Polityka CSR w Firmie – zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna

Studia podyplomowe

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

26.03.22

Zakończenie

26.03.23

Czas trwania

23 dni

Miejsce

Gdynia

Cena

8400 zł

pobierz pdf

Opis

Studia realizowane są we współpracy z WSAiB w Gdyni oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Problemy społeczne oraz zmiany klimatyczne, których tempo nabiera na sile, determinują nowe odpowiedzi na te wyzwania, niezbędne do stworzenia i funkcjonowania nowego ładu. Światowe polityki jak również zmieniające się warunki tego świata kształtują zapotrzebowania na pracowników o szerokich kompetencjach. Znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju, Corporate Social Responsibility (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), Zielonego Ładu oraz wyzwań jakie niesie dążenie do neutralności klimatycznej to konieczność dla coraz większej grupy firm i instytucji.

Kompleksowy i kompletny program studiów w Gdyni na tym kierunku zapewnia słuchaczom solidne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej. Spotkanie z wykładowcami-praktykami na tym kierunku zapewnia zanurzenie się w wiedzę teoretyczną oraz kontakt z realnymi działaniami i wdrożeniami. Program studiów zapewnia możliwość spotkań i dyskusji z praktykami i pasjonatami z WSAiB, z GFKM i Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION oraz zaangażowanymi działaczami i promotorami CSR. Mamy niepowtarzalną okazję kształcić potencjał kadrowy przyszłości, przygotowując, w ramach programu studiów, również projekt CSR odpowiadający na indywidualne potrzeby uczestników studiów.

Program studiów obejmuje również możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi, które określają obowiązki i odpowiedzialność firm oraz możliwością rozwojową jaką niosą nowe przepisy i regulacje.

Firma realizująca założenia CSR, Zielonego Ładu, neutralności Klimatycznej nie tylko kreuje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie lecz buduje również przewagę konkurencyjną. Wyniesiona ze studiów wiedza pozwala na świadome działanie w ochronie środowiska i klimatu jak również na osiąganie korzyści z obniżenia kosztów i wykorzystania nowoczesnych technik.

Dla kogo

Słuchaczami tego kierunku mogą być absolwenci studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich.

Program szkolenia

Korzyści dla uczestników

Korzyści dla uczestnika Studiów:

 • Umiejętność sporządzenia planu raportu CSR i pracy nad raportem CSR,
 • Umiejętność tworzenia strategii CSR w firmie,
 • Umiejętność liczenia śladu węglowego. Umiejętność doboru źródeł OZE (znajomość OZE, ich zalety, parametry, zastosowanie),
 • Umiejętność analizy kosztów mediów i dobór metod ograniczania kosztów,
 • Znajomość założeń Europejskiego Zielonego Ładu,
 • Poznanie założeń komunikacji – Zielony Ład i CSR wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji,
 • Umiejętność dokonywania zmian we własnej organizacji tak, aby działała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne,
 • Kształtowanie nawyków konsumpcyjnych w firmie (co zmieniamy z uwagi na środowisko, koszty i inne aspekty),
 • Poznanie metod pisania specyfikacji zakupów i przetargów w aspekcie neutralności klimatycznej,
 • Umiejętność ujęcia aspektów neutralności klimatycznej i CSR w procesach inwestycyjnych,
 • Kształtowanie logistyki i gospodarki magazynowej w służbie neutralności klimatycznej. Poznanie wpływu CSR na konkurencyjność sektora MŚP (na podstawie badań) oraz efektywności stałej współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami, spełniającymi standardy firmy (w tym narzędzi, m.in. weryfikacji partnerów, kodeks etyczny),
 • Poznanie narzędzi polityki różnorodności w firmie,
 • Poznanie i kształtowanie aspektów miękkich organizacji: efektywność pracownika a zaangażowanie społeczne, nauka innych kompetencji, integracja zespołu w połączeniu z realizacją jednostkowych celów zrównoważonego rozwoju,
 • Umiejętność mierzenie parametrów wpływu poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Metody szkolenia

Studia Podyplomowe na kierunku Polityka CSR w Firmie – zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna są niezwykłym połączeniem wiedzy i praktyki w obszarze nowoczesnych wyzwań stojących przez przedsiębiorstwami i instytucjami. Program studiów stanowi szansę dla firm pozyskania wiedzy rozproszonej na różnych kierunkach i szkoleniach. W jednym programie zawarte są najważniejsze tematy i obszary wyzwań przed którymi stają polskie firmy.
Studenci kierunku pozyskują kompleksowo wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach podlegającym największym zmianom w zakresie prawa i praktycznego funkcjonowania wszystkich podmiotów na rynku krajowym i europejskim.

 

Dodatkowe informacje

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk

71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni WSAiB

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top