Podyplomowe Studia Menedżerskie – Gdańsk

Dyplom Akademii Leona Koźmińskiego (20. miejsce na świecie wśród szkół biznesu – Financial Times 2020, od 20 lat I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych w Polsce)

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

26.03.22

Zakończenie

12.02.23

Czas trwania

24 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7900 zł + 23% VAT (wpisowe 200 zł + 23% VAT)

pobierz pdf

Opis

Program Podyplomowych Studiów Menedżerskich otrzymał Medal Europejski za jakość merytoryczną i praktyczną przydatność w warunkach otwartego rynku. Medal został przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do najlepszych i największych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi szkolenia firmowe, szkolenia specjalistyczne i podyplomowe, w tym wysoko oceniane programy Executive MBA.

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą niepubliczną szkołą biznesu w Polsce, silnym ośrodkiem intelektualnym i naukowym. Jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej posiada akredytację EQUIS – stowarzyszenia skupiającego najlepsze uczelnie w Europie.

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla menedżerów różnych szczebli, osób aspirujących do stanowisk kierowniczych, członków programów „zarządzania talentami”.

Program studiów

SEMESTR I

MODUŁ I
DATA: 26-27.03.2022
STRATEGIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Proces tworzenia strategii firmy
 • Pomiar i czynniki sukcesu przedsiębiorstw w zintegrowanej gospodarce – adaptacyjność, konkurencyjność
 • Kultura wewnętrzna i etyka organizacji

MODUŁ II
DATA: 23-24.04.2022
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Strategia i polityka zarządzania zasobami ludzkimi w firmach
 • Zatrudnianie
 • Rozwój pracowników
 • Wynagradzanie

MODUŁ III
DATA: 21-22.05.2022
KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Kierowanie zespołem

MODUŁ IV
DATA: 4-5.06.2022
ZARZĄDZANIE FINANSOWE

 • Europejskie standardy rachunkowości i analizy finansowej firmy
 • Standardy studium wykonalności projektu inwestycyjnego
 • Europejskie standardy analizy opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Zasady funkcjonowania rynku finansowego
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Problematyka zarządzania ryzykiem walutowym

MODUŁ V
DATA: 25-26.06.2022
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

 • Czynniki sukcesu marketingowego firmy
 • Otoczenie rynkowe firmy
 • Strategie marketingowe firm
 • Zasady wprowadzania nowych produktów na rynek
 • Zarządzanie produktem
 • Strategie i zasady komunikacji marketingowej (public relations, reklama)
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy, budowanie silnej marki
 • Polityka cenowa firmy
 • Sieci dystrybucji

MODUŁ VI
DATA: 3-4.09.2022
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Inicjowanie projektu
 • Planowanie projektu
 • Realizacja planu projektu
 • Kontrola zmian w projekcie
 • Zamykanie projektu


SEMESTR II

MODUŁ I
DATA: 24-25.09.2022
SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

 • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
 • Orientacje społeczne – osobowość w negocjacjach
 • Strategie negocjacyjne
 • Techniki negocjacji
 • Racje czy interesy – przedmiot negocjacji w biznesie
 • Korzyści natychmiastowe i odroczone
 • Trudni partnerzy w negocjacjach
 • Błędy w negocjacjach i ich skuteczne eliminowanie

MODUŁ II
DATA: 22-23.10.2022
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY

 • Ustawodawstwo regulujące działalność gospodarczą
 • Źródła prawa kontraktów
 • Aspekty prawne działania firm
 • Wybrane rodzaje umów gospodarczych

MODUŁ III
DATA: 19-20.11.2022
ELEMENTY BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

 • Zmiany w charakterze współczesnej konkurencji
 • Podstawowe formy internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Budowanie transnarodowych sojuszy strategicznych
 • Rynek Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorstw transnarodowych
 • Wpływ lokalnych warunków kulturowych na przedsiębiorstwa transnarodowe

MODUŁ IV
DATA: 10-11.12.2022
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Ewolucja jakości
 • Zasady Totalnego Zarządzania Jakością (TQM) wg Deminga i Jurana
 • Model TQM
 • Łańcuch jakości
 • Procesy w zarządzaniu jakością
 • Standardy obsługi klienta

MODUŁ V
DATA: 14-15.01.2023
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU

 • Nowa gospodarka – szanse i zagrożenia
 • Internetowe otoczenie biznesu
 • Modele biznesu elektronicznego
 • Elementy marketingu elektronicznego
 • Systemy pracy grupowej
 • Zasady komunikacji elektronicznej w firmie
 • Systemy informacyjne biznesu: elementy strategii

MODUŁ VI
DATA: 11-12.02.2023
SYMULACYJNA GRA BIZNESOWA

 • Ocena pozycji konkurencyjnej firmy
 • Analiza szans rynkowych – prognoza rozwoju
 • Wyznaczenie celów i strategii działania
 • Zarządzanie polityką marketingową, finansową i kadrową
 • Planowanie zysku oraz przepływów pieniężnych
 • Kontrola i korygowanie planu strategicznego

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu studiów, ich uczestnicy będą potrafili:

 • efektywnie zarządzać organizacją,
 • tworzyć strategię przedsiębiorstwa i stosować metody pomiaru jej realizacji,
 • tworzyć strategie marketingowe firmy,
 • zarządzać produktem, stosować sprawdzone metody komunikacji marketingowej,
 • dostosowywać politykę cenową produktów do otoczenia biznesowego firmy i potrzeb organizacji,
 • oceniać i wpływać na czynniki sukcesu firmy w zakresie osiągania celów finansowych,
 • prawidłowo interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe zawarte w dokumentach i zestawieniach finansowych,
 • stosować metody analizy bieżącej sytuacji finansowej własnej firmy oraz partnerów handlowych, np. w celu weryfikowania ich wiarygodności płatniczej,
 • wykorzystywać przydatne wskaźniki i parametry wyznaczające cele finansowe,
 • podejmować decyzje nakierowane na osiąganie celów finansowych.
 • zarządzać procesem rekrutacyjnym i efektywnie rekrutować pracowników,
 • rozwijać pracowników z wykorzystaniem najnowszych metod rozwoju kompetencji,
 • stosować zasady skutecznego zarządzania zespołem,
 • budować zespoły i unikać błędów przy ich tworzeniu,
 • stawiać cele, delegować, monitorować oraz rozliczać pracę zespołu,
 • świadomie budować i wykorzystywać swój autorytet,
 • zarządzać konfliktem i radzić sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.
 • wybierać odpowiednią metodykę prowadzenia projektu,
 • stosować kluczowe elementy procesu zarządzania projektami,
 • skutecznie definiować role w zespole projektowym,
 • sprawnie przygotować się do negocjacji,
 • używać technik wywierania wpływu,
 • identyfikować i wykorzystywać najbardziej wartościowe źródła informacji i wiedzy dostępne w Internecie,
 • wykorzystywać media społecznościowe w komunikacji korporacyjnej, marketingu oraz wsparciu klienta,
 • wykorzystywać narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy osobistej i grupowej,
 • posługiwać się praktyczną wiedzą dotyczącą istoty działania spółek i wzajemnych relacji pomiędzy ich organami,
 • wyjść z perspektywy swojego obszaru organizacyjnego i podejmować decyzje biznesowe przewidując ich konsekwencje dla całej organizacji,
 • współpracować z innymi obszarami biznesu, znając ich perspektywę i znając ich wyzwania.

Metody szkolenia

Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – 20. miejsce na świecie wśród szkół biznesu – Financial Times 2020, od 20 lat I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Studia prowadzone są nowoczesnymi metodami, przy zaangażowaniu uczestników w analizowanie przypadków, prezentowanie propozycji rozwiązań problemów, budowanie planów marketingowych i finansowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top