Akademia Psychologii Przywództwa

Najnowsza wiedza, praktyczne umiejętności, szersza perspektywa.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

19.10.19

Zakończenie

07.06.20

Czas trwania

18 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

9900 zł netto + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Umiejętności przywódcze stają się w dzisiejszych organizacjach coraz bardziej pożądanymi kompetencjami.

Osoby zarządzające stają z jednej strony przed znanymi wyzwaniami takimi jak budowanie zespołu, zarządzanie konfliktem itp., z drugiej zaś strony napotykają na nowe trendy z zakresu zarządzania i idącymi wraz z nimi oczekiwaniami organizacji i pracowników. Zaliczyć do nich można wdrażanie kultury innowacji do organizacji, partycypacyjne modele zarządzania, komunikację w zespołach wielokulturowych, zarządzanie różnorodnością itp.

W odpowiedzi na te potrzeby, przedstawiamy program Akademii Psychologii Przywództwa, w której znajdziecie Państwo zarówno poszerzenie znanych tematów (np. zarządzanie konfliktem w oparciu o mediacje), jak i omówienie nowych trendów z obszaru przywództwa (np. budowanie kultury innowacji w organizacji).

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w danym obszarze oraz wysokimi umiejętnościami trenerskimi.

Dla kogo

Akademia przeznaczona jest dla menedżerów różnych szczebli, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności z zakresu przywództwa.

Program szkolenia

19-20.10.2019
KIEROWANIE LUDŹMI, CZYLI O AKCEPTACJI ZMIENNOŚCI, OSIĄGANIU ZWINNOŚCI I DĄŻENIU DO EFEKTYWNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
Prowadzący: Tomasz Owczarek
Czas trwania: 2 dni

ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY

 • VUCA świat i jego konsekwencje dla codziennej pracy w organizacjach.
 • Lider i jego rola we współczesnych organizacjach.
 • Jakich liderów potrzebujemy – lider służebny, zwinny, tożsamościowy, autentyczny.

MENEDŻER I JEGO ROLA W ROZWOJU I BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Mój potencjał liderski – style kierowania w praktyce (test oraz ćwiczenia).
 • Dopasowanie stylów kierowania do potrzeb pracowniczych.
 • Podstawowe zachowania lidera.
 • Koncepcja energii organizacyjnej – skąd pracownicy biorą energię do codziennej pracy i jak można „produkować” w organizacji odpowiedni rodzaj energii – model czterech typów energii organizacyjnej.
 • Co może robić menedżer w zakresie utrzymania wysokiego poziomu energii organizacyjnej i motywacji swoich ludzi – pobudzanie, hamowanie, odżywianie, zatruwanie.

JAK UCZYNIĆ NASZĄ FIRMĘ „JESZCZE LEPSZYM MIEJSCEM PRACY”

 • Co się składa na motywację pracowników w firmie, czyli o autonomii, wpływie i rozwoju.
 • Jak zmieniać naszą firmę – model 6 źródeł wpływu i wpływ menedżerów na codzienną zmianę.

 

23-24.11.2019
UWAŻNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA OSOBISTA W PRACY MENEDŻERA

Prowadzący: Beata Ligman
Czas trwania: 2 dni

Warstwa warsztatowa szkolenia opierać się będzie na metodzie Points of You™ oraz elementach treningu uważnościowego Mindfulness.

 • Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowe schematy myślenia, dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.
 • Uważność (Mindfulness) jest sposobem świadomego kierowania uwagi i koncentracji na tym, co obecne wokół nas i w nas. Polega na systematycznym rozwoju kontroli myśli i emocji, prowadzi do zwiększenia możliwości percepcyjnych i umiejętności relaksacji.

MODUŁ I

 • Wprowadzenie.
 • Potencjalny TY. Potencjalna TY.
 • Ćwiczenie w oparciu o narzędzie Faces (metoda Points of You™).

MODUŁ II

 • Ćwiczenia uważnościowe. Ćwiczenia relaksacyjne.

MODUŁ III

 • Stąd do przyszłości. I’ll do it my way.
 • Ćwiczenia, w oparciu o narzędzie The Coaching Game (metoda Points of You™).

MODUŁ IV

 • Echo dnia poprzedniego.

MODUŁ V

 • Mój nowy profil. (Co wnoszę, co dostaję. Co zostawiam, co odrzucam).
 • Ćwiczenie w oparciu o narzędzie PUNCTUM (metoda Points of You™).

MODUŁ VI

 • Relaksacja.

MODUŁ VII

 • Zamrożenie Intencji.
 • Zamknięcie warsztatu.

 

14-15.12.2019
POZIOMY PRZYWÓDZTWA – KONCEPCJA LEADERSHIP PIPELINE
Prowadzący: Wojciech Parteka
Czas trwania: 2 dni

Podstawą merytoryczną warsztatu jest Koncepcja Poziomów Przywództwa Zorientowanego na Rezultaty (Leadership Performance Pipeline – LPP).

Koncepcja ta jest jedną z najbardziej wpływowych metod podnoszenia skuteczności zarządzania w ciągu ostatnich dwóch dekad LPP wyznacza na świecie i w Europie jeden z głównych trendów rozwoju przywództwa w organizacji.

Znaczna liczba firm z listy Fortune 500 z powodzeniem wdrożyła koncepcję Poziomów Przywództwa jako podstawowe podejście do wyboru, rozwoju i oceny liderów na wszystkich poziomach zarządzania Metodę LPP stosuje także coraz więcej firm w Polsce, przekonując się o jej niezwykłej skuteczności.

ROUND ROBIN

 • Przywództwo wyzwania, kompetencje, perspektywy przyszłości. Wywiady indywidualne bazujące na własnych doświadczeniach, praca grupowa, prezentacja.

ROLA LIDERA W BUDOWIE SUKCESU ORGANIZACJI.

 • Koło kontroli – skup się na rzeczach właściwych. Praca indywidualna i grupowa, co jest pod moja kontrola, co jest poza moją kontrola, na co mam wpływ.

MÓJ POZIOM PRZYWÓDZTWA

 • Prezentacja koncepcji Poziomów Przywództwa Stevena Drottera i indywidualne określenie swojego poziomu.

WARTOŚCI PRACY MOJEGO POZIOMU

 • Co wnoszę do sukcesu firmy?
 • Poziom przywództwa a wartości pracy.
 • Zapoznanie się z wartościami pracy wg modelu poziomów przywództwa Zorientowanego na Rezultaty.
 • Analiza własnych wartości pracy.

STRATEGIA A PRZYWÓDZTWO

 • Jasność przekazu. Jak rozumiem strategię firmy – kluczowe komunikaty.
 • Międzyobszarowa perspektywa biznesu. Prezentacja modelu 7S – praca indywidualna nad opracowaniem swojej strategii obszarowej.
 • Ustanowienie celów biznesowych. Cele SMART, kaskadowanie celów, spójność celów, praca indywidualna na rzeczywistych celach.
 • Wartość dodana obszaru mojego obszaru. Kluczowe wartości dodane.

 

18-19.01.2020
NARZĘDZIA BADAWCZO-ANALITYCZNE W PRACY MENEDŻERA – ANALIZA POTENCJAŁU
Prowadzący: Jagoda Owczarek
Czas trwania: 2 dni

MODELE KOMPETENCJI I ICH UŻYTECZNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

 • Czym są kompetencje i co się na nie składa?
 • Sposoby konstruowania modeli kompetencyjnych.
 • Przykładowe modele kompetencyjne – ich wady i zalety.
 • Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w praktyce zarządzania.
 • Budowanie przykładowych profili kompetencyjnych dla określonych stanowisk pracy.

METODY BADANIA POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

 • Zasady budowania i korzystania z metod psychometrycznych w badaniu potencjału pracowników.
 • Metody testowe badania kompetencji i predyspozycji osobowościowych pracowników: omówienie aktualnych testów dostępnych na rynku.
 • Badanie Development Centre (DC) – czym jest, kiedy i jak z niego korzystać.

DEVELOPMENT CENTER (DC) – ZASADY KONSTRUOWANIA BADANIA

 • Rodzaje zadań wykorzystywanych w DC.
 • Zasady oceniania i rejestracji wyników ORKA.
 • Budowanie raportu i zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Komunikacja – PR w projektach rozwojowych.

ANALIZA WŁASNEGO POTENCJAŁU W SESJI DEVELOPMENT CETER

 • Udział uczestników w wybranych zadaniach DC – wzajemna ocena i udzielenie informacji zwrotnych w obszarze kompetencji menedżerskich.

 

22-23.02.2020
WSPÓŁPRACA W ORGANIZACJI CZYLI O ZESPOŁOWYM OSIĄGANIU SUKCESÓW
Prowadzący: Tomasz Owczarek
Czas trwania: 2 dni

KONCEPCJA ZESPOŁU

 • Podstawy efektywnych zespołów – rozważania o modelach i praktyce.
 • Na dobry początek – czyli o celu, sensie i znaczeniu – eksperyment zespołowy o kolosalnym znaczeniu.

POTENCJAŁ ZESPOŁU

 • Kto jest kim w zespole – koncepcja ról grupowych – test oraz doświadczenie praktyczne.
 • Podstawy wykorzystania różnorodności – potencjał do samoorganizacji opartej na talentach – jak wspierać zdolność zespołów do pełniejszego korzystania ze swoich talentów.
 • Poziom dojrzałości zespołu – jak wspierać zespół w budowaniu swojej siły, odporności i realizacji wyzwań.

KOMUNIKOWANIE SIĘ W ZESPOLE 

 • Trudności w komunikacji – elementy analizy transakcyjnej w codziennych relacjach zawodowych oraz w komunikacji lider – zespół .
 • Konstruktywne kontrowersje i dojrzały feedback zespołowy oraz inne techniki wspierające efektywne komunikowanie się w zespole.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych i zwiększanie zaufania w relacjach wewnątrzgrupowych.
 • Rola lidera w budowaniu poczucia „MY”.

BUDOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 • Koncepcja bezpiecznej organizacji.
 • Badanie bezpieczeństwa w zespole – jak tworzyć zespoły gotowe do ryzyka.

 

21-22.03.2020
DIVERSITY MANAGEMENT CZYLI PRACA W ŚRODOWISKU MIĘDZYKULTUROWYM
Prowadzący: Natasza Kosakowska-Berezecka
Czas trwania: 2 dni

RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE JAKO POTENCJAŁ DLA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ.

 • Podstawy zarządzania różnorodnością.
 • Korzyści i wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością i pracą z osobami pochodzącymi z innych kultur – odmienny styl pracy, wyznawane wartości i sposób komunikowania się z innymi (analiza przykładów i case studies związanych z wielokulturowością).
 • Etapy budowania środowiska zapewniającego efektywne zarządzanie wielokulturowością – najczęstsze błędy (case study do rozwiązania).

BUDOWANIE KOMPETENCJI KULTUROWYCH I ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. CZĘŚĆ 1

 • Krótki test mierzący kompetencje kulturowe.
 • Trening komunikacji międzykulturowej.
 • Różnice międzykulturowe w pigułce (w zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek – mini wykład różnicach w stylu zachowania w miejscu pracy, zwyczajach pracy zespołowej w poszczególnych krajach, zebranie przykładów od uczestników/uczestniczek).

BUDOWANIE KOMPETENCJI KULTUROWYCH I ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. CZĘŚĆ 2

 • Trening negocjacji międzykulturowych.

ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI W PRACY ZESPOŁU WIELOKULTUROWEGO

 • Jak wspierać współpracę w zespole wielokulturowym i budować zaangażowanie w realizację wspólnych celów przez osoby pracujące w jednej organizacji, ale pochodzące z różnych krajów – rekomendacje do wdrożenia.

 

18-19.04.2020
COACHING I MENTORING W PRACY MENEDŻERA
Prowadzący: Beata Bednarczyk
Czas trwania: 2 dni

JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ ZESPÓŁ I WYTYPOWANE OSOBY, CZYLI 3 KLUCZOWE KORZYŚCI Z METORINGU I/LUB COACHINGU MENEDŻERSKIEGO ?

 • Formy rozwoju potencjału zespołu.
 • Coaching i mentoring oczami laików i praktyków – podobieństwa i różnice.
 • 3 kluczowe korzyści z coachingu i mentoringu dla lidera i zespołu.

KIM JEST MENTOR / COACH?

 • Coach / mentor – wiedza, doświadczenie, postawa.
 • Odpowiedzialność coacha / mentora.
 • Lider jako mentor / coach.

PROCES COACHINGOWY / MENTORKI OD PODSZEWKI

 • Kluczowe etapy procesu.
 • Dobór osób do procesu.
 • Zasady i czas trwania procesu coachingowego i mentorskiego.
 • Zakończenie procesu.

NARZĘDZIA COACHINGOWE I MENTORINGOWE

 • Definiowanie celów.
 • Skrzynka narzędziowa.
 • Awaryjne sytuacje.

PRZEŻYJ TO SAM

 • Sesja coachingowa / mentoringowa.

 

16-17.05.2020
INNOWACJA W ORGANIZACJI, CZYLI O BUDOWANIU KULTURY INNOWACJI, ZWIĘKSZANIU KREATYWNOŚCI ZESPOŁÓW ORAZ DOBRYCH DECYZJACH
Prowadzący: Tomasz Owczarek
Czas trwania: 2 dni

FILOZOFIA I PRAKTYKA INNOWACYJNYCH ORGANIZACJI

 • Z czego składa się DNA innowatora i jak można tę wiedzę wykorzystać do wspólnego działania.
 • 10 typów innowacji w organizacjach – gdzie i jak poszukiwać przestrzeni do doskonalenia codziennego działania.
 • Tworzenie wewnętrznego środowiska innowacji – filozofia eksperymentowania – sposoby jej promowana – opis przypadków.

TECHNIKI WSPIERAJĄCE PROCESY INNOWACYJNE

 • Techniki pracy kreatywnej – synektyka, morfologia, burze mózgów i ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy zespołu i prowadzenia spotkań kreatywnych – praca kreatywna wybranymi technikami.
 • Wykorzystanie metody Design Thinking do lepszego zrozumienia klienta i zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań – praca projektowa z wykorzystaniem metody DT.
 • Jak wprowadzić innowację w życie organizacji, czyli innowacja od A do F. Przygotowanie etapów działań wspierających realne rozwiązania w organizacji.

DECYZJE 

 • Błędy decyzyjne, procesy podejmowania decyzji przez menedżerów– logika,czy emocje – przykłady biznesowe.
 • 12 pytań Kahnemanna i inne techniki wspierające proces decyzyjny w zespołach i organizacjach – analiza możliwych błędów decyzyjnych.
 • Jak wspierać dobre decyzje w zespołach i organizacjach.

 

06-07.06.2020
MEDIACJE I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PRAKTYCE MENEDŻERA
Prowadzący: Dominika Sadowska
Czas trwania: 2 dni

VADEMECUM KONFLIKTU W ORGANIZACJI

 • Konflikt jako wartość i akcelerator procesów w organizacji.
 • Źródła i skutki konfliktu na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.
 • Specyfika organizacji a rodzaje konfliktów.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 • Konflikt jawny i ukryty w organizacji.
 • Diagnozowanie konfliktu.
 • Czynniki eskalacji i deeskalacji konfliktu.

KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE

 • Narzędzia pracy z emocjami w konflikcie.
 • Rola komunikacji w konflikcie.
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktowej.

 ROZWIĄZYWANIE A ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Mediacja, arbitraż a sąd – korzyści, szanse i wyzwania dla organizacji.
 • Mediacja jako narzędzie, proces, wsparcie indywidualne, zespołowe i organizacyjne.

FORMALNA STRONA MEDIACJI

 • Uregulowania prawne.
 • Zasady mediacji.
 • Uczestnicy mediacji.

 MIEJSCE MEDIACJI W ORGANIZACJI

 • Mediacja jako element CSR.
 • Klauzule mediacyjne, klauzule arbitrażowe.
 • Skuteczne wprowadzenie mediacji do organizacji.

MEDIACJA W PRAKTYCE ORGANIZACJI

 • Skuteczne poddanie sporu pod mediację organizacyjną.
 • Umiejętności mediacyjne w praktyce menedżera.
 • Dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania.

Korzyści dla uczestników

Udział w Akademii pozwala na:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii przywództwa i dziedzin pokrewnych,
 • zapoznanie z najnowocześniejszymi trendami z obszaru psychologii zarządzania,
 • możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami oraz prowadzącymi zajęcia ekspertami,
 • spojrzenie na zarządzanie ludźmi z szerszej perspektywy,
 • opracowanie propozycji usprawnienia zespołu / firmy z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.

Po ukończeniu Akademii, osoby uczestniczące będą potrafiły:

 • skutecznie wykorzystywać swoje mocne strony w praktyce menedżerskiej,
 • używać narzędzi z zakresu zarządzania ludźmi,
 • stosować techniki mindfulness w celu uzyskania lepszej koncentracji uwagi oraz radzenia sobie ze stresem,
 • posługiwać się różnorodnymi narzędziami badawczo-analitycznymi do oceny potencjału pracowników,
 • efektywnie budować i zarządzać zespołem w oparciu o najnowsze badania z dziedziny psychologii,
 • skutecznie komunikować się w środowisku międzykulturowym,
 • stosować na co dzień narzędzia coachingu,
 • wdrażać rozwiązania wspierające budowę kultury innowacji w organizacji,
 • skutecznie zarządzać konfliktem i prowadzić mediacje w organizacji.

Zapisz się

Dane zamawiającego (płatnika)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Płatnika

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,  w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane osoby zamawiającej

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawiciela płatnika dokonującego zgłoszenia

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych obejmujących Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. realizacji umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomiędzy GFKM a Pani/Pana pracodawcą (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”);
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi;
  4. marketingowym (w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód w formularzu).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes; w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana pracodawcy, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pana pracodawca może w stosunku do nas skierować;
  4. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, doradcze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. dane przetwarzane w celach marketingowych – do momentu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania przez Administratora (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  2. dane przetwarzane w pozostałych celach - przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane uczestnika
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Numer naszego konta:

Pekao S.A. IV o/Gdańsk

54124012711111000014915637

Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone mailem.

Rezygnacja z udziału do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia upoważnia do zwrotu 100% kosztów.

W przypadku rezygnacji na 14 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia GFKM zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Dokonując zgłoszenia, zamawiający zobowiązuję się zrealizować względem osób zgłoszonych na szkolenie obowiązek informacyjny w imieniu GFKM poprzez niezwłoczne przekazane tym osobom Informacji nt. przetwarzania danych uczestników szkolenia do pobrania tutaj

Zgody marketingowe osoby zamawiającej


Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów informacji marketingowych, obejmujących w szczególności newsletter, oferty organizowanych przez nas szkoleń, warsztatów czy innych form edukacji, prosimy o zaznaczenie pól przy wszystkich trzech zgodach poniżej.

Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tej sprawie skontaktować mogą się Państwo z nami pod adresem odo@gfkm.pl. Cofnięcie zgody pozostawać będzie jednak bez wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed wycofaniem zgody.Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Zostaw swoje dane, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.Interesują mnie:

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

X

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.

FreshMail.pl