Akademia HR

Znane wyzwania, nowe trendy, praktyczne rozwiązania

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

16.10.21

Zakończenie

20.02.22

Czas trwania

11 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7200 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Zarządzanie obszarem HR w organizacji staje się w chwili obecnej coraz większym wyzwaniem.
Specjaliści i menedżerowie zajmujący się tym zagadnieniem z jednej strony stają przed znanymi wyzwaniami, takimi jak rekrutacja, zarządzanie talentami czy budowanie procesów rozwojowych dla pracowników, z drugiej zaś strony napotykają nowe trendy z zakresu zarządzania HR, wśród których można wymienić wykorzystanie metod Design Thinking w HR, partycypacyjne modele zarządzania, evidence-based management czy rozwiązania wspierające inkluzywność w organizacji.

W odpowiedzi na potrzeby specjalistów i menedżerów działów HR przedstawiamy program Akademii HR, w której znajdziecie zarówno rozwinięcie znanych tematów (np. prawo pracy), jak i omówienie nowych trendów z obszaru HR.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy swoją wiedzę wykorzystują i aktualizują na co dzień w pracy zawodowej.

Dla kogo

Akademia przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów HR chcących pogłębić umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Program szkolenia

MODUŁ I

16-17.10 2021
PRAWO PRACY W PRAKTYCE HR
Prowadzący: Grzegorz Ilnicki
Czas trwania: 2 dni

Zasady prawa pracy, ograniczenie swobody umów, granice wolności kontraktowej:

 • Kiedy należy zawrzeć umowę o pracę, a kiedy dopuszczalne jest zatrudnienie cywilnoprawne (umowy o dzieło, zlecenia, agencyjna, współpraca w ramach działalności gospodarczej)?
 • Rodzaje umów o pracę i ich biznesowe przeznaczenie
 • Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony, wyjątki (m.in. sezonowość i praca projektowa)
 • Zakres obowiązków – jak określić wykaz czynności pracownika, aby uniknąć wątpliwości i ryzyka prawnego?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym. Dopuszczalność i ryzyka
 • Porozumienie o rozwiązaniu umów o pracę. Jak uniknąć nieważności zawartej ugody?
 • Kary porządkowe
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone

Wynagrodzenie pracownicze i jego składniki:

 • System premiowy, jego składniki oraz motywowanie finansowe
 • Potrącenia z wynagrodzenia i jego ograniczenia

Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia i po jego ustaniu:

 • Czyny nieuczciwej konkurencji w zatrudnieniu pracowniczym

Mobbing i dyskryminacja. Definicje, metody przeciwdziałania oraz ryzyka biznesowe

Związek zawodowy w firmie – zasady kooperacji

Czas pracy – różne systemy i ich znaczenie dla elastyczności zarządzania pracownikami:

 • Praca zadaniowa i telepraca – praktyczne możliwości wykorzystania
 • Urlopy wypoczynkowe (w tym urlop na żądanie), bezpłatne i szkoleniowe
 • Przesłanki nabycia i odwołania z urlopu

Ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa

Kształtowanie regulaminów wewnętrznych i układów zbiorowych

Postępowania sądowe w sprawach pracowniczych

 

MODUŁ II

20-21.11.2021
CONTROLLING PERSONALNY I BADANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJI HR
Prowadzący: Małgorzata Czachor
Czas trwania: 2 dni

Znaczenie analityki personalnej:

 • Trendy HR w zakresie controllingu personalnego
 • Realizowane cele dla analityki personalnej
 • Co mierzymy w zakresie HR?

Zdolność organizacji do realizacji strategii:

 • Czy nasza organizacja posiada zdolność do realizacji strategii biznesowej?
 • Podstawowe wskaźniki wpływające na efektywność organizacji
 • Jak zmierzyć kulturę organizacji?
 • Jak zmierzyć kompetencje posiadane przez pracowników?
 • Czy potrzebne są wskaźniki zaangażowania pracowników?
 • Czy potrzebny jest wskaźnik dobrostanu pracowników?

Zarządzanie procesowe w HR:

 • Zarządzanie procesami i mierzenie efektywności procesowej
 • Przykładowe opisy procesów, role i odpowiedzialność w procesach zarządzania ludźmi w organizacji
 • Mierzenie efektywności w procesach: rekrutacji, zarządzania talentami, rewizji wynagrodzeń, zarządzania wynikami i rozwojem pracowników

 Badanie efektywności funkcji HR:

 • CSI w HR – jak i co mierzyć?
 • Przykładowe badania efektywności funkcji ZZL
 • Projektowanie badania efektywności funkcji ZZL
 • Elementy badania HC Saratoga

Efektywne narzędzia w controllingu personalnym:

 • Model dojrzałości analitycznej w ZZL
 • Wykorzystanie narzędzi w analityce ZZL
 • Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie wykorzystania dashboardów

Zarządzanie ludźmi oparte na faktach

 

MODUŁ III

4-5.12.2021
MEDIACJE W ORGANIZACJI
Prowadząca: Dominika Sadowska
Czas trwania: 2 dni

Vademecum konfliktu w organizacji:

 • Konflikt jako wartość i akcelerator procesów w organizacji
 • Źródła i skutki konfliktu na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym
 • Specyfika organizacji a rodzaje konfliktów

Zarządzanie konfliktem:

 • Konflikt jawny i ukryty w organizacji
 • Diagnozowanie konfliktu
 • Czynniki eskalacji i deeskalacji konfliktu

Komunikacja w konflikcie:

 • Narzędzia pracy z emocjami w konflikcie
 • Rola komunikacji w konflikcie
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktowej

 Rozwiązywanie a rozstrzyganie konfliktów w organizacji:

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja, arbitraż a sąd – korzyści, szanse i wyzwania dla organizacji
 • Mediacja jako narzędzie, proces, wsparcie indywidualne, zespołowe i organizacyjne

Formalna strona mediacji:

 • Uregulowania prawne
 • Zasady mediacji
 • Uczestnicy mediacji

 Miejsce mediacji w organizacji:

 • Mediacja jako element CSR
 • Klauzule mediacyjne, klauzule arbitrażowe
 • Skuteczne wprowadzenie mediacji do organizacji

Mediacja w praktyce organizacji:

 • Skuteczne poddanie sporu pod mediację organizacyjną
 • Umiejętności mediacyjne w praktyce HR
 • Dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania

MODUŁ IV

15-16.01.2022
PROJEKTOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W ORGANIZACJI
Prowadzący: Sławomir Łais
Czas trwania: 2 dni

Działania rozwojowe w organizacji:

 • Kategorie działań rozwojowych w organizacjach
 • Mocne i słabe strony poszczególnych metod

Inbound Learning – angażowanie w projekt rozwojowy:

 • Kluczowe czynniki angażowania
 • Metody i narzędzia stosowane w podejściu Inbound Learning
 • Pozyskiwanie informacji o potrzebach pracowników
 • Budowanie świadomości projektu i nadawanie znaczeń
 • Narzędzia budowania angażującej komunikacji projektu
 • Analiza własnego projektu pod kątem zdolności angażowania

Podejście Learning Battle Cards – Design Thinking w projektowaniu procesów rozwojowych:

 • Świadome sięganie do bogactwa metod rozwojowych
 • Praca zespołowa nad własnym projektem
 • Aktywności zespołowe do wykorzystania w zespole projektującym procesy rozwojowe
 • Ocena rozwiązań pod kątem efektywności w projekcie i w organizacji

„7 okien procesu rozwojowego” – etapy skutecznego rozwoju, bez których nie ma realnej zmiany:

 • Jak okiełznać kreatywność i włożyć ją w metodyczne ramy?
 • Projektowanie procesu rozwoju kompetencji przy wykorzystaniu metody „7 okien” LBC Canvas
 • Kluczowe obszary LBC Canvas (Analiza, Świadomość, Wiedza, Umiejętności, Postawy, Wdrożenie, Ewaluacja)
 • Praca z zespołem nad projektem rozwojowym
 • Wykorzystanie narzędzi wizualizacji do pracy z „biznesem”

Festiwal projektów:

 • Prezentowanie projektu za pomocą LBC Canvas
 • Udoskonalanie projektu

Cechy rozwiązań cyfrowych – zmiana sposobu myślenia:

 • Środowisko rozwoju pracownika
 • Zmiana paradygmatów (nieliniowość, mobilność, wyszukiwalność itp.)

 

MODUŁ V

19-20.02. 2022
CORPORATE WELLNESS – TWORZENIE ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ I DOBROSTAN W ORGANIZACJI
Prowadząca: Patrycja Ziółkowska
Czas trwania: 2 dni

Czy zdrowie i dobre samopoczucie pracownika mają wpływ na jego efektywność w pracy?

 • Poziom aktywności fizycznej a zdrowie pracownika
 • Promowanie zdrowego trybu życia w organizacji
 • Czynniki wpływające na zdrowie pracownika w organizacji

Efektywne planowanie przestrzeni pracy w organizacji:

 • Jakie strefy powinny się znaleźć w dobrze zaplanowanym biurze?
 • Efektowne, ale czy potrzebne? Jak pogodzić aspekty reprezentacyjne z funkcjonalnością?
 • Małe rzeczy o dużym znaczeniu. Aktywizacja pracownika poprzez codzienne czynności biurowe
 • Nie wystarczy mieć. Edukacja pracownika na temat korzyści płynących z odpowiedniego wykorzystywania przestrzeni w organizacji

Ergonomia stanowiska pracy:

 • Właściwe wykorzystanie tego, czym dysponujemy
 • Odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy
 • Rozmieszczenie urządzeń biurowych – kluczowe zasady
 • Podniesienie świadomości pracownika na temat zachowania odpowiedniej postawy podczas pracy

Przestrzeń wspierająca kreatywność i regenerację pracownika:

 • Wyposażenie i elementy biura pozytywnie wpływające na układ nerwowy. Kiedy i w jaki sposób działać pobudzająco oraz jak wyciszyć przebodźcowaną głowę?
 • Przestrzeń i asortyment wspierający aktywność fizyczną w czasie pracy

Formy promocji zdrowego trybu życia

 

MODUŁ VI

NARZĘDZIE ANALIZY DANYCH HR

Prowadzący: Karol Wolski
Czas trwania: 1 dzień (8 godzin nagrań video)

TEN MODUŁ REALIZOWANY JEST W FORMIE SZKOLENIA ON-LINE, KTÓRE UCZESTNICY PRZECHODZĄ W DOWOLNYM MOMENCIE AKADEMII.

SZKOLENIE TO:

 • 48 filmów wideo
 • 24 studia przypadków
 • 17 technik analitycznych

Opis zebranych danych, czyli podstawowa analiza danych:

 • Jak właściwie opisywać dane HR?
 • Co może powiedzieć nam proste podsumowanie danych?
 • Kluczowe statystyki służące opisowi danych (średnia, mediana, modalna, skośność, kurtoza, odchylenie standardowe)
 • Korzyści i ryzyka z wykorzystania poszczególnych statystyk
 • Średnia vs. mediana – którą wybrać?
 • Odchylenie standardowe – co wnosi i dlaczego warto je stosować?
 • Case study – zastosowanie wybranych statystyk na przykładzie danych o wynagrodzeniach pracowników.

Wykrywanie jednostek wybitnych oraz low performers – standaryzacja danych:

 • W jaki sposób porównywać ze sobą pracowników? Jak określić, czy wynik pracownika w znaczący sposób różni się od średniej?
 • Skale standardowe na przykładnie skali Z
 • Wykresy kontrolne danych HR
 • Wykrywanie odchyleń wyników od średniej
 • Wykrywanie talentów oraz low performers
 • Case study – wykorzystanie wyników standaryzowanych do podsumowania danych z ocen okresowych oraz diagnozy kompetencji

Poszukiwanie relacji w danych:

 • Analiza korelacji
 • Analiza regresji
 • Wnioskowanie o przyczynach zjawisk w obszarze HR
 • Case study – wykorzystanie analizy regresji w ewaluacji projektu rozwojowego

Czy zespół A wypadł lepiej niż zespół B? Porównywanie danych w praktyce:

 • Kluczowe założenia wnioskowania statystycznego
 • Porównywanie danych z wykorzystaniem testów statystycznych
 • Benchmarking – przyrównanie naszego wyniku do średniej rynkowej
 • Porównywanie dwóch grup
 • Porównywanie sytuacji przed jakimś wydarzeniem z sytuacją po wydarzeniu
 • Porównywanie więcej niż dwóch grup
 • Case study – porównanie wyników pracowników w różnych regionach kraju

Jak ustrzec się pułapek w analizie danych:

 • Najczęstsze błędy popełniane przez HR w procesie analizy danych
 • Jakość danych a jakość wniosków
 • Dobór próby a jakość wniosków – czyli dlaczego czasami NIE warto analizować danych
 • Odporność poszczególnych technik analizy na złą jakość danych

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu Akademii jej uczestnicy będą potrafili:

 • posługiwać się kluczowymi statystykami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wykorzystywać dane statystyczne do wykrywania i zarządzania talentami;
 • mierzyć efektywność w procesach takich, jak rekrutacja, zarządzanie talentami, wynagrodzenia, rozwój pracowników;
 • posługiwać się wskaźnikami mierzącymi efektywność organizacji;
 • mierzyć kompetencje i zaangażowanie pracowników w organizacji;
 • badać efektywność poszczególnych funkcji HR;
 • stosować zasady prawa pracy;
 • stosować nowe podejście Learning Battle Cards wykorzystujące metodykę Design Thinking w projektowaniu procesów rozwojowych w organizacji;
 • zarządzać konfliktem w organizacji;
 • zarządzać procesem mediacji w organizacji;
 • stosować różnorodne metody pracy podczas mediacji;
 • planować przestrzeń pracy zapewniającą efektywność, funkcjonalność oraz aktywizację pracownika.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Informacja o zniżkach

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executive MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

 

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top