Neurowiedza w biznesie

czyli jak wspierać mózg menedżera

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

22.04.24

Zakończenie

23.04.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Prof. Rudof Tanzi powiedział słynne zdanie: zacznij używać mózgu zanim on użyje ciebie. Odnosząc się do tych słów warto wiedzieć, w jaki sposób działa ludzki mózg, który podejmuje liczne interakcje biznesowe każdego dnia.

Jak go wspierać, jak chronić i jak najpełniej wykorzystywać jego potencjał. Neuronauki dostarczają każdego dnia nowych wyników badań, które rzucają zupełnie nowe światło na to, jak funkcjonują ludzie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Dobrostan pracownika to stabilność procesów biznesowych organizacji, a stabilność procesów otwiera organizację na jej rozwój i rozkwit. Celem tego szkolenia jest budowanie świadomości jak uruchomić potencjał jednostek w przestrzeni biznesowej.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy chcą w pełni rozumieć jak działa potencjał człowieka oraz posiadać narzędzia, by ten potencjał uaktywniać.

Program szkolenia

Dzień 1
Pracownik – jak rozwijać potencjał pracowników

 • Wstęp, wprowadzenie do tematu-mity na temat mózgu bo o mózgu warto wiedzieć prawdę.
 • 5 dysfunkcji zespołu P. Lencioniego w praktyce. Dlaczego zespół nie działa tak jak powinien, analiza doświadczeń na podstawie zaprojektowanych ćwiczeń
 • Potrzeby biologiczne mózgu menedżera i pracownika
 • Projekt Arystoteles Google i jego implikacje na pracę zespołową
 • Siły sygnaturowe pracowników jak z nich czerpać i jak podnosić zaangażowanie i motywację
 • Czym są interwencje pozytywne menedżera i jak kształtować positive bias zespołu
 • Jak przy użyciu wielkiej trójki neuronauki 3F uruchomić nowy projekt
 • Mezolimbiczny szlak przyjemności, czyli co tak naprawdę pobudza ludzi do działania
 • Techniki zwiększania dobrostanu zespołu. Pięć udowodnionych naukowo zachowań podnoszących dobrostan
 • Konsekwencje braku informacji zwrotnej, eksperyment Dan Ariely
 • Feed forward I feedback Not Yet nowe konstrukcje udzielania informacji zwrotnej w oparciu o neuromodulacji pozytywną

 

Dzień 2  Menedżer – jak rozwijać potencjał menedżera

 • Czym jest rezyliencja menedżera i jakie elementy są kluczowe w jej budowaniu
 • Strefa wpływu, czy strefa troski gdzie w mózgu mieszka działanie
 • Semantyka zdrowego myślenia, jak czerpać z tej konstrukcji myślowej
 • Kontrola poznawcza i jej znaczenie w sytuacji wyczerpania się tego zasobu
 • Neurocepcja, markery somatyczne czyli ciało wie szybciej niż mózg. Jak kreować własne pozytywne markery somatyczne
 • IBIS zespół braku dopasowania informacyjno biologicznego
 • Szybki detoks stresu nerwem błędnym
 • Jak czerpać z sukcesu zespołu motywację do dalszych aktywności
 • Nudge theory i Fish Philolosophy, dwa narzędzia do budowania zaangażowania i motywacji zespołu
 • Deprywacja snu menedżera i jej następstwa w zarządzaniu zespołem
 • Siła nawyku jako skuteczny element w procesach biznesowych
 • Kluczowe nawyki dobrostanu menedżera

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik :

 • Otrzyma narzędzia interwencji pozytywnej do wzmacniania positive bias pracownika
 • Zdobędzie świadomość oraz wiedzę, jak działa mózg człowieka w sytuacjach biznesowych
 • Będzie potrafił przeciwdziałać dysfunkcyjnym schematom zespołu
 • Wzmocni swoją rolę jako menedżera w organizacji
 • Częściej będzie korzystał z sił syganturowych członków zespołu

Metody szkolenia

Praca cyklem kolba w oparciu o metody aktywnego uczestnictwa z wykorzystaniem case study, gier oraz testów, doposażone w najnowszą wiedzę z zakresu neuroprzywództwa w biznesie z natychmiastową ich implementacją na grunt zawodowy.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top