Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) – Warszawa

Dyplom Akademii Leona Koźmińskiego (20. miejsce na świecie wśród szkół biznesu – Financial Times 2018, od 20 lat I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych w Polsce)

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

13.03.21

Zakończenie

05.12.21

Czas trwania

21 dni

Miejsce

Warszawa

Cena

7900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Skuteczne i efektywne zarządzanie projektami wymaga zarówno umiejętności zarządzania zespołem, jak i sprawnego stosowania odpowiednich technik i narzędzi. Planowanie, podział ról i zadań, finanse, komunikacja i motywowanie, zwinność w projekcie to zaledwie wycinek zagadnień, z którymi na co dzień mierzą się zarządzający projektami. Pogłębianie wiedzy z zakresu PM oraz doskonalenie posługiwania się narzędziami i technikami są niezbędnym elementem w profesjonalizacji pracy Project Managerów.

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami to zajęcia warsztatowe (studia przypadków, zadania zespołowe i indywidualne), prowadzone przez trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym, w niewielkich grupach (20 osób na roku). Kończy je praktyczna praca dyplomowa, w której uczestnik studiów wykorzystuje w swojej praktyce zawodowej techniki, narzędzia i metody poznane w trakcie nauki.

Nasze Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami to 1200 zadowolonych absolwentów.

Dla kogo

Dla zarządzających i realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

SEMESTR I

MODUŁ I

13-14.03.2021
WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • definicja projektu i zarządzania projektami
 • typy i cykl życia projektów
 • główne procesy w ramach zarządzania projektami
 • system zarządzania projektem w firmie
 • kluczowe osoby zaangażowane w projekty
 • zarządzanie projektem zmiany
 • motywacja do zmian
 • opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

 

MODUŁ II

16-18.04.2021
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute
 • skuteczne inicjowanie projektów
 • planowanie projektów
 • Metoda WBS
 • przydzielanie zasobów
 • Metoda Ścieżki Krytycznej
 • analiza ryzyka
 • tworzenie harmonogramu
 • realizacja i kontrola projektów
 • techniki kontroli prac projektowych
 • analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
 • efektywne zamykanie projektów

 

MODUŁ III

07-09.05.2021
PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ZESPOLE
Prowadzący: Michał Brzeziński
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego
 • style pracy w zespole
 • zespołowe podejmowanie decyzji
 • motywowanie członków zespołu
 • proces budowania zespołu
 • zarządzanie konfliktem w zespole
 • model kompetencyjny lidera zespołu projektowego
 • źródła autorytetu lidera
 • style kierowania

 

MODUŁ IV

29-30.05.2021

TECHNIKI PRACY W PROJEKCIE
Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
 • prezentowanie wyników prac projektowych
 • wykorzystywanie metod wizualizacji
 • wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
 • podejmowanie decyzji
 • kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektam

 

MODUŁ V

26-27.06.2021

ZWINNE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (Agile PM)
Prowadzący: Michał Kisza
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • Agile PM – czym jest i na jakie trudności projektowe odpowiada
 • SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych metod zwinnych
 • najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów w sposób zwinny
 • KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji projektów, zadań w projektach, zespołach i własnej aktywności
 • Agile PM i Critical Chain PM – kiedy ich połączenie ma sens i jak to zrobić

 

SEMESTR II

MODUŁ I

11-12.09.2021

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Prowadzący: Beata Bednarczyk
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • komunikacja w zespole projektowym
 • narzędzia zarządzania zespołem projektowym
 • sztuka budowania czytelnych komunikatów
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole
 • asertywność w pracy kierownika zespołu – trudne sytuacje komunikacyjne
 • efektywna prezentacja
 • techniki argumentacji idei i pomysłów

 

MODUŁ II

09-10.10.2021

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
Prowadzący: Lucjan Śledź
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna
 • narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów, wartość bieżąca netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR)
 • plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności
 • analiza wyników realizacji projektu w długim okresie (projektowanie i analiza rentowności projektu, projektowanie i analiza płynności)
 • analiza wrażliwości
 • źródła finansowania projektu
 • źródła finansowania a płynność

 

MODUŁ III

06-07.11.2021

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
Prowadzący: Sławomir Lasota
Czas trwania: 2 dni

Zakres:

 • finansowe elementy budowy modelu projektu
 • zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów, strumienie wpływów i wydatków)
 • zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
 • budżet przychodów i kosztów
 • budżet przepływów pieniężnych
 • wykonanie i analiza odchyleń
 • kontrola finansowa – propozycja formularzy

 

MODUŁ IV

03-05.12.2021
MS PROJECT – PROGRAM KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni

Zakres:

 • planowanie projektu
 • przydzielanie zasobów
 • poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
 • Ścieżka Krytyczna
 • tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
 • realizacja i kontrola projektu
 • metody kontroli prac projektowych
 • wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele itp.)
 • wprowadzanie zmian do projektu
 • symulacje planowania i realizacji projektów

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy studiów nabędą kompetencje w zakresie:

 • zrozumienia integralności grup procesów w ramach zarządzania projektem
 • właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami stosowanego w firmie
 • budowania efektywnego zaangażowania osób w projekt
 • skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami
 • zapewnienia efektywnej komunikacji z osobami zaangażowanymi w projekt
 • stworzenia planu bazowego projektu, będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania oraz kontroli projektu
 • kształtowania pozycji lidera w projekcie
 • działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu
 • angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań
 • umiejętnego radzenia sobie z konfliktami
 • prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych
 • generowania rozwiązań
 • zastosowania zwinnych metod (Agile PM) w zarządzaniu projektami
 • analizowania opłacalności projektu
 • tworzenia budżetu projektu
 • przyspieszania realizacji zadań projektowych
 • identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany w projekcie
 • zamknięcia projektu w sposób zapewniający zachowanie ważnych i użytecznych informacji
 • właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami

Metody szkolenia

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) realizowane są w formie warsztatów, podczas których uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie prezentowana podczas studiów jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) – organizacji, która wprowadziła obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Informacja o zniżkach. 

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executive MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

Kontakt

Monika Żochowska

tel: 022 519 23 34

mzochowska@kozminski.edu.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top