Skuteczne Motywowanie w Praktyce

Sztuka motywowania – praktyczne narzędzia

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

14.11.24

Zakończenie

16.11.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Motywacja może być wewnętrzna i zewnętrzna. W trakcie warsztatu pracujemy nad rozwojem przywódczych umiejętności, wykorzystania tej pierwszej i zwiększenia tej drugiej u pracowników. Uczymy się zachęcać zamiast zmuszać do działania. Odkrywamy pomijane aspekty motywacji, ułatwiamy zrozumienie zachowań ludzi w zespole i wypracowujemy praktyczne narzędzia szefowskie. Poznajemy ukryte przyczyny spadku motywacji, aby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.

Dla kogo

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla.

Program szkolenia

ISTOTA MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA

 • zależność pomiędzy motywacją i automotywacją
 • odpowiedzialność menedżera za zespół i jego efekty
 • rola lidera oraz jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • najczęstsze przyczyny spadku motywacji zespołu

CO O MOTYWACJI MÓWIĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE I DLACZEGO ORGANIZACJE ICH NIE WYKORZYSTUJĄ?

 • wzmacnianie myślenia innowacyjnego u pracowników czyli o świętowaniu porażek
 • w jaki sposób architektura biura wpływa na nasze zachowanie i motywację
 • czego o motywacji uczą nas gry video czyli o potrzebie natychmiastowego feedbacku
 • dlaczego słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności w motywowaniu pracowników
 • najważniejsze teorie motywacji oraz ich implikacje

PSYCHOLOGIA MOTYWOWANIA

 • dopasowanie działań motywacyjnych do różnych typów pracowników
 • elastyczność w stosowaniu różnego rodzaju oddziaływań motywacyjnych
 • zrozumienie motywów działania ludzi
 • analiza skuteczności działań motywacyjnych w kontekście typu pracownika
 • identyfikacja głównych potrzeb pracowników
 • budowanie u pracownika poczucie bycia docenianym
 • radzenie sobie w sytuacjach niepowodzeń
 • wpływ wiary w sukces na efekty działania zespołu
 • identyfikowanie pozafinansowych czynników motywujących

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – czyli o przyszłości i rozwiązaniach zamiast o przeszłości i barierach
 • zasoby Twoich pracowników – umiejętności, doświadczenie, wartości
 • praca na zasobach pracowników – zastosowanie i omówienie

MOTYWUJĄCE ROZMOWY

 • fakty a interpretacje czyli o fundamencie udanych rozmów
 • rola empatii w prowadzeniu rozmów
 • dialog motywujący – założenia i narzędzia
 • motywujące rozmowy – ćwiczenia praktyczne

BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W PRAKTYCE

 • granice kary i nagrody
 • wskazanie różnych czynników motywacyjnych będących w dyspozycji przełożonego
 • praktyczna analiza motywatorów pozafinansowych
 • znaczenie docenienia postawy i zaangażowania pracownika
 • praktyczne aspekty stosowania działań motywacyjnych
 • problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników i sposoby ich rozwiązywania

JAK MIERZYĆ MOTYWACJĘ

 • 12 pytań Gallupa
 • kwestionariusze i skale mierzące motywację do zastosowania na co dzień
 • omówienie wyników i ich interpretacja

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać praktyczne narzędzia motywowania ludzi,
 • wpływać na elementy leżące u podstaw motywacji i zaangażowania pracowników,
 • skutecznie kierować zespołem w aspekcie motywacyjnym,
 • prowadzić rozmowy z pracownikami w newralgicznych momentach współpracy,
 • wykorzystywać motywację wewnętrzną i tworzyć warunki do zwiększenia motywacji zewnętrznej pracowników

Metody szkolenia

Warsztat ekspercki realizowany poprzez:

 • zebranie od uczestników listy pytań i problemów merytorycznych,
 • burzę mózgów,
 • dyskusję kierowaną,
 • zadania zespołowe,
 • symulacje indywidualne i zespołowe,
 • zadania indywidualne,
 • wykorzystanie skal i kwestionariuszy,
 • Mapę Drogową, czyli indywidualny plan działania.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top