Gra Decyzyjna: Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Przekonaj się czy potrafisz odpowiedzialnie zarządzać.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

24.03.20

Zakończenie

25.03.20

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1950 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

W dzisiejszych czasach coraz więcej konsumentów oczekuje, aby firmy stawiały sobie wyższy cel niż tylko osiąganie zysku. Chcąc sprostać zmieniającym się oczekiwaniom firma w swoim modelu biznesowym powinna stosować praktyki, które wspierają zrównoważony rozwój środowiskowy, działania non-profit oraz dobrobyt innych osób.

Jak stworzyć firmę dochodową, jednocześnie zarządzając kwestiami etycznymi, środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju doświadczysz uczestnicząc w symulacyjnej grze decyzyjnej „Biznes odpowiedzialny społecznie“.

Dla kogo

Warsztaty skierowane do aktualnej i przyszłej kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. W trakcie gry będą zarządzać całkowicie zintegrowaną firmą. Budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, uruchamiają witrynę internetową, projektują produkty oraz kampanie reklamowe. Zatrudniają pracowników i decydują o ich wynagrodzeniach, zajmują się prognozami popytu, planowaniem produkcji oraz kontrolą jakości.

Po pierwszym symulowanym roku działalności będą mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego. Zainwestują je w badania i rozwój, unowocześnienie produktów, rozszerzenie dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność w drugim roku działalności. Rynek międzynarodowy będzie się nieustannie zmieniać w zależności od lokalnych i światowych warunków ekonomicznych.

Celem jest osiągnięcie rentownego świadomego biznesu, który harmonizuje interesy pracowników, klientów, dostawców. Uczestnicy mają 1,5 roku na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena uczestników oparta o:

 • twarde wskaźniki (zrównoważona karta wyników) mierzące rentowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju i majątek,
 • miękkie wskaźniki mierzące stopnień świadomego działania każdej firmy w zakresie zaspokajania wszystkich wartości interesariuszy.

Korzyści dla uczestników

Gra decyzyjna zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie:

 • rozwiązywania problemów związanych z morale pracowników, niezawodnością produktów, ochroną środowiska i zdrowia,
 • zarządzania marketingiem,
 • zarządzania rozwojem produktów,
 • zarządzania kanałami sprzedaży tradycyjnej i internetowej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania operacyjnego.

Metody warsztatu

Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej uczestnikom podejmowanie decyzji drogą on-line.

W trakcie warsztatu uczestnicy są zaangażowani i aktywnie pracują nad decyzjami analizując raporty rynkowe i finansowe generowane przez program przed podjęciem kolejnych kroków.

Działają w systemie decyzje-wyniki, czyli bezpośrednio poznają efekty swoich decyzji.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy otrzymują dostęp do swojego konta na platformie internetowej wraz z oprogramowaniem, materiałami szkoleniowymi oraz narzędziami komunikacji takimi jak: czat, e-mail i blog
 • Uczestnicy mają dostęp do platformy z dowolnego komputera lub tabletu z łączem internetowym bez konieczności pobierania lub instalacji
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT
 • Więcej informacji o naszych grach decyzyjnych na stornie www.grydecyzyjne.com

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Zostaw swoje dane, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.Interesują mnie:

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

X

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.