Odważna liderka w biznesie

Warsztat budujący odwagę kobiet w biznesie

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

21.05.24

Zakończenie

22.05.24

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Wiele badań wskazuje, że organizacje radzą sobie lepiej, również w czasie kryzysów, gdy współzarządzają nimi kobiety.

A jak  czują się menedżerki i liderki? Czy odważnie manifestują własny styl zarządzania, czy raczej wchodzą w znane schematy? Co odważnie wnoszą do procesu zarządzania, a z czym wolą się nie ujawniać?

GFKM przeprowadziła badanie odwagi liderskiej/menedżerskiej kobiet. Na podstawie wniosków z badania powstał warsztat, którego celem jest wzmocnienie różnych, wyłonionych w badaniu, aspektów odwagi liderek i menedżerek.

Podczas warsztatu będziesz miała okazję do przeanalizowania osobistego stylu działania, określenia swoich mocnych stron ale i deficytów. Dokonasz ewaluacji swoich dotychczasowych działań zarządczych. Określisz pożądaną przez Ciebie sytuację i zaplanujesz swoje odważne kroki ku charyzmie, samokontroli emocjonalnej, asertywności, autentyczności i innych, wskazanych przez Ciebie, kluczowych kompetencji odwagi.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla każdej managerki, kierowniczki, dyrektorki która chce wzmocnić swoje kompetencje w zakresie odwagi managerskiej.

Program szkolenia

Moduł I
Odwaga przekonań

Twoje wewnętrzne zasoby w drodze do bycia odważną liderką

 • Źródła odwagi – wartości, przekonania, priorytety, doświadczenia. Co zasila moje poczucie sprawczości, wpływu i odpowiedzialności, a co je podkopuje?
 • Zaufanie do siebie i innych jako podstawa odważnego podejmowanie decyzji
 • Autorytet, charyzma, pewność siebie – czym są i jak je rozwijać?
 • Wrażliwość w zarządzaniu – słabość czy siła liderki? Stereotypy i przekonania na temat wrażliwości.
 • „Kobiecy” i „męski” styl funkcjonowania – czy jest o czym rozmawiać?
 • Rozpoznawanie emocji i ich ukierunkowywanie w sytuacjach wymagających odwagi menedżerskiej
 • Otwartość na innych – opuszczanie gardy, podnoszenie gardy – kiedy nie warto, kiedy trzeba?
 • Znaczące osoby w moim życiu jako źródło inspiracji w drodze do zwiększania wewnętrznej siły
 • Wykorzystanie zasobów ciała do wzmocnienia dobrostanu służącego odwadze.

Moduł II.
Odwaga działania

Jak być odważną w relacjach z pracownikami, współpracownikami i partnerami biznesowymi

 • Odważne komunikowanie własnych celów i priorytetów w relacjach biznesowych
 • Budowanie relacji i sojuszy wokół celów
 • Wzmacnianie odwagi do otwartej, autentycznej i bezpiecznej komunikacji w zespole
 • Siła języka jakim mówisz. Język sterylny, „korpożargon” vs. język znaczenia i ludzkich doświadczeń.
 • Pozawerbalne wsparcie odważnej komunikacji – jak mówić pełnym głosem, znaleźć oparcie i źródło siły we własnym ciele
 • Ochrona własnego terytorium – stawianie granic, wyrażanie swoich opinii, decyzji, myśli i emocji
 • Umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki
 • Stawianie czoła sytuacjom konfliktowym
 • Analiza transakcyjna – umiejętność budowania partnerskich relacji w komunikacji

Moduł III
Odwaga w porażce. Odwaga w sukcesie.

 • Rezyliencja psychiczna – podnoszenie się po osobistych porażkach.
 • Mądre konsumowanie osobistych sukcesów.
 • Porażka i sukces – awers i rewers. Dwa wartościowe obszary do analizy, ewaluacji, doświadczenia i wdzięczności.
 • Celebracja sukcesu w zespole
 • Empatyczne i konstruktywne współdzielenie porażki w zespole
 • Budująca informacja zwrotna
 • Siła myślenia krytycznego i różnorodności perspektyw.
 • Poczucie winy i wstydu jako blokady i destruktory odwagi
 • Poczucie odpowiedzialności i zdobywanie wiedzy jako przeciwwaga do poczucia winy i wstydu
 • Niszczący perfekcjonizm, wyzwalające marginesy błędów.
 • Model postępowania po sukcesie i po porażce

Moduł IV
Twój plan wzmacniania odwagi menedżerskiej i osobistej

 • Moje osobiste cele – jak mam zamiar ruszyć w kierunku bycia bardziej odważna liderką.
 • Filozofia kaizen, magia małych kroków, potęga drobnych nawyków. Mała zmiana – wielka różnica. Od czego zacznę?
 • Gromadzenie zasobów wsparcia – koła ratunkowe.
 • Kotwice odwagi?

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestniczki:

 • Zdobędą wiedzę na temat wewnętrznych zasobów kształtujących odwagę w zarządzaniu
 • Dowiedzą się jak wykorzystać własną wrażliwość i emocje do budowania bardziej autentycznych i opartych na zaufaniu relacji w biznesie
 • Odpowiedzą na pytania, kto może być dla nich źródłem inspiracji w podejmowaniu odważnych decyzji biznesowych
 • Nauczą się odważnie i w sposób bardziej asertywny komunikować w różnych sytuacjach zarządczych
 • Dowiedzą się, jak podnieść się po porażce, celebrować sukcesy i traktować jedno i drugie jako okazję do nauki i zdobywania doświadczeń
 • Dokonają analizy swoich kompetencji i zaplanują indywidualną ścieżkę ku bardziej odważnemu zarządzaniu

 

Metody szkolenia

 • Dyskusje
 • Wykłady/prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Case studies
 • Gry coachingowe Points of You®, Faces® i The Coaching Game®
 • Elementy technik mindfulness i pracy z ciałem

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top