Zarządzanie CSR w organizacji

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

07.03.23

Zakończenie

26.04.23

Czas trwania

3 sesje x 2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

3950 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

 • Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju – organizacją ekspercką, która jest inicjatorem i partnerem najważniejszych przedsięwzięć w regionie pomorskim związanych z CSR i celami zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z praktyką CSR w czołowych firmach światowych i krajowych.
 • Szkolenie wprowadzi Uczestników w obszar ryzyka i komunikacji CSR i pozwoli spojrzeć na przyszłe wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, aby odnieść sukces pracując nad Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu w firmie.
 • GFKM to zespół ekspertów polskich i międzynarodowych, dostarczających Klientom ponadprzeciętnych rezultatów biznesowych poprzez rozwój kompetencji, innowacyjności i motywacji kadry kierowniczej i pracowniczej oraz doskonalenie procesów zarządczych i operacyjnych firmy. Jednym z obszarów będących istotnym elementem prowadzenia biznesu i współpracy z otoczeniem jest CSR, bez którego przedsiębiorczość staje się wyalienowana ze współczesnej gospodarki.

Dla kogo

 • dla osób, które zamierzają podjąć nowe tematy i wyzwania w podmiotach w których pracują,
 • dla osób, które samodzielnie będą tworzyć założenia i wdrażać CSR w firmie, budować zespół odpowiedzialny za społeczną odpowiedzialność,
 • dla osób zarządzających firmami, które będą wprowadzały CSR do strategii,
 • dla osób pracujących w komórkach lub na stanowiskach odpowiedzialnych za CSR, które poszukują źródła wiedzy i kontaktów dla usystematyzowania działań.

Program szkolenia

Uczestnictwo w programie pozwoli zapoznać się z tematyką CSR, historią, uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi. Podstawowym zadaniem szkolenia będzie nabycie przez Uczestników praktycznych umiejętności pracy przy wprowadzeniu CSR do firmy. Każda z osób będzie mogła w wyniku nabytej wiedzy określić obszary i metody działań w firmie. Wsparcie w postaci procesowego realizowania wdrożenia CSR oraz poznanie metod komunikacji pozwoli na przygotowanie organizacji i pracowników na zmianę oraz wzmocni skuteczność prac. Uczestnik w praktyce pisania raportów będzie mógł wykorzystać nabyte umiejętności podczas zajęć, w których zdecyduje się wziąć udział.

I SESJA
CSR W ORGANIZACJI
DATA: 7-8.03.2023 r.

Wprowadzenie do tematyki CSR

 • Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – podstawowe definicje, historia CSR w Polsce i na świecie, normy, standardy i trendy;
 • SDG – idea, historia, specyfika, znaczenie dla biznesu;
 • Mapowanie SDG i ich implementacja w praktyce – case studies.

Wdrażanie CSR w organizacji

 • Norma ISO 26000 – czym jest, jak powstała, jak jest zbudowana;
 • Zasady społecznej odpowiedzialności wg normy;
 • Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu – analiza normy i case studies;
 • Rola ładu organizacyjnego wg normy;
 • Identyfikacja interesariuszy i dialogu z nimi (korzyści i praktyka);
 • Norma ISO 26000 jako podstawa do wdrażania działań CSR w organizacji – praca warsztatowa.

Obszary CSR w organizacji – przegląd działań i dobrych praktyk

 • Zarządzanie różnorodnością jako element strategii firmy – znaczenie, rodzaje polityk, narzędzia karty różnorodności;
 • Aspekty środowiskowe w organizacji;
 • Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego w organizacji;
 • Nowy konsument – odpowiedzialna konsumpcja.

Zaangażowanie społeczne – znaczenie wolontariatu pracowniczego, wpływ na efektywność pracy pracowników, podnoszenie kompetencji, rodzaje współpracy i wolontariatu.

II SESJA
STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO CSR I RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE
DATA: 28-29.03.2023 r.

Strategiczne podejście do CSR

 • Strategia CSR a strategia biznesowa;
 • Oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Opracowywanie strategii CSR dla organizacji – prace warsztatowe;
 • Warunki skutecznego wdrażania strategii;
 • Ewaluacja i aktualizacja strategii CSR.

Raportowanie niefinansowe – rodzaje raportów, standardy, wytyczne

 • Wprowadzenie do tematyki raportowania niefinansowego – cele i korzyści z raportowania;
 • Rodzaje raportów niefinansowych;
 • Standardy i wytyczne raportowania – polskie i międzynarodowe;
 • Obowiązek raportowania niefinansowego – wymogi dyrektywy 2014/95/UE i Ustawy o rachunkowości;
 • Etapy tworzenia raportu – raportowanie krok po kroku;
 • Najnowsze trendy – jak przygotować ciekawy raport niefinansowy.

Raportowanie niefinansowe – tworzenie raportu

 • Główne zasady raportowania – zapewnienie jakości raportu;
 • Definiowanie zawartości raportu wg normy GRI;
 • Omówienie poszczególnych kategorii wskaźników i aspektów;
 • Analiza istotności aspektów dla danej firmy, wybór wskaźników do raportowania – część warsztatowa.

Zaplanowanie procesu raportowania krok po kroku – praca warsztatowa

III SESJA
KOMUNIKACJA CSR W ORGANIZACJI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI CSR
DATA: 25-26.04.2023 r.

Komunikacja CSR w organizacji

 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w promowaniu rozwiązań CSR w organizacji
 • Elementy perswazji i zachęty (Przygotowanie komunikatów w oparciu o wybrane narzędzia)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Model 6 źródeł wpływu jako narzędzie mobilizujące zespoły i organizacje do działań CSR
 • Projektowanie postawy wobec CSR z wykorzystaniem 6 źródeł wpływu

Zarządzanie projektami CSR

 • Wdrożenie działań CSR jako projekt zmiany w organizacji – wizja zmian, cele i KPI, odniesienie do strategii;
 • Zarządzanie projektem – formowanie zespołu i karty projektu, definiowanie zadań, ramy czasowe i finansowe przedsięwzięcia, określenie ryzyk;
 • Interesariusze jako obszar pracy w projekcie CSR – identyfikacja interesariuszy, stworzenie pola sił projektu, ambasadorzy zmiany, identyfikacja hamulcowych, strategia komunikacji i działań, działanie na postawach pracowników;
 • Realizacja zadań – praktyczna strona działań z zespołem, organizacja spotkań, delegowanie zadań i rozliczanie wykonanych prac, raportowanie postępów projektu;
 • Reagowanie na zmiany w trakcie projektu, planowanie etapowe, uruchamianie projektów pochodnych;
 • Case studies udanych i nieudanych wdrożeń.

 

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • pogłębić cele zrównoważonego rozwoju oraz poznać priorytety polskiej gospodarki i potrafić je zaimplementować w organizacji
 • zidentyfikować priorytetowe obszary działania CSR w firmie
 • zrozumieć role polityk CSR i jego znaczenia i wpływu na funkcjonowanie firmy
 • samodzielnie stworzyć mapę interesariuszy swojej organizacji i określić poziom ich wpływu
 • potrafić określić na czym polega raportowanie niefinansowe, znać główne zasady, standardy i wytyczne raportowania niefinansowego, przygotować proces raportowania w swojej organizacji
 • zrozumieć jakie korzyści przynosi raportowanie, w jaki sposób wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania niefinansowego
 • umieć zastosować poznaną wiedzę w procesie tworzenia raportu w swojej organizacji
 • umieć wykorzystać wybrane narzędzia komunikacyjne w promowaniu CSR w organizacji
 • zrozumieć proces budowania wiarygodnego przekazu komunikacyjnego
 • zastosować w praktyce wiedzę z zakresu pozytywnej perswazji i skutecznej prezentacji
 • potrafić zidentyfikować kluczowe obszary i osoby związane z komunikacją projektu wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zrozumieć rolę zebrania odpowiedniego zespołu, zaplanowania projektu i zbudowania poparcia dla przedsięwzięcia
 • umieć zastosować poznaną wiedzę w stworzeniu podstawowych elementów planowania przedsięwzięcia: karty projektu, rejestru zadań, analizy ryzyk i ograniczeń

Metody szkolenia

Szkolenia wykorzystują metodykę ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego i treningu umiejętności). ABL jest uznawaną za najskuteczniejszą metodę rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych, przywódczych i specjalistycznych. Wspólna praca i zaangażowanie pozwolą Uczestnikom wynieść z zajęć praktyczne umiejętności w zakresie np. raportowania.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top