Symulacyjna gra biznesowa: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

25.11.24

Zakończenie

26.11.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Gra decyzyjna ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy muszą wziąć pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy oraz zająć się kwestiami HR, etycznymi, środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju. Gra stawia przed uczestnikami obowiązek prowadzenia świadomego biznesu w przeciwieństwie do tradycyjnego paradygmatu biznesowego maksymalizującego zyski.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Program szkolenia

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. W trakcie gry będą zarządzać całkowicie zintegrowaną firmą. Budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, uruchamiają witrynę internetową, projektują produkty oraz kampanie reklamowe. Zatrudniają pracowników i decydują o ich wynagrodzeniach, zajmują się prognozami popytu, planowaniem produkcji oraz kontrolą jakości. Po pierwszym symulowanym roku działalności będą mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego. Zainwestują je w badania i rozwój, unowocześnienie produktów, rozszerzenie dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność w drugim roku działalności. Rynek międzynarodowy będzie się nieustannie zmieniać w zależności od lokalnych i światowych warunków ekonomicznych. Celem jest osiągnięcie rentownego świadomego biznesu, który harmonizuje interesy pracowników, klientów, dostawców. Uczestnicy mają 1,5 roku na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena pracy zespołów

 • Twarde wskaźniki (zrównoważona karta wyników) mierzące rentowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju i majątek.
 • Miękkie wskaźniki mierzące stopnień świadomego działania każdej firmy w zakresie zaspokajania wszystkich wartości interesariuszy.

Korzyści dla uczestników

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie podejmowania trafnych decyzji w obszarach:

 • rozwiązywania problemów związanych z motywacją pracowników, niezawodnością produktów, ochroną środowiska i zdrowia,
 • zarządzania marketingiem,
 • zarządzania rozwojem produktów,
 • zarządzania kanałami sprzedaży tradycyjnej i internetowej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania operacyjnego.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej uczestnikom podejmowanie decyzji drogą online. W trakcie szkolenia uczestnicy są zaangażowani i aktywnie pracują nad decyzjami analizując raporty rynkowe i finansowe generowane przez program przed podjęciem kolejnych kroków. Współzawodniczą w systemie decyzje-wyniki, czyli bezpośrednio doświadczają efektów swoich działań.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top