Hybrydowy Lider (on-line)

Skuteczne zarządzanie zespołem w nowym trybie pracy

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

15.04.24

Zakończenie

15.04.24

Czas trwania

1 dzień

Miejsce

on-line

Cena

1050 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Przy wszystkich zaletach pracy hybrydowej (elastyczność, oszczędności czasu i kosztów, konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy), ten stosunkowo nowy tryb funkcjonowania w organizacjach wiąże się też z konkretnymi wyzwaniami dla osób zarządzających. Należą do nich m.in. podtrzymanie zaangażowania, budowa autentycznych i silnych relacji w zespole, zarządzanie efektywnością czy zdrowa komunikacja. I to właśnie tym tematom poświęcony jest krótki i dynamiczny warsztat z zarządzania zespołem hybrydowym / rozproszonym.

Dla kogo

Warsztat dedykowany jest kierownikom, którzy zarządzają zespołami rozproszonymi i/lub pracującymi hybrydowo.

Program szkolenia

PRACA HYBRYDOWA – PRZEGLĄD BADAŃ, NASZE OSOBISTE DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 • Korzyści i wyzwania
 • Wyniki badań
 • Przykłady praktyk z różnych firm

PRACA I KOMUNIKACJA W PRACY HYBRYDOWEJ

 • Przykłady praktyk z różnych firm
 • Piramida efektywnej pracy – od pracy głębokiej do maili i spotkań – weryfikacja panujących zasad, przekonań, nawyków…
 • Spotkania on-line – od konkretnych zasad (czas, ilość, agenda, uczestnicy) do budowania zaangażowania (integracja, atmosfera, dynamika)
 • Rezultaty i ich widoczność – wskaźniki do mierzenia, transparentność zajętości poszczególnych pracowników
 • Feedback on-line – zasady i dobre praktyki

WZMACNIANIE RELACJI W ZESPOLE ORAZ MIĘDZY ZESPOŁAMI

 • Obawy pracowników w dobie pracy hybrydowej (prezentyzm, FOMO, plotki, niespodziewane zmiany)
 • Bezpieczeństwo psychologiczne – jak budować je w swoim zespole (nieformalne części spotkań, rozmowy o błędach, humorystyczne elementy spotkań, narzędzia on-line do integrowania zespołu)
 • Rytuały – czym są, ich funkcje i znaczenie dla zespołu, przykłady i inspiracje z różnych organizacji

LIDER JAKO ŹRÓDŁO ENERGII

 • Dbanie o wizerunek swojego obszaru / zespołu w organizacji
 • Modelowanie pożądanych zachowań
 • Obawy liderów o efektywność pracowników i sposoby ich przełamywania
 • Uważność dla wszystkich pracowników

DOBRSOTAN W PRACY HYBRYDOWEJ

 • Koncentracja uwagi – metody związane z pracą głęboką, porządkowaniem zadań, maili
 • Nawyki zwiększające poziom energii (rytuały, trening koncentracji, praktykowanie wdzięczności, kontakt z naturą, sen, ćwiczenia fizyczne, inne) – przegląd badań i płynących z nich wniosków
 • Wdrażanie postanowień – jak wdrażać pozytywne zmiany na stałe – konkretność, monitorowanie, efekt luki empatycznej, efekt „a co mi tam”, eksperymentowanie

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • wdrażać model pracy głębokiej w swoich zespołach,
 • zarządzać w odpowiedni sposób poszczególnymi kanałami komunikacji (maile, komunikatory, telefony, spotkania),
 • realizować ukierunkowane na cel, dynamiczne oraz dostosowane do potrzeb uczestników spotkania,
 • budować zaufanie w zespole rozproszonym / pracującym hybrydowo,
 • wdrażać do zespołu rytuały wzmacniające relacje i motywację,
 • być źródłem energii i nadziei dla swoich pracowników,
 • stosować osobiste nawyki wzmacniające poziom energii oraz samodyscypliny (potwierdzone badaniami).

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z elementami wykładu i studiów przypadku. Prowadzący aktywizuje uczestników poprzez moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz trening behawioralny konkretnych umiejętności kierowniczych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top