Strategiczne Przywództwo – Warsztaty dla Wyższej Kadry Zarządzającej

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

01.03.21

Zakończenie

06.09.21

Czas trwania

6 dni x 5 godzin

Miejsce

Gdańsk

Cena

5900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

„Strategiczne Przywództwo” to cykl sześciu wyjątkowych warsztatów dedykowanych wyższej kadrze zarządzającej, podczas których liderzy organizacji będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat wyzwań czekających ich przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości.

Dla kogo

Program adresowany jest do kadry zarządzającej – członków Zarządu, dyrektorów i menedżerów wysokiego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

Dzięki uczestnictwu w programie, jego uczestnicy:

 • wzbogacą praktyczną wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach zarządzania,
 • wzmocnią swoje kompetencje przywódcze,
 • powiększą portfolio stosowanych narzędzi i metod menedżerskich,
 • będą potrafili przygotować swoje firmy i zespoły na nadchodzące zmiany,
 • poznają aktualne trendy wpływające na pozycję konkurencyjną ich organizacji,
 • poznają ciekawych i inspirujących ekspertów w kluczowych dziedzinach zarządzania,
 • zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji z innymi menedżerami wyższego szczebla.

Harmonogram:

 • Lider w świecie ciągłych zmian (Tomasz Owczarek) – 09.11..2020
 • Sztuczna Inteligencja w organizacji (Andrzej Wodecki i Jacek Daukszewicz) – 11.12.2020
 • Lider i jego wizerunek (Marek Kacprzak) – 12.01.2021
 • Trendy HR czyli przyszłość zarządzania ludźmi (Katarzyna Mikołajczyk i goście) – 28.01.2021
 • Strategiczne Zarządzanie Finansami (Lucjan Śledź) – 18.02.2021
 • Lider i jego energia (Tomasz Owczarek) – 01.03.2021

Program:

Moduł I: Lider w świecie ciągłych zmian, czyli jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia

Prowadzący: Tomasz Owczarek

Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

 • przewidywać zmiany, przygotować swoje firmy na ich konsekwencje,
 • sprawnie wprowadzać zmiany w swoich zespołach i organizacjach,
 • kreować w organizacji środowisko zwiększające innowacyjność.

Zakres:

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy na przyszłości – krótkie rozważania o tym co było i co będzie
 2. Co to znaczy być autentycznym przywódcą (i czy może nam się to przydać)
 3. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili
 4. Lider jako twórca
 5. Jak zwiększać gotowość organizacji do samorozwoju i pokonywania oporu wobec zmian
 6. Cel, sens, znaczenie i rozwój, czyli zrozumienie motywacji współczesnego pracownika
 7. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji

 

Moduł II: Sztuczna inteligencja: czym jest, jaką może dostarczyć wartość i jak ją skutecznie wdrożyć?

Prowadzący: Andrzej Wodecki

Gościem specjalnym będzie Jacek Daukszewicz – menedżer działu oprogramowania w Centrum Kompetencyjnym MES, ASTOR. Ekspert w zakresie cyfrowej transformacji firm produkcyjnych oraz integracji przemysłowych systemów IT.

Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

 • ocenić szanse i wyzwania jakie stwarza AI dla ich organizacji,
 • stosować najlepsze praktyki wdrożeń projektów AI,
 • przewidywać zasoby potrzebne do wdrażania AI w organizacji.

Zakres:

 1. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: podstawowe koncepcje, metody i technologie
 2. Uzasadnienia biznesowe projektów wykorzystujących metody uczenia maszynowego. Źródła inspiracji. Wpływ na organizacje i branże. Możliwe miary sukcesu
 3. Dobre praktyki i metodologie wdrożeń projektów AI. Kluczowe zasoby i strategie ich pozyskania. Czynniki sukcesu i ryzyka
 4. Najważniejsze szanse i wyzwania. Wizja przyszłości
 5. Sesja z praktykiem (Jacek Daukszewicz, ASTOR): praktyczne aspekty wdrożeń projektów wykorzystujących uczenie maszynowe.

 

Moduł III: Lider i jego wizerunek, czyli tak cię widzą, jak o sobie opowiadasz

Prowadzący: Marek Kacprzak

Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

 • prowadzić ciekawe i inspirujące wystąpienia,
 • skutecznie wykorzystywać Social Media w kreowaniu marki osobistej i organizacyjnej,
 • świadomie stosować mowę ciała w budowaniu autentycznego przekazu.

Zakres:

 1. Czym jest prawdziwa i świadoma autoprezentacja
 2. Jak zbudować swoją opowieść, czyli coś o scenariuszu
 3. Co oznacza świadomość „grupy docelowej” i dlaczego zazwyczaj rozumiemy to pojęcie źle
 4. W Internecie nic nie ginie (i dobrze). O tym jak wykorzystać Social Media do własnych celów
 5. Media – zło konieczne, którego należy unikać, czy okazja, którą trzeba wykorzystać
 6. Czym jest efektywna mowa ciała i jak nauczyć ciało efektywnie „mówić” to co chcemy przekazać

 

Moduł IV: Trendy HR czyli co lider organizacji powinien wiedzieć o przyszłości w zarządzaniu ludźmi

Prowadząca: Katarzyna Mikołajczyk

Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

 • przygotować swoje firmy do nadchodzących wyzwań z obszaru HR,
 • efektywniej zarządzać cyklem życia pracownika i jego zaangażowaniem,
 • budować skuteczniejsze modele motywacyjne w swojej organizacji / zespole.

Zakres:

 1. Digitalizacja HR – perspektywa najbliższych lat
 2. Rola HR w zarządzaniu kryzysowym w organizacji
 3. Cykl życia pracownika a jego zaangażowanie – jak rynek pracy i COVID19 zmienia naszą perspektywę
 4. Jaki model kariery i system motywacyjny budować dla pokolenia wchodzącego na rynek pracy i szukającego swojej ścieżki rozwoju?
 5. Przywództwo włączające czyli inny model zarządzania i komunikacji w organizacji
 6. Panel dyskusyjny: praca zdalna, rozproszone zespoły, komunikacja zmian, podtrzymanie motywacji czyli rola HR w zarządzaniu kryzysowym.

 

Moduł V: Strategiczne zarządzanie finansami: narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji

Prowadzący: Lucjan Śledź

Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

 • efektywniej zarządzać rzeczowymi projektami inwestycyjnymi,
 • stosować metodologię oceny finansowej efektywności projektu z wykorzystaniem metod symulacyjnych,
 • przeprowadzać analizę inwestycyjną z wykorzystaniem modeli symulacyjnych Monte Carlo w arkuszu kalkulacyjnym,
 • podejmować trafne decyzje w warunkach ograniczonego dostępu do danych.

Program:

 1. Decyzje lidera i ich krótko i długoterminowe skutki dla organizacji
 2. Podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonego dostępu do danych
 3. Wspieranie procesu podejmowania decyzji kalkulacjami
 4. Konstruowanie modeli finansowych wspomagających uwzględnienie ryzyka
 5. Szacowanie parametrów wejściowych
 6. Metody symulacyjne
 7. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń
 8. Uzyskane wyniki obliczeń i symulacji i ich interpretacja

 

Moduł VI: Lider i jego energia czyli jak zadbać o siebie i swoje zespoły w świecie wysokich wymagań i dynamicznych zmian

Prowadzący: Tomasz Owczarek

Po ukończeniu sesji, jej uczestnicy będą potrafili:

 • skutecznie zadbać o wysoki poziom codziennej energii zarówno na poziomie osobistym jak i organizacyjnym,
 • efektywnie radzić sobie z napięciem i nadmiernym stresem,
 • tworzyć atmosferę aktywności i pasji działania w swojej organizacji.

Zakres:

 1. Źródła codziennej energii u lidera – o ciele, umyśle i relacjach
 2. Mózg w pracy i poza pracą i jak o niego zadbać aby zadbał o nas w pracy i poza nią
 3. Odżywianie mózgu (poszukiwanie pozytywnych emocji, wzbudzanie ciekawości, aktywność fizyczna, budowanie relacji i inne)
 4. Budowanie środowiska energii (o kreatywności, porządku, przerwach, relacjach i przyjemności
 5. Model odporności psychicznej – jak ją wzmacniać
 6. Poznawcze metody radzenia sobie z napięciem i nadmiernym stresem
 7. Uważność, relaksacja, odreagowanie i 4 M dr. Varmy jako wskazówki do codziennego stosowania

Korzyści dla uczestników

Cykl warsztatów „Strategiczne Przywództwo” to wyjątkowe źródło aktualnej wiedzy, przyszłościowych inspiracji i unikalnych rozwiązań biznesowych. To niepowtarzalna okazja wymiany najlepszych praktyk z wyjątkowymi liderami i wybitnymi ekspertami.

Metody szkolenia

Program jest prowadzony w dynamicznej formule masterclasses przez wiodących trenerów GFKM i gości specjalnych. Intensywne zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. W programie przewidziany jest working lunch służący networkingowi i wymianie doświadczeń.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 14:00 – 19:00
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Informacja o zniżkach

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executive MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top