wyjściowych
 • planowane, postulowane, a rzeczywiste koszty działalności

 

ANALIZY ODCHYLEŃ  OD REALIZACJI BUDŻETU

 • korygowanie budżetów, przesunięcia budżetowe
 • metody ustalania przedziałów istotności dla pozycji kosztowych
 • analiza, separowanie odchyleń
 • interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • przygotowanie raportów z odchyleń
 • podsumowanie

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie przygotowywać i monitorować realizację budżetu,
 • wykorzystywać narzędzia wpływu na realizację budżetu,
 • obliczać i oceniać odchylenia budżetu,
 • projektować formularze controllingowe,
 • projektować obieg informacji oraz procedury tworzenia i rozliczania budżetu,
 • sprawniej realizować cele przedsiębiorstwa poprzez poprawne budżetowanie i kontrolę kosztów.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą partycypacyjną (aktywnego uczestnictwa), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Prowadzący – praktycy z wieloletnim stażem w firmach różnych branż – wykorzystują przykłady nawiązujące do ich doświadczeń zawodowych. Teoria jest ograniczona do niezbędnego minimum, koncentrujemy się na praktycznej wiedzy i jej przełożeniu na efekty biznesowe.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top