Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Warszawa

Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

12.03.22

Zakończenie

04.12.22

Czas trwania

21 dni

Miejsce

Warszawa

Cena

7900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych).

 • Studia zorientowane są na praktyczne zastosowanie technik, metod i narzędzi zarządzania projektami,
 • Większość czasu zajęć na studiach to warsztaty (studia przypadków, zadania zespołowe, zadania indywidualne),
 • Zajęcia prowadzą trenerzy z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym,
 • Liczba uczestników pojedynczej edycji studiów wynosi 20 osób,
 • Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów w Warszawie i w Gdańsku z różnych branż,
 • Na zakończenie studiów studenci piszą praktyczną pracę dyplomową, dotyczącą zastosowania technik, narzędzi, metod poznanych w trakcie studiów w swojej praktyce zawodowej,
 • Ciągłe doskonalenie !!! Program studiów jest stale usprawniany. Wprowadzamy do naszych zajęć najnowsze i skuteczne praktyki zarządzania projektami.

Dla kogo

Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

SEMESTR I

MODUŁ I

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ
12-13.03.2022
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • definicja projektu i zarządzania projektami
 • typy projektów i cykl życia projektów
 • główne procesy w ramach zarządzania projektami
 • system zarządzania projektem w firmie
 • kluczowe osoby zaangażowane w projekty
 • zarządzanie projektem zmiany
 • motywacja do zmian
 • opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

MODUŁ II

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
1-3.04.2022
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute
 • skuteczne inicjowanie projektów
 • planowanie projektów
 • Metoda WBS
 • przydzielanie zasobów
 • Metoda Ścieżki Krytycznej
 • analiza ryzyka
 • tworzenie harmonogramu
 • realizacja i kontrola projektów
 • techniki kontroli prac projektowych
 • analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
 • efektywne zamknięcie projektów

MODUŁ III

TECHNIKI PRACY
23-24.04.2022
Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
 • prezentowanie wyników prac projektowych
 • wykorzystywanie metod wizualizacji
 • wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
 • podejmowanie decyzji
 • kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami

MODUŁ IV

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
4-5.06.2022
Prowadzący: Beata Bednarczyk
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • komunikacje w zespole projektowym
 • komunikacja narzędzia zarządzania zespołem projektowym
 • sztuka budowania czytelnych komunikatów
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole
 • asertywność w pracy kierownika zespołu – trudne sytuacje komunikacyjne
 • efektywna prezentacja
 • techniki argumentacji idei i pomysłów

MODUŁ V

ZWINNE METODY W PROWADZENIU PROJEKTÓW: SCRUM I KANBAN
2-3.07.2022
Prowadzący: Michał Kisza
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • czym jest Agile PM i na jakie trudności projektowe odpowiada.
 • SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych metod zwinnych.
 • najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów w sposób zwinnych.
 • KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji projektów, zadań w projektach, zespołach czy też własnej aktywności.
 • Agile PM i Critical Chain PM – kiedy takie połączenie ma sens i jak to zrobić.

SEMESTR II

MODUŁ I

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
17-18.09.2022
Prowadzący: Sławomir Lasota
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • finansowe elementy budowy modelu projektu
 • zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
 • zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
 • budżet przychodów i kosztów
 • budżet przepływów pieniężnych
 • wykonanie i analiza odchyleń
 • kontrola finansowa – propozycja formularzy

MODUŁ II

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
15-16.10.2022
Prowadzący: Lucjan Śledź
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna
 • narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto – NPV; wewnętrzna stopa zwrotu – IRR)
 • plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności
 • analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)
 • analiza wrażliwości
 • źródła finansowania projektu
 • źródła finansowania a płynność

MODUŁ III

PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W PROJEKTACH
4-6.11.2022
Prowadzący: Michał Brzeziński
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego
 • style pracy w zespole
 • zespołowe podejmowanie decyzji
 • motywowanie członków zespołu
 • proces budowania zespołu
 • kierowanie konfliktem w zespole
 • model kompetencyjny lidera zespołu projektowego
 • źródła autorytetu lidera
 • style kierowania

MODUŁ IV

MS PROJECT – APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
2-4.12.2022
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • planowanie projektu
 • przydzielanie zasobów
 • poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
 • Ścieżka Krytyczna
 • tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
 • realizacja i kontrola projektu
 • metody kontroli prac projektowych
 • wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele, itp.)
 • wprowadzanie zmian do projektu
 • symulacje planowania i realizacji projektów

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu studiów, ich uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać procesami w ramach zarządzania projektem,
 • budować zaangażowanie członków zespołu projektowego,
 • stosować techniki i narzędzia zarządzania projektami,
 • efektywnie komunikować się z osobami zaangażowanymi w projekt,
 • tworzyć plan bazowy projektu oraz monitorować postępy pracy projektowych,
 • wykorzystać umiejętności przywódcze do sprawnego zarządzania projektem,
 • aktywnie budować i rozwijać zespół projektowy,
 • angażować i motywować członków zespołu projektowego i wykonawców zadań,
 • zarządzać konfliktami,
 • prowadzić spotkania i prezentacje wyników prac projektowych,
 • stosować techniki twórczego generowania rozwiązań,
 • stosować metody zwinne (Agile PM) w zarządzaniu projektami,
 • analizować opłacalność projektu,
 • tworzyć budżet projektu,
 • przyspieszać realizację działań projektowych,
 • identyfikować, realizować i analizować zmiany w projekcie,
 • zamknąć projekt w sposób zapewniający zachowanie ważnych i użytecznych informacji,
 • wykorzystywać program komputerowy MS Project do efektywnego zarządzania projektami.

Metody szkolenia

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) realizowane są w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie prezentowana na Podyplomowym Studiach Zarządzania Projektami (Project Management) jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) – organizacji, która wprowadziła obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami. Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i konsultingowym.

Dodatkowe informacje

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
  • Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
  • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

   

  Informacja o zniżkach. 

  Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
  − Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
  − Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
  − Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
  − Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

  Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

  Za udział w Programie Executive MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

   

  ->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Joanna Sawicka-Golcz

tel: 022 519 21 92

jsawicka-golcz@kozminski.edu.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top