Rachunkowość Zarządcza

Jak menedżersko oceniać rentowność firmy?

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

28.11.24

Zakończenie

30.11.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Firmy zatrudniają coraz większą ilość osób, których zadaniem jest prowadzenie analiz dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

Zarządzający oczekują od nich ujęcia danych w inny sposób, niż podają je działy Księgowości Finansowej. Zastosowanie tradycyjnych metod rozliczania kosztów, często prowadzi do wątpliwości przy podejmowaniu decyzji. Choć podział na koszty zmienne i stałe wydaje się prosty, w praktyce jest jednak dość skomplikowany. Zastosowanie go, a tym samym eliminacja umownych kluczy rozliczeniowych, daje o wiele większe możliwości analiz realnych danych: rentowności zleceń, produktów, czy towarów handlowych oraz są zdecydowanie bardziej zrozumiałe dla służb technicznych czy handlowych.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów oraz osób, których zadaniem jest opracowywanie analiz dedykowanych menedżerom firmy, na różnych szczeblach zarządzania.

Program szkolenia

WSTĘP – RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 • podstawowe cele i zasady rachunkowości zarządczej
 • rachunkowość zarządcza a zarządzanie wartością firmy
 • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

KOSZTY

 • koszty – definicja, podział
 • metody rozliczania i analizy kosztów

KLASYCZNA ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

 • Koncepcja Punktu Krytycznego (Break Even Point), analiza progu rentowności
 • specyfika działalności a struktura kosztów

METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • metoda Kazien
 • metoda kosztów docelowych
 • rachunek kosztów ABC (Activity Based Costing) i TD ABC (Time Driven Activity Based Costing)
 • koszty normatywne – wyznaczanie i analiza

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

 • formuły ustalania cen dla różnych modeli rachunku kosztów
 • dolne granice cen i polityka cenowa przedsiębiorstwa
 • symulacje wyniku finansowego w relacji: koszt – wolumen – zysk (C-V-P)
 • analiza relacji pomiędzy ceną, wolumenem i wynikiem (zyskiem)
  (relacja P-V-P)

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA – PODSTAWOWE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA

 • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w strukturze przedsiębiorstwa
 • podstawowe problemy
 • rachunkowość zarządcza a inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie

 

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • skuteczniej zastosować efektywne techniki zarządzania kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstw
 • stosować systemowe analizy w ramach księgowości zarządczej,
 • stosować najnowsze trendy w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top