Podyplomowe Studia Menedżerskie

Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

10.10.20

Zakończenie

17.10.21

Czas trwania

24 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7900 zł + 23% VAT (wpisowe 200 zł + 23% VAT)

pobierz pdf

Opis

Program Podyplomowych Studiów Menedżerskich otrzymał Medal Europejski za jakość merytoryczną i praktyczną przydatność w warunkach otwartego rynku. Medal został przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do najlepszych i największych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi szkolenia firmowe, szkolenia specjalistyczne i podyplomowe, w tym wysoko oceniane programy Executive MBA.

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą niepubliczną szkołą biznesu w Polsce, silnym ośrodkiem intelektualnym i naukowym. Jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej posiada akredytację EQUIS – stowarzyszenia skupiającego najlepsze uczelnie w Europie.

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla menedżerów różnych szczebli, osób aspirujących do stanowisk kierowniczych, członków programów „zarządzania talentami”.

Program studiów

SEMESTR I

MODUŁ I
DATA: 10-11.10.2020
STRATEGIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Proces tworzenia strategii firmy
 • Pomiar i czynniki sukcesu przedsiębiorstw w zintegrowanej gospodarce – adaptacyjność, konkurencyjność
 • Kultura wewnętrzna i etyka organizacji


MODUŁ II
DATA:
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Strategia i polityka zarządzania zasobami ludzkimi w firmach
 • Zatrudnianie
 • Rozwój pracowników
 • Wynagradzanie


MODUŁ III
DATA:
ZARZĄDZANIE FINANSOWE

 • Europejskie standardy rachunkowości i analizy finansowej firmy
 • Standardy studium wykonalności projektu inwestycyjnego
 • Europejskie standardy analizy opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Zasady funkcjonowania rynku finansowego
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Problematyka zarządzania ryzykiem walutowym


MODUŁ IV
DATA:
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

 • Czynniki sukcesu marketingowego firmy
 • Otoczenie rynkowe firmy
 • Strategie marketingowe firm
 • Zasady wprowadzania nowych produktów na rynek
 • Zarządzanie produktem
 • Strategie i zasady komunikacji marketingowej (public relations, reklama)
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie silnej marki
 • Polityka cenowa firmy
 • Sieci dystrybucji

 

MODUŁ V
DATA:
KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Kierowanie zespołem


MODUŁ VI
DATA:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Inicjowanie projektu
 • Planowanie projektu
 • Realizacja planu projektu
 • Kontrola zmian w projekcie
 • Zamykanie projektu


SEMESTR II

MODUŁ I
DATA:
SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

 • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
 • Orientacje społeczne – osobowość w negocjacjach
 • Strategie negocjacyjne
 • Techniki negocjacji
 • Racje czy interesy – przedmiot negocjacji w biznesie
 • Korzyści natychmiastowe i odroczone
 • Trudni partnerzy w negocjacjach
 • Błędy w negocjacjach i ich skuteczne eliminowanie


MODUŁ II
DATA:
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY

 • Ustawodawstwo regulujące działalność gospodarczą
 • Źródła prawa kontraktów
 • Aspekty prawne działania firm
 • Wybrane rodzaje umów gospodarczych


MODUŁ III
DATA:
ELEMENTY BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

 • Zmiany w charakterze współczesnej konkurencji
 • Podstawowe formy internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Budowanie transnarodowych sojuszy strategicznych
 • Rynek Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorstw transnarodowych
 • Wpływ lokalnych warunków kulturowych na przedsiębiorstwa transnarodowe

MODUŁ IV
DATA:
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Ewolucja jakości
 • Zasady Totalnego Zarządzania Jakością (TQM) wg Deminga i Jurana
 • Model TQM
 • Łańcuch jakości
 • Procesy w zarządzaniu jakością
 • Standardy obsługi klienta


MODUŁ V
DATA:
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU

 • Nowa gospodarka – szanse i zagrożenia
 • Internetowe otoczenie biznesu
 • Modele biznesu elektronicznego
 • Elementy marketingu elektronicznego
 • Systemy pracy grupowej
 • Zasady komunikacji elektronicznej w firmie
 • Systemy informacyjne biznesu: elementy strategii


MODUŁ VI
DATA: 16-17.10.2021
SYMULACYJNA GRA BIZNESOWA

 • Ocena pozycji konkurencyjnej firmy
 • Analiza szans rynkowych – prognoza rozwoju
 • Wyznaczenie celów i strategii działania
 • Zarządzanie polityką marketingową, finansową i kadrową
 • Planowanie zysku oraz przepływów pieniężnych
 • Kontrola i korygowanie planu strategicznego

Korzyści dla uczestników

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmą w warunkach Unii Europejskiej
 • Zapoznanie się z praktycznymi metodami zarządzania sprawdzonymi w wiodących firmach
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w firmie działającej na rynku krajowym i globalnym
 • Przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie propozycji usprawnienia firmy z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

Metody szkolenia

Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych.

Studia prowadzone są nowoczesnymi metodami, przy zaangażowaniu uczestników w analizowanie przypadków, prezentowanie propozycji rozwiązań problemów, budowanie planów marketingowych i finansowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

 

Informacja o zniżkach. 

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executivae MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

 

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top