Finanse dla niefinansistów (on-line)

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

18.04.24

Zakończenie

19.04.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

on-line

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Dzisiejszy świat opiera się na danych. Dane finansowe, zasady i specjalistyczne nazewnictwo jest często przeszkodą w zrozumieniu świata, który nas otacza a także w codziennej pracy w komunikacji z działami finansowo-księgowymi.

Nasze szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają  z danych finansowych
i podejmują decyzje na ich podstawie bądź część ich życia zawodowego jest związana z finansami.

W trakcie kursu przedstawione zostaną nie tylko podstawowe pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości, które pomogą  aktywnie uczestniczyć w życiu  organizacji i sprawnie komunikować się z działami finansowymi, ale także podstawowe zasady i mechanizmy jakimi kieruje się świat finansów

Dla kogo

Dla szerokiego grona menedżerów  oraz wszystkich pracowników firmy, którzy chcą i od których wymaga się zrozumienia istotnych wskaźników i danych finansowych.

Program szkolenia

ZNACZENIE FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I KONTROLINGU DLA ORGANIZACJI I ICH WPŁYW NA ŻYCIE CODZIENNE DZIAŁÓW NIEFINANSOWYCH

 • rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb – jaki to ma wpływ na moje działania i moją pracę
 • kto może być zainteresowany informacjami pochodzącymi z działu finansów – jakie informacje, dla nas przydatne, możemy uzyskać od działu finansów
 • do czego może być nam przydatny dział finansów
 • zasady panujące w świecie finansów i księgowości

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – CELE, ZNACZENIE I STRUKTURA, DOSTĘPNE W NIM INFORMACJE A ICH PRZYDATNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKÓW

 • elementy składowe sprawozdania finansowego – co zawierają poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • jakie zasady przyświecają sporządzaniu sprawozdania finansowego i jego zrozumieniu
 • przychody, koszty i wynik finansowy – podstawowe elementy rachunku zysków i strat
 • czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych /wstęp do zrozumienia sprawozdań finansowych
 • jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co ono nie finansiście

CASE STUDY – PRACA ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I ZASTOSOWANIE ZDOBYTEJ WIEDZY W PRAKTYCE

 

BUDŻETOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE  Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁU NIEFINANSOWEGO 

 • budżetowanie działu i jego wpływ na finanse przedsiębiorstwa
 • jak zaplanować działania i budżet działu
 • jak uwzględnić i oszacować „niewiadome”
 • podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania
 • jaki efekt ma „przeszacowanie” i „niedoszacowanie” wartości ujętych w budżecie
 • rodzaje kosztów w organizacji

ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 • analiza wskaźnikowa – źródło niezbędnych informacji o organizacji
 • wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia i analiza sprawności działania, analiza pionowa i pozioma
 • dźwignia finansowa i operacyjna
 • pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki, dług netto
 • analiza wg modelu Du Ponta

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • czynniki i zasady, które mają wpływ na ocenę rentowności projektu
 • kiedy warto przeprowadzić ocenę projektu inwestycyjnego
 • dlaczego metody proste nie są wystarczające – zmienna wartość pieniądza w czasie
 • kiedy i jaki projekt wybrać do realizacji – kryteria, czynniki, warunki brzegowe

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW FINANSOWYCH

 • formy organizacji obrotu na rynku kapitałowym
 • rynki regulowane vs alternatywne systemy obrotu
 • instytucje tworzące otoczenie rynku kapitałowego w Polsce
 • kim jest inwestor oraz różnice pomiędzy ofertą publiczną a ofertą prywatną

Korzyści dla uczestników

Uczestnik szkolenia dowie się jak analizować sprawozdania finansowe, aby zrozumieć istotę informacji w nim zawartych.

Uczestnik usprawni komunikację z działami finansowymi i zrozumie ich język. Uczestnik nabędzie podstawową wiedzę z zakresu oceny rentowności planowanych przedsięwzięć.

Uczestnik  zdobędzie wiedzę, jak przygotować budżet i jak go „obronić” przed kierownictwem.

Uczestnik zrozumie potencjalny wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa i dane zawarte w sprawozdaniu finansowym.

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie  warsztatowej przeplatanej mini wykładami wyjaśniającymi warstwę merytoryczną. Część prezentacji opiera się o symulacje wyników wykonywanych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top