Rachunek Opłacalności Inwestycji

Jak racjonalnie decydować o projektach inwestycyjnych na podstawie przesłanek finansowych

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

09.05.24

Zakończenie

11.05.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Przyszłość należy kształtować teraz. Czas więc na decyzje inwestycyjne związane z nabyciem i instalacją nowych, czy modernizacją już posiadanych maszyn i budynków. Inwestycje to również działania skierowane na osiąganie oszczędności – może zatem warto modernizować urządzenia w celu zredukowania kosztów eksploatacyjnych? Czy pomysły są opłacalne, czy w zakładanym czasie projekty pokryją koszt wydatków i wygenerują dla firmy dodatkową wartość?

Na tak postawione pytania odpowiemy budując adekwatny model finansowy pozwalający policzyć kluczowe wskaźniki opłacalności, przy pomocy których wesprzemy proces podejmowania decyzji.

Przećwiczymy wspólnie techniki oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych wykorzystujące zdyskontowane przepływy pieniężne. Wiedza ta i umiejętności w tym zakresie pomogą Ci weryfikować zamiary inwestycyjne.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy.

Program szkolenia

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

 • wartość bieżąca i dyskontowanie
 • wartość przyszła i kapitalizacja
 • nominalna i efektywna stopa procentowa

PROCESY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
 • statyczne (PP, ARR)
 • dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, DPP)
 • analiza wrażliwości projektu (metody: scenariuszy, +/-10%, NPV lub IRR = 0 dla odchylenia parametrów wejściowych 0 …%)
 • modele i symulacje wybranych projektów w arkuszu kalkulacyjnym

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

 • źródła finansowania działalności gospodarczej dostępne na polskim rynku finansowym
 • krajowy rynek finansowy (kapitałowy, pieniężny i kredytowy)
 • produkty i usługi finansowe oferowane przez banki
 • zarządzanie gotówką i współpraca z bankami
 • alternatywne źródła kapitału (leasing, factoring)

Korzyści dla uczestników

Szkolenie przygotowuje do:

 • finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych
 • poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą partycypacyjną uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Zajęcia prowadzone są przez trenerów i konsultantów o dużym doświadczeniu w biznesie. Prowadzący wykorzystują przykłady symulacyjne z użyciem MS Excel. Zajęcia bazują na analizie rzeczywistych projektów inwestycyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top