Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) – Gdańsk

Studia organizowane są we współpracy z Sopocką Akademią Nauk Stosowanych.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

26.10.24

Zakończenie

15.06.25

Czas trwania

21 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

9900 zł + 23% VAT (wpisowe 250 zł + 23% VAT)

pobierz pdf

Opis

Skuteczne i efektywne zarządzanie projektami wymaga zarówno umiejętności zarządzania zespołem, jak i sprawnego stosowania odpowiednich technik i narzędzi. Planowanie, podział ról i zadań, finanse, komunikacja i motywowanie, zwinność w projekcie to zaledwie wycinek zagadnień, z którymi na co dzień mierzą się zarządzający projektami. Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu PM oraz sprawne posługiwania się narzędziami i technikami są niezbędnym elementem w profesjonalizacji pracy Project Managerów.

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami to zajęcia warsztatowe (studia przypadków, zadania zespołowe i indywidualne), prowadzone przez trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym, w niewielkich grupach (20 osób na roku). Kończy je praktyczna praca dyplomowa, w której uczestnik studiów wykorzystuje w swojej praktyce zawodowej techniki, narzędzia i metody poznane w trakcie nauki.

Nasze Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami to 1500 zadowolonych absolwentów.

Dla kogo

Dla zarządzających i realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

SEMESTR I

MODUŁ I
26-27.10.2024 r.
WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ
Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • typy i cykl życia projektów
 • główne procesy w ramach zarządzania projektami
 • system zarządzania projektem w firmie
 • kluczowe osoby zaangażowane w projekty
 • zarządzanie projektem zmiany
 • motywacja do zmian
 • opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

MODUŁ II
23-24.11.2024 r.
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Prowadzący: Beata Bednarczyk
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • komunikacja w zespole projektowym
 • narzędzia zarządzania zespołem projektowym
 • sztuka budowania czytelnych komunikatów
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole
 • asertywność w pracy kierownika zespołu – trudne sytuacje komunikacyjne
 • efektywna prezentacja
 • techniki argumentacji idei i pomysłów

MODUŁ III
7-8.12.2024 r.
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
Prowadzący: Sławomir Lasota
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • finansowe elementy budowy modelu projektu
 • zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów, strumienie wpływów i wydatków)
 • zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
 • budżet przychodów i kosztów
 • budżet przepływów pieniężnych
 • wykonanie i analiza odchyleń
 • kontrola finansowa – propozycja formularzy

MODUŁ IV
11-12.01.2025 r.
TECHNIKI PRACY W PROJEKCIE
Prowadzący: Monika Szczerbińska-Inglot
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
 • prezentowanie wyników prac projektowych
 • wykorzystywanie metod wizualizacji
 • wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
 • podejmowanie decyzji
 • kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami

MODUŁ V
7-9.02.2025 r.
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Prowadzący: Monika Szczerbińska-Inglot
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute
 • skuteczne inicjowanie projektów
 • planowanie projektów
 • Metoda WBS
 • przydzielanie zasobów
 • Metoda Ścieżki Krytycznej
 • analiza ryzyka
 • tworzenie harmonogramu
 • realizacja i kontrola projektów
 • techniki kontroli prac projektowych
 • analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
 • efektywne zamykanie projektów

SEMESTR II

MODUŁ VI
7-9.03.2025
PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W PROJEKTACH
Prowadzący: Magdalena Sadowska-Pawlak
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego
 • style pracy w zespole
 • zespołowe podejmowanie decyzji
 • motywowanie członków zespołu
 • proces budowania zespołu
 • zarządzanie konfliktem w zespole
 • model kompetencyjny lidera zespołu projektowego
 • źródła autorytetu lidera
 • style kierowania

MODUŁ VII
12-13.04.2025 r.
RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
Prowadzący: Lucjan Śledź
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna
 • narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów, wartość bieżąca netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR)
 • plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności
 • analiza wyników realizacji projektu w długim okresie (projektowanie i analiza rentowności projektu, projektowanie i analiza płynności)
 • analiza wrażliwości
 • źródła finansowania projektu
 • źródła finansowania a płynność

MODUŁ VIII
16-18.05.2025 r.
ZWINNE METODY W PROWADZENIU PROJEKTÓW: SCRUM I KANBAN
Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • Agile PM – czym jest i na jakie trudności projektowe odpowiada
 • SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych metod zwinnych
 • najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów w sposób zwinny
 • KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji projektów, zadań w projektach, zespołach i własnej aktywności
 • Agile PM i Critical Chain PM – kiedy ich połączenie ma sens i jak to zrobić

MODUŁ IX
14-15.06.2025 r.
MS PROJECT – APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • planowanie projektu
 • przydzielanie zasobów
 • poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
 • tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
 • realizacja i kontrola projektu
 • metody kontroli prac projektowych
 • wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele itp.)
 • wprowadzanie zmian do projektu
 • symulacje planowania i realizacji projektów

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu studiów, ich uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać procesami w ramach zarządzania projektem,
 • budować zaangażowanie członków zespołu projektowego,
 • stosować techniki i narzędzia zarządzania projektami,
 • efektywnie komunikować się z osobami zaangażowanymi w projekt,
 • tworzyć plan bazowy projektu oraz monitorować postępy pracy projektowych,
 • wykorzystać umiejętności przywódcze do sprawnego zarządzania projektem,
 • aktywnie budować i rozwijać zespół projektowy,
 • angażować i motywować członków zespołu projektowego i wykonawców zadań,
 • zarządzać konfliktami,
 • prowadzić spotkania i prezentacje wyników prac projektowych,
 • stosować techniki twórczego generowania rozwiązań,
 • stosować metody zwinne (Agile PM) w zarządzaniu projektami,
 • analizować opłacalność projektu,
 • tworzyć budżet projektu,
 • przyspieszać realizację działań projektowych,
 • identyfikować, realizować i analizować zmiany w projekcie,
 • zamknąć projekt w sposób zapewniający zachowanie ważnych i użytecznych informacji,
 • wykorzystywać program komputerowy MS Project do efektywnego zarządzania projektami.

Metody szkolenia

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) realizowane są w formie warsztatów, podczas których uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie prezentowana podczas studiów jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) – organizacji, która wprowadziła obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

 

Harmonogram

Moduł Data
Semestr I
Wstęp do zarządzania projektami 26-27.10.2024
Techniki wywierania wpływu – efektywna komunikacja 23-24.11.2024
Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów 7-8.12.2024
Techniki pracy w projekcie 11-12.01.2025
Metodyka zarządzania projektami 7-9.02.2025
Semestr II
Przywództwo w zarządzaniu projektami 7-9.03.2025
Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów 12-13.04.2025
Zwinne metody w prowadzeniu projektów 16-18.05.2025
MS Project – aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami 14-15.06.2025

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top