Train the Trainers

Metody szkoleniowe, budowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

23.10.24

Zakończenie

19.12.24

Czas trwania

6 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

6600 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Profesjonalne podejście do projektowania i realizacji szkoleń stało się w ostatnich latach nie tylko wymogiem, ale obowiązującym standardem. Do kompetencji trenera – szkoleniowca należą: projektowanie procesu i programu szkoleniowego oraz prowadzenie szkolenia w sposób uwzględniający dojrzałość emocjonalno-psychologiczną uczestników, ich poziom kompetencji oraz potrzeby organizacji. Jak zaprojektować i zrealizować szkolenie, aby było ciekawe, innowacyjne, odpowiadające na potrzeby uczestników, organizacji i zarazem efektywne?

 

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się projektować szkolenia oraz realizować je w sposób profesjonalny. Osób, które planują karierę trenerską lub w ramach swojej roli mają za cel szkolić ludzi. Na szkolenie zapraszamy: Menedżerów, Menedżerki, Liderów, Liderki zespołów i organizacji NGO, Przedsiębiorców, Przedsiębiorczynie, Trenerów, Trenerki, Coachów, Specjalistów, Specjalistki Działów HR, Nauczycieli, Nauczycielki.

Program szkolenia

MODUŁ I
23-24.10.2024 r.
METODY SZKOLENIOWE
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

Podstawowe metody szkoleniowe i ich zastosowanie w realizacji celów uczenia się

 • Mini wykład
 • Dyskusja Grupowa
 • Ćwiczenie grupowe

Regulatory energii i napięcia

 • Ice Breaker
 • Energizer

Informacja zwrotna w pracy trenera

 • Przekazywanie informacji zwrotnej wspierającej uczenie się.
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej – zasady wspierające proces uczenia się.

Zasady uczenia się osób dorosłych i ich zastosowanie w pracy trenera

 

 

MODUŁ II
27-28.11.2024 r.
BUDOWANIE PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

Teoria uczenia się osób dorosłych i jej przełożenie na sposób szkolenia

 • Teoria cyklu uczenia się Dawida Kolba.
 • Teoria uczenia się i mój osobisty styl uczenia się.

Warunki mające wpływ na efektywność uczenia się

Budowanie programów szkoleniowych

 • Projektowanie procesu uczenia się osób dorosłych.
 • Projektowanie szkolenia krok po kroku.
 • Sformułowanie celów szkoleniowych.
 • Struktura sesji szkoleniowej i moduły.

Mój autorski projekt szkoleniowy: praca indywidualna i w parach trenerskich wraz z informacją zwrotną od trenera.

 

MODUŁ III
18-19.12.2024 r.
PROWADZENIE SZKOLEŃ
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • Model kompetencyjny profesjonalnego szkoleniowca.
 • Pierwsze wrażenie – mindset i autentyczna autoprezentacja.
 • Zasady dobrego rozpoczęcia szkolenia.
 • Informacja zwrotna indywidualna i grupowa, bezpośrednia i z meta poziomu.
 • Realizacja fragmentów szkolenia w parach trenerskich zaprojektowanych w Module 2 – Trening Trenerski.
 • Sesja informacji zwrotnych dla trenerów prowadzących.
 • Moje mocne strony i obszary rozwojowe w pracy trenera-szkoleniowca.
 • Podsumowanie i wnioski

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • będą potrafili zaprojektować szkolenie w zgodzie z aktualnymi standardami budowania programów szkoleniowych,
 • będą potrafili dopasować wybrane metody szkoleniowe do określonych celów uczenia się i charakterystyki grupy,
 • będą w stanie stworzyć schemat szkolenia, którego moduły ułożone są w spójną całość,
 • będą świadomie korzystać z zasad uczenia się osób dorosłych oraz będą wykorzystywać je w celu stworzenia autorskiego programu szkoleniowego,
 • będą potrafili przeprowadzić szkolenie dla osób dorosłych,
 • będą świadomi swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych dotyczących kompetencji trenerskich,
 • będą potrafili przekazać trenerką informację zwrotną opartą o wskaźniki kompetencyjne trenera-szkoleniowca: indywidualną, grupową, w sposób bezpośredni oraz z tzw. meta-poziomu,
 • będą znali podstawową wiedzę dotyczącą procesu grupowego,
 • dowiedzą się, jak wykorzystywać dynamikę procesu grupowego do realizacji celów szkoleniowych,
 • wzmocnią swoja pewność siebie i poczucie profesjonalizmu w realizacji projektów szkoleniowych.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi aktywizującymi uczestników szkolenia poprzez pracę w małych zespołach, dyskusje na forum grupy, test i jego omówienie, ćwiczenia indywidualne, grupowe oraz mini wykład interaktywny. Szkolenie jest zaprojektowane tak, aby uczestnicy uczyli się przez doświadczenie i wyciąganie wniosków oraz omówienie z meta poziomu trenerskiego.  Istotnymi elementami szkolenia są: stworzenie własnego autorskiego projektu szkoleniowego oraz prowadzenie zaprojektowanego szkolenia. Programy szkoleniowe stworzone przez uczestników będą poddane trenerskiej informacji zwrotnej. Natomiast realizacja fragmentu szkolenia będzie poddana rzetelnej informacji zwrotnej w oparciu o Arkusz Kompetencji Trenerskich Profesjonalnego Prowadzenia Szkoleń.

Harmonogram

Moduł Data
Metody szkoleniowe 23.10.24 - 24.10.24
Budowanie programów szkoleniowych 27.11.24 - 28.11.24
Prowadzenie szkoleń 18.12.24 - 19.12.24

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top