Kierowanie Zespołami Ludzkimi

Szefem być – jak to się robi w praktyce?

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

21.05.22

Zakończenie

22.05.22

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1450 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Zespół zawodowy to organizm, który potrafi osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty dzięki wykorzystaniu efektu synergii. Sukces nie zawsze wpisany jest w pracę zespołu. To od szefa, jego działań, charakteru i stylu pracy w znacznej mierze zależą osiągane efekty ważne jest, czy szef widzi w zespole wyłącznie wykonawców, których jest przełożonym, czy też dostrzega ludzi, aby być dla nich autentycznym liderem. W trakcie tego warsztatu pracujemy nad podniesieniem praktycznej skuteczności przywódczej.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz dla menedżerów przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji.

Program szkolenia

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA LIDERA I JEGO ROLA W ŻYCIU ZESPOŁU

 • schody kompetencji
 • funkcje menedżera, lidera, przywódcy w zespole
 • różnice pomiędzy menedżerem, liderem a coachem
 • profil kompetencyjny lidera
 • podstawowe działania, umiejętności i nastawienie lidera
 • profil osobowościowy skutecznego lidera

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU

 • wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących rezultaty osiągane przez zespół
 • gdy z grupy tworzy się zespół i jaka jest w tym rola przywódcy
 • w czym lider jest potrzebny zespołowi?

STYLE PRACY W ZESPOLE – STRUKTURA ZESPOŁU

 • role zespołowe
 • rodzaje zachowań i ich wpływ na efekt działań zespołu
 • interakcje wewnątrz zespołu
 • wpływ stosunków interpersonalnych na pracę zespołu

PROCES BUDOWANIA ZESPOŁU

 • różnice pomiędzy grupą a zespołem
 • zapoznanie się z typowymi sytuacjami na poszczególnych etapach pracy z grupą
 • etapy budowania zespołu
 • kierownicze działania wspierające procesy zespołowe w praktyce

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE ORAZ SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 • podejmowanie decyzji w zespole
 • powody braku zaangażowania
 • przyczyny możliwych działań blokujących
 • wymiana doświadczeń w zespole
 • zachowania w sytuacji kryzysowe
 • elementy komunikacji wewnętrznej

STYLE KIEROWANIA I ICH SKUTECZNOŚĆ

 • analiza własnych predyspozycji w odniesieniu do stylu kierowania
 • autoanaliza własnych nawyków
 • doskonalenie umiejętności dostosowywania stylu kierowania do poziomu dojrzałości indywidualnych pracowników oraz do etapu budowania zespołu
 • analiza skuteczności stylów kierowania
 • czynniki wpływające na dobór stylu kierowania
 • analiza konsekwencji zastosowania konkretnego stylu w różnych sytuacjach

SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • czego ludzie szukają w życiu i w pracy
 • teoria góry lodowej
 • granice kary i nagrody
 • psychologiczne aspekty motywowania
 • motywowanie w praktyce
 • motywatory pozafinansowe
 • bank kar i nagród

SKUTECZNE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W PRACY KIEROWNIKA ZESPOŁU

 • algorytmy ważnych rozmów
 • prowadzenie „rozmowy na dywaniku”
 • udzielanie pochwały na co dzień
 • nagradzanie i karanie
 • przekazywanie niepopularnych informacji
 • motywujący i integrujący styl komunikowania się

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie roli lidera w życiu i pracy zespołu
 • Większe zrozumienie czynników kierujących pracą zespołu
 • Poszerzenie wachlarza praktycznych narzędzi szefowskich
 • Zwiększenie umiejętności świadomego budowania autorytetu i odnalezienia się w roli lidera
 • Rozwój umiejętności dostosowania stylu kierowania do sytuacji
 • Nabycie umiejętności elastycznego podejścia do ludzi
 • Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole
 • Poznanie, zrozumienie różnych predyspozycji i ról w zespole
 • Poszerzenie narzędzi skutecznego motywowania (głównie pozafinansowego)

Metody szkolenia

Warsztat ekspercki realizowany poprzez:

 • Zebranie od uczestników listy pytań i problemów merytorycznych
 • Burza mózgów
 • Dyskusja kierowana
 • Zadania zespołowe
 • Symulacje indywidualne i zespołowe
 • Turniej umiejętności pozyskiwania klienta
 • Zadanie indywidualne
 • Podsumowanie odpowiedzi na pytania i problemy zebrane od uczestników
 • Mapa Drogowa, czyli indywidualny plan działania

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:

― warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)

― prezentacyjne (wydruk slajdów prezentacyjnych)

― opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)

 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top