Strategie i Zarządzanie Organizacją

W ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

26.03.22

Zakończenie

27.03.22

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, menedżerów przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji
w organizacji.

Program szkolenia

 1. Firma w otoczeniu
 • Makroekonomiczne uwarunkowania wyboru strategii firmy
 • Segmentacja otoczenia organizacji
 • Zachowania adaptacyjne firmy w otoczeniu
 • Scenariuszowe metody analizy trendów zewnętrznych
 • Jak wyprzedzać zmiany warunków zewnętrznych?
 1. Kształtowanie tożsamości firmy
 • Wyróżniająca tożsamość firmy
 • Wizja – misja – cele – strategia
 • Określanie wizji firmy – funkcje misji
 • Wybór strategiczny określony misją firmy
 • Określanie celów kierunkowych firmy
 1. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne jako proces
 • Etapy procesu formułowania strategii
 • Analiza strategiczna jako podstawowe źródło informacji
 • Kryteria wyboru opcji strategicznych
 • Przegląd strategii korporacyjnych
 1. Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Sektor jako miejsce działania firmy
 • Analiza atrakcyjności sektora metodą 5 sił Portera
 • Bariery wejścia i wyjścia w sektorze
 • Konkurowanie a grupy strategiczne
 • Analiza konkurencji
 • Profile reakcji konkurentów
 • Strategie konkurencyjności wg Portera
 • Kształtowanie profilu biznesowego firmy
 1. Przewaga konkurencyjna i jej źródła
 • Identyfikacja podstawowych obszarów konkurowania
 • Grupy konkurentów istniejących i potencjalnych
 • Konkurencja pozasektorowa
 • Strategiczne obszary działalności firmy i potencjalne możliwości konkurowania
 • Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej
 1. Strategiczna diagnoza organizacji
 • Analiza zasobów strategicznych firmy
 • Analiza aktywności i procesów
 • Łańcuch wartości dodanej Portera
 • Wykorzystanie metod portfelowych
 • Macierz BCG
 • Macierz GE
 • Analiza SWOT
 1. Podejmowanie decyzji strategicznych
 • Rola naczelnego kierownictwa
 • Rola kadry kierowniczej średniego szczebla
 • Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo-własnościowej
 • Społeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie podstawowych aspektów procesu zarządzania strategicznego w organizacji.
 • Uświadomienie sobie znaczenia roli menedżera w procesie zarządzania strategicznego organizacją.
 • Zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii organizacji.
 • Umiejętność przeprowadzenia procesu analizy strategicznej przedsiębiorstwa.
 • Rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji w długim okresie czasu.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane narzędzia i techniki.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:

― warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)

― prezentacyjne (wydruk slajdów prezentacyjnych)

― opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)

 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Informacja o zniżkach

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executive MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top