Odpowiedzialność Cywilna i Karna Członków Zarządów Spółek Kapitałowych

Członek zarządu – splendor i odpowiedzialność

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

28.11.22

Zakończenie

29.11.22

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1650 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Zarządy firm są tym miejscem, gdzie najwyraźniej widać splot władzy i odpowiedzialności za decyzje oraz działania podejmowane przez organizację. Członkostwo w zarządzie spółki jest wyrazem zaufania do umiejętności i wiedzy menedżerów, wiąże się również z powierzeniem im odpowiedzialności za wszystkie aspekty funkcjonowania spółki. Skuteczne zarządzanie wymaga znajomości uregulowań w obszarze działalności firmy oraz prawnych konsekwencji decyzji podejmowanych przez zarząd.

W trakcie szkolenia przedstawimy środowisko prawne w jakim działają spółki kapitałowe w Polsce, uprawnienia i obowiązki władz spółek oraz odpowiemy na pytania dotyczące praktyki stosowania prawa. Wskażemy jaką odpowiedzialność ponoszą menedżerowie w świetle kodeksu spółek handlowych, prawa karnego, a także prawa pracy. Wszystko to w formie zajęć wykładowo-warsztatowych, gdzie oprócz prowadzących swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się także uczestnicy.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Program szkolenia

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH JAKO USTAWA ORGANIZUJĄCA FUNKCJONOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • zasady ogóle dotyczące spółek
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
 • inne podmioty występujące w obrocie prawnym
 • ustawa o rejestrze sądowym jako gwarant informacji o kontrahencie

POWSTANIE FUNKCJONOWANIE I USTANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • powstanie spółki zasady i wymogi prawne
 • funkcjonowanie i organizacja spółki
 • proces likwidacyjny oraz jego przyczyny w tym łączenie i podział spółek

WŁADZE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ICH UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI – KONCEPCJA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 • pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej
 • zasada reprezentacji
 • pełnomocnictwo
 • zarząd spółki jako podmiot powołany do reprezentacji jego uprawnienia i obowiązki
 • rada nadzorcza spółki przyczyny powstania uprawnienia i obowiązki
 • komisja rewizyjna potrzeba czy przeżytek – praktyka stosowania prawa
 • zgromadzenie wspólników uprawnienia i obowiązki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • odpowiedzialność wobec spółki zasady i podstawy prawne – obowiązek naprawienia szkody
 • umowa o prace a kontrakt menedżerski – zasady odpowiedzialności
 • zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym przed odpowiedzialnością wobec spółki
 • odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych wobec wierzycieli – art. 299 ksh – wyłączenia odpowiedzialności
 • roszczenia pauliańskie
 • elementy postępowania cywilnego

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 • podstawy odpowiedzialności (kodeks Karny, kodeks spółek handlowych)
 • niezgłoszenie upadłości w terminie
 • działanie na szkodę spółki
 • niegospodarność
 • działanie na szkodę wierzycieli
 • doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
 • proces karny
 • kary, środki karne oraz środki zapobiegawcze
  Proces adhezyjny – powództwo cywilne w procesie karnym

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 • zarząd jako pracodawca
 • rodzaje odpowiedzialności
 • podstawy odpowiedzialności i organy kontrolujące uprawnienia i obowiązki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED ORGANAMI FINANSOWYMI

 • rodzaje odpowiedzialności i jej podstawy
 • ustawa o rachunkowości
 • ordynacja podatkowa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA I KARNA

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy jego uczestnicy będą potrafili:

 • posługiwać się praktyczną wiedzą dotyczącą istoty działania spółek i wzajemnych relacji pomiędzy ich organami;
 • stosować efektywne metody działania w przypadku wewnętrznego konfliktu między organami spółki, a także w przypadku zarzutów ponoszonych przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji państwowej;
 • prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki,
 • poprawiać ewentualne błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie celem uniknięcia potencjalnych zarzutów;
 • skuteczniej zarządzać spółką i układać relacje z jej otoczeniem.

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone metoda interaktywną. Bazują na studiach przypadków odwołujących się do wieloletniej praktyki trenera jako radcy prawnego i jego współpracy z zarządami licznych firm polskich i międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top