Trening w VR: Trudne sytuacje menedżerskie

Wzmocnij umiejętności komunikacyjne dzięki nowej technologii VR!

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

18.11.20

Zakończenie

19.11.20

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1850 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Rozmowy z pracownikami o ich celach są jednym z rutynowych działań menedżera. Pracownik, który wie jakie ma cele, jest bardziej zaangażowany i efektywny. Dlatego pracownicy nie kwestionują samego stawiania celów, ale często nie akceptują zakresu tych celów. W trakcie warsztatu uczestnicy są wyposażeni w gogle Oculus i spotykają się z wirtualnymi pracownikami, którzy reagują w różny sposób na postawione cele. Dzięki ćwiczeniom w goglach, uczestnicy bezpiecznie testują różne strategie rozmów z pracownikami, którzy demonstrują niekonstruktywne postawy wobec stawianych celów. Pokazujemy mechanizm, który pozwala zachować spokój i zdecydowanie wobec agresji, bierności i manipulacji. Odkrywamy jak rozpoznawać poszczególne postawy i w jaki sposób na nie wpływać. Poznane metody są uniwersalne i można je stosować w innych trudnych sytuacjach w życiu zawodowym i osobistym.

Dla kogo

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla.

Program szkolenia

CELE I TRUDNE ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW – jak rozpoznawać niekonstruktywne i konstruktywne postawy i zachowania

 • Model pozycji życiowych wg Analizy Transakcyjnej
 • Cztery style zachowań: uległy, agresywny, bierno-agresywny, asertywny
 • Rozpoznawanie pozycji życiowych i zachowań: agresji, uległości, manipulacji na podstawie obserwacji siebie i wirtualnych postaci

CELE I EMOCJE W BIZNESIE – jak wykorzystywać informacje płynące z emocji w rozmowie o celach?

 • Jak powstają emocje – trochę neurobiologii, czyli o tym co mamy w głowie
 • Poszerzanie swojego słownika emocji na podstawie Non Violence Communication (NVC) oraz Analizy Transakcyjnej (AT) – możesz zarządzać tylko tym, co potrafisz nazwać
 • Sprawdzanie, co i kto wywołuje w nas konkretne emocje – ćwiczenia z wirtualnymi postaciami
 • „Czytanie” swoich emocji i emocji pracownika i wykorzystywanie tych informacji do działania w trudnych relacjach zawodowych – ćwiczenia z wirtualnymi postaciami

CELE I ZDROWA PEWNOŚĆ SIEBIE – jak odzyskać opanowanie wobec trudnych reakcji pracownika na stawiane cele

 • Trójkąt zarządzania emocjami z Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ): Myśli – Emocje – Działanie – zakres świadomego kierowania myślami, emocjami działaniem w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • Składniki „zdrowej pewności siebie” – postawa, emocje, odporność psychiczna
 • Budowanie u siebie zasobów do asertywności (postawa ja OK/pracownik OK) – ćwiczenia w kontakcie z wirtualnymi postaciami
 • Wpływanie na swoje emocje (uspokajanie myśli, oddechu, koncentracja, opanowanie) – ćwiczenia z różnymi zachowaniami wirtualnych postaci na postawione cele

CELE I STRATEGIA ROZMOWY – jak wpływać na postawę pracownika wobec postawionych celów

 • Trzy stany interpersonalne (model Dziecko-Dorosły-Rodzic) w kontaktach menedżer-pracownik
 • Trening z wirtualnymi postaciami – sprawdzanie skuteczności różnych reakcji na poszczególne style zachowań (w sytuacji odmowy pomocy, prośby, ataku słownego, unikania odpowiedzialności, manipulacji, niekonstruktywnej krytyki, uzasadnionej krytyki)
 • Ćwiczenie motywowania i mobilizowania pracownika (bez obietnic podwyżek i premii) – uruchamianie stanu interpersonalnego „Dorosły” u pracownika
 • Ćwiczenie wykorzystywania informacji zawartych w emocjach do skutecznej komunikacji – świadome formułowanie komunikatów do wirtualnych postaci, po odczytaniu emocji i informacji
 • Ćwiczenie asertywnych komunikatów w sytuacji stawiania celów – ćwiczenia z wirtualnymi postaciami i symulacje w grupie

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać konstruktywne i niekonstruktywne zachowania u siebie i pracowników w sytuacji stawiania celów,
 • odczytywać informacje, które niosą ze sobą emocje i wykorzystywać je do świadomego działania w relacjach zawodowych,
 • świadomie wpływać na siebie i budować zdrową pewność siebie w trudnych emocjonalnie sytuacjach,
 • prowadzić konstruktywne rozmowy o celach z pracownikami, którzy demonstrują niekonstruktywną postawę.

Metody szkolenia

Warsztat ekspercki realizowany poprzez:

 • indywidualny trening z wirtualnymi pracownikami w goglach Oculus wg metody VIREMO™,
 • interaktywną aplikację do testowania strategii w ćwiczeniach z wirtualnymi postaciami,
 • indywidualną kartę pracy do ćwiczeń i notatek,
 • pigułki wiedzy,
 • zadania indywidualne i zespołowe,
 • symulacje indywidualne i zespołowe.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top