Skuteczny Lider IT

Diagnoza i przekraczanie barier własnej logiki działania.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

17.03.21

Zakończenie

18.03.21

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1600 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

 • Pracujesz w branży IT / Hi-Tech?
 • Pracujesz w świecie skomplikowanych rozwiązań dotyczących technologii oraz nowoczesnych metodyk i Frameworków (Agile, SCRUM, SAFe, ..)?
 • Chcesz nauczyć się sposobów prowadzenia rozmów i udzielania informacji zwrotnej osobom konfliktowym i problemowym?
 • Chcesz poznać efektywne techniki i sposoby prowadzenia rozmów rozwojowych, motywujących i korygujących?
 • Chcesz poznać ograniczenia swojego języka i sposobu myślenia oraz nauczyć się skuteczniejszego działania i podejmowania decyzji?

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej 3 z wyżej wymienionych pytań – to szkolenie jest dla Ciebie.

Dla kogo

Warsztat przeznaczony jest dla kadry kierowniczej oraz menedżerskiej w branżach wysokich technologii (Hi-Tech, IT). Dedykowany jest wszystkim menedżerom, team liderom, PM-om, SCRUM-Masterom czy Product-Ownerom – jednym słowem osobom odpowiedzialnym za zarządzanie: procesami, zespołami czy produktami..

Program szkolenia

Rozwój logiki działania menedżera IT

 • Stadia rozwoju przywództwa w modelu Action Logic Framework.
 • Case study 6 liderów IT umożliwiające odkrycie własnej logiki działania: ulubionego sposobu funkcjonowania w zespole oraz stosowanych metod radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i problemowych.
 • Sposoby rozpoznawania osób posługujących się różnymi logikami działania (na podstawie języka, podejmowanych decyzji oraz stylu współpracy)

Rozmowy lidera IT

 • Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami z uwzględnieniem ich preferowanej logiki działania.
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z pracownikiem sprawiającym problemy. Udzielanie informacji zwrotnej, korygowanie zachowań, zmiana postaw i przekonań.
 • Techniki budowania motywacji i zaangażowania – trening umiejętności.
 • Konsekwencje stosowania wybranych metodyk zarządzania oraz framework’ów w pracy zespołu IT.
 • Ocena skuteczności języka powiązanego ze stosowaniem wybranych metodyk zarządzania. Schematy myślenia obecne w wybranych formach spotkań zespołu (daily, status, retro, planning, ..)
 • Budowanie współpracy i współdziałania w zespole. Nauka metod i technik komunikacyjnych wspierających budowanie porozumienia.
 • Analiza lingwistyczna – moje nawyki i ulubione narracje w prowadzeniu rozmów. Diagnoza barier komunikacyjnych.

Myślenie lidera IT – koncepcje, pomysły, decyzje projektowe

 • Analiza, projektowanie, tworzenie, utrzymanie – ewolucja paradygmatów myślenia.
 • Schematy poznawcze charakterystyczne dla poszczególnych paradygmatów.
 • Moje nawyki i ulubione schematy podejmowania decyzji.
 • Rozwój logiki działania – poznanie nowych, bardziej efektywnych sposobów myślenia.
 • Dekonstrukcja schematów poznawczych. Metodologia nauk i metafizyka w IT. Myślenie „poza schematem”.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie obserwować i wpływać na swoje schematy poznawcze pojawiające się podczas podejmowania decyzji lub w relacjach.
 • Używać nowych, bardziej skutecznych i adaptacyjnych technik komunikacyjnych.
 • Prowadzić efektywne spotkania 1-on-1 oraz grupowe z osobami kierującymi się różnymi logikami działania.
 • Stawiać sobie i pracownikom cele rozwojowe biorąc pod uwagę dominujące schematy poznawcze.

Metody szkolenia

 • Wykład merytoryczny, studium przypadku.
 • Ćwiczenia praktyczne (trening poznawczy, trening behawioralny).
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca w parach / małych zespołach.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top