Profesjonalne Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich

Podnieś swoją skuteczność i konkurencyjność w roli lidera

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

10.10.24

Zakończenie

18.01.25

Czas trwania

12 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Zarządzanie firmą, jej oddziałem, działem, pionem czy zespołem opiera się na kierowaniu ludźmi, sprawianiu, by realizowali postawione cele. Zarządzanie wymaga od menedżerów, oprócz naturalnych i doskonalonych cech przywódczych, dysponowania i umiejętnego wykorzystywania narzędzi pozwalających skutecznie kierować, motywować, przekonywać i negocjować.

Program Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich został przygotowany tak, by dostarczyć uczestnikom praktyczne umiejętności, wesprzeć ich w odnalezieniu własnego stylu przywództwa i wyposażyć w metody lepszej organizacji czasu i redukcji stresu.

Dla kogo

Dla kadry kierowniczej średniego szczebla, zarządzających zespołami oraz innych strategicznych pracowników firm.

Program studium

I MODUŁ
PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM
DATA: 10-12.10.2024

Funkcjonowanie zespołów

 • uwarunkowania funkcjonowania zespołów
 • zasady sprawnego funkcjonowania zespołów
 • czynniki ułatwiające pracę zespołów
 • czynniki utrudniające pracę zespołów
 • działania podnoszące skuteczność zespołów

Budowanie zespołu

 • rola i zadania lidera zespołu
 • rola i zadania członków zespołu
 • etapy tworzenia zespołu
 • identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
 • typy zachowań w zespole

Style przewodzenia

 • źródła władzy lidera
 • koncepcje stylów przewodzenia
 • wybór odpowiedniego stylu przewodzenia
 • skuteczność działań przywódczych
 • przywództwo transakcyjne i transformacyjne

II MODUŁ
SKUTECZNE MOTYWOWANIE W PRAKTYCE
DATA:14-16.11.2024

Istota motywacji i zaangażowania

 • zależność pomiędzy motywacją i automotywacją
 • odpowiedzialność menedżera za zespół i jego efekty
 • rola lidera i jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • najczęstsze przyczyny spadku motywacji zespołu

Psychologia motywowania

 • dopasowanie działań motywacyjnych do różnych typów pracowników
 • elastyczność w stosowaniu różnego rodzaju oddziaływań motywacyjnych
 • zrozumienie motywów działania ludzi
 • analiza skuteczności działań motywacyjnych w kontekście typu pracownika
 • identyfikacja głównych potrzeb pracowników
 • budowanie u pracownika poczucie bycia docenianym
 • radzenie sobie w sytuacjach chwilowych niepowodzeń
 • wpływ wiary w sukces na efekty działania zespołu
 • identyfikowanie pozafinansowych czynników motywujących

Budowanie motywacji i zaangażowania w praktyce 

 • granice kary i nagrody
 • wskazanie różnych metod motywacyjnych będących w dyspozycji przełożonego
 • praktyczna analiza motywatorów pozafinansowych
 • znaczenie docenienia postawy i zaangażowania pracownika
 • praktyczne aspekty stosowania działań motywacyjnych
 • problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników oraz sposoby ich rozwiązywania

Dobre praktyki motywowania

III MODUŁ
SZTUKA NEGOCJACJI
DATA: 5-7.12.2024

Skuteczne metody negocjacji – negocjacje oparte na zasadach

 • wady i zalety twardych i miękkich technik negocjacyjnych
 • dowody skuteczności negocjacji opartych na zasadach

Przygotowanie do negocjacji

 • wybór właściwej strategii negocjacyjnej
 • planowanie przebiegu negocjacji

Rozpoczęcie negocjacji

 • procedury otwarcia negocjacji/prowadzenia spotkania
 • określenie właściwego klimatu negocjacji

Style negocjacji

 • rola asertywności i kooperatywności w negocjacjach
 • przezwyciężanie konfliktu w negocjacjach

Taktyki negocjacji

 • przedstawianie warunków
 • triki negocjacyjne

Analiza indywidualnego stylu negocjacji

 • określenie mocnych i słabych stron
 • przygotowanie indywidualnego planu działania

IV MODUŁ
ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
DATA: 16-18.01.2025

Osobisty styl zarządzania czasem

 • analiza własnych predyspozycji w gospodarowaniu czasem
 • różnice indywidualne – cztery style działania i zachowania
 • psychologiczny autoportret korzystania z zasobów czasowych
 • role zadaniowe, indywidualne preferencje w pracy a skuteczność w wyznaczaniu celów i organizowaniu pracy

Strategie i taktyki planowania czasu –  podnoszenie efektywności i skuteczności działania

 • reguły dobrego planowania w praktyce
 • cele a czas: cele osobiste i cele zawodowe
 • konstruktywne stawianie celów
 • retrening technik planowania: planowanie 40/60, metoda ALPEN, prawo Parkinsona, kalendarz, planowanie krótko, średnio i długoterminowe

Błędy popełniane podczas zarządzania sobą w czasie i ich eliminowanie

 • walka ze złodziejami czasu
 • efekt piły
 • błędne wykorzystanie indywidualnej krzywej wydajności
 • tworzenie nieefektywnych relacji pomiędzy współpracownikami
 • styl zarządzania emocjami podczas realizacji zadań  jako jeden z podstawowych filarów własnej efektywności

Planowanie działań zwiększających efektywność pracy

 • praktyczne wnioski wynikające ze szkolenia
 • możliwość wykorzystania nowych umiejętności
 • indywidualne plany działania

Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną

 • prezentacja modelu holistycznego osoby
 • eustres i distres, poziom stresu a skuteczność funkcjonowania
 • twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu

Rozwijanie w sobie odporności na stres

 • odporność fizjologiczna – dieta, kondycja fizyczna
 • odporność psychologiczna – zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, asertywny styl bycia
 • techniki relaksacji

 

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu studium, jego uczestnicy będą potrafili:

 • skutecznie zarządzać zespołem,
 • budować efektywne zespoły i unikać błędów przy ich tworzeniu,
 • stosować różne style zarządzania zespołem,
 • dostosować sposób motywowania do poszczególnych pracowników,
 • motywować zespół na różnych etapach jego funkcjonowania,
 • wykorzystywać strategie motywacyjne w swoich zespołach i organizacjach,
 • skutecznie negocjować założone cele,
 • stosować różne style negocjacyjne w zależności od sytuacji,
 • stosować konkretne techniki zarządzania czasem,
 • radzić sobie ze stresem.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą partycypacyjną (aktywnego uczestnictwa), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Podczas zajęć i warsztatów doświadczeni trenerzy i konsultanci międzynarodowej klasy wykorzystują przykłady z ich bogatej praktyki w biznesie. Uczestnicy szkolenia analizują też – we współpracy z prowadzącymi i innymi słuchaczami – własne doświadczenia.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Harmonogram

Moduł Data
Przywództwo i kierowanie zespołem 10-12.10.2024
Skuteczne motywowanie w praktyce 14-16.11.2024
Sztuka negocjacji 5-7.12.2024
Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem 16-18.01.2025

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top