Akademia HR

Znane wyzwania, nowe trendy, praktyczne rozwiązania.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

10.10.20

Zakończenie

21.03.21

Czas trwania

12 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7200 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Zarządzanie obszarem HR w organizacji staje się w chwili obecnej coraz większym wyzwaniem.
Specjaliści i menedżerowie zajmujący się tym zagadnieniem z jednej strony stają przed znanymi wyzwaniami, takimi jak rekrutacja, zarządzanie talentami czy budowanie procesów rozwojowych dla pracowników, z drugiej zaś strony napotykają nowe trendy z zakresu zarządzania HR, wśród których można wymienić wykorzystanie metod Design Thinking w HR, partycypacyjne modele zarządzania, evidence-based management czy rozwiązania wspierające inkluzywność w organizacji.

W odpowiedzi na potrzeby specjalistów i menedżerów działów HR przedstawiamy program Akademii HR, w której znajdziecie zarówno rozwinięcie znanych tematów (np. prawo pracy), jak i omówienie nowych trendów z obszaru HR.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy swoją wiedzę wykorzystują i aktualizują na co dzień w pracy zawodowej.

Dla kogo

Akademia przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów HR chcących pogłębić umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Program szkolenia

10.2020
NARZĘDZIE ANALIZY DANYCH HR
Prowadzący: Karol Wolski
Czas trwania: 2 dni

Opis zebranych danych, czyli podstawowa analiza danych:

 • Jak właściwie opisywać dane HR?
 • Co może powiedzieć nam proste podsumowanie danych?
 • Kluczowe statystyki służące opisowi danych (średnia, mediana, modalna, skośność, kurtoza, odchylenie standardowe)
 • Korzyści i ryzyka z wykorzystania poszczególnych statystyk
 • Średnia vs. mediana – którą wybrać?
 • Odchylenie standardowe – co wnosi i dlaczego warto je stosować?
 • Case study – zastosowanie wybranych statystyk na przykładzie danych o wynagrodzeniach pracowników.

Wykrywanie jednostek wybitnych oraz low performers – standaryzacja danych:

 • W jaki sposób porównywać ze sobą pracowników? Jak określić, czy wynik pracownika w znaczący sposób różni się od średniej?
 • Skale standardowe na przykładnie skali Z
 • Wykresy kontrolne danych HR
 • Wykrywanie odchyleń wyników od średniej
 • Wykrywanie talentów oraz low performers
 • Case study – wykorzystanie wyników standaryzowanych do podsumowania danych z ocen okresowych oraz diagnozy kompetencji

Poszukiwanie relacji w danych:

 • Analiza korelacji
 • Analiza regresji
 • Wnioskowanie o przyczynach zjawisk w obszarze HR
 • Case study – wykorzystanie analizy regresji w ewaluacji projektu rozwojowego

Czy zespół A wypadł lepiej niż zespół B? Porównywanie danych w praktyce:

 • Kluczowe założenia wnioskowania statystycznego
 • Porównywanie danych z wykorzystaniem testów statystycznych
 • Benchmarking – przyrównanie naszego wyniku do średniej rynkowej
 • Porównywanie dwóch grup
 • Porównywanie sytuacji przed jakimś wydarzeniem z sytuacją po wydarzeniu
 • Porównywanie więcej niż dwóch grup
 • Case study – porównanie wyników pracowników w różnych regionach kraju

Jak ustrzec się pułapek w analizie danych:

 • Najczęstsze błędy popełniane przez HR w procesie analizy danych
 • Jakość danych a jakość wniosków
 • Dobór próby a jakość wniosków – czyli dlaczego czasami NIE warto analizować danych
 • Odporność poszczególnych technik analizy na złą jakość danych

 

11.2020
CONTROLLING PERSONALNY I BADANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJI HR
Prowadzący: Małgorzata Czachor
Czas trwania: 2 dni

Znaczenie analityki personalnej:

 • Trendy HR w zakresie controllingu personalnego
 • Realizowane cele dla analityki personalnej
 • Co mierzymy w zakresie HR?

Zdolność organizacji do realizacji strategii:

 • Czy nasza organizacja posiada zdolność do realizacji strategii biznesowej?
 • Podstawowe wskaźniki wpływające na efektywność organizacji
 • Jak zmierzyć kulturę organizacji?
 • Jak zmierzyć kompetencje posiadane przez pracowników?
 • Czy potrzebne są wskaźniki zaangażowania pracowników?
 • Czy potrzebny jest wskaźnik dobrostanu pracowników?

Zarządzanie procesowe w HR:

 • Zarządzanie procesami i mierzenie efektywności procesowej
 • Przykładowe opisy procesów, role i odpowiedzialność w procesach zarządzania ludźmi w organizacji
 • Mierzenie efektywności w procesach: rekrutacji, zarządzania talentami, rewizji wynagrodzeń, zarządzania wynikami i rozwojem pracowników

 Badanie efektywności funkcji HR:

 • CSI w HR – jak i co mierzyć?
 • Przykładowe badania efektywności funkcji ZZL
 • Projektowanie badania efektywności funkcji ZZL
 • Elementy badania HC Saratoga

Efektywne narzędzia w controllingu personalnym:

 • Model dojrzałości analitycznej w ZZL
 • Wykorzystanie narzędzi w analityce ZZL
 • Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie wykorzystania dashboardów

Zarządzanie ludźmi oparte na faktach

 

12.2020
PRAWO PRACY W PRAKTYCE HR
Prowadzący: Grzegorz Ilnicki
Czas trwania: 2 dni

Zasady prawa pracy, ograniczenie swobody umów, granice wolności kontraktowej:

 • Kiedy należy zawrzeć umowę o pracę, a kiedy dopuszczalne jest zatrudnienie cywilnoprawne (umowy o dzieło, zlecenia, agencyjna, współpraca w ramach działalności gospodarczej)?
 • Rodzaje umów o pracę i ich biznesowe przeznaczenie
 • Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony, wyjątki (m.in. sezonowość i praca projektowa)
 • Zakres obowiązków – jak określić wykaz czynności pracownika, aby uniknąć wątpliwości i ryzyka prawnego?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym. Dopuszczalność i ryzyka
 • Porozumienie o rozwiązaniu umów o pracę. Jak uniknąć nieważności zawartej ugody?
 • Kary porządkowe
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone

Wynagrodzenie pracownicze i jego składniki:

 • System premiowy, jego składniki oraz motywowanie finansowe
 • Potrącenia z wynagrodzenia i jego ograniczenia

Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia i po jego ustaniu:

 • Czyny nieuczciwej konkurencji w zatrudnieniu pracowniczym

Mobbing i dyskryminacja. Definicje, metody przeciwdziałania oraz ryzyka biznesowe

Związek zawodowy w firmie – zasady kooperacji

Czas pracy – różne systemy i ich znaczenie dla elastyczności zarządzania pracownikami:

 • Praca zadaniowa i telepraca – praktyczne możliwości wykorzystania
 • Urlopy wypoczynkowe (w tym urlop na żądanie), bezpłatne i szkoleniowe
 • Przesłanki nabycia i odwołania z urlopu

Ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa

Kształtowanie regulaminów wewnętrznych i układów zbiorowych

Postępowania sądowe w sprawach pracowniczych

 

01.2021
PROJEKTOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W ORGANIZACJI
Prowadzący: Sławomir Łais
Czas trwania: 2 dni

Działania rozwojowe w organizacji:

 • Kategorie działań rozwojowych w organizacjach
 • Mocne i słabe strony poszczególnych metod

Inbound Learning – angażowanie w projekt rozwojowy:

 • Kluczowe czynniki angażowania
 • Metody i narzędzia stosowane w podejściu Inbound Learning
 • Pozyskiwanie informacji o potrzebach pracowników
 • Budowanie świadomości projektu i nadawanie znaczeń
 • Narzędzia budowania angażującej komunikacji projektu
 • Analiza własnego projektu pod kątem zdolności angażowania

Podejście Learning Battle Cards – Design Thinking w projektowaniu procesów rozwojowych:

 • Świadome sięganie do bogactwa metod rozwojowych
 • Praca zespołowa nad własnym projektem
 • Aktywności zespołowe do wykorzystania w zespole projektującym procesy rozwojowe
 • Ocena rozwiązań pod kątem efektywności w projekcie i w organizacji

„7 okien procesu rozwojowego” – etapy skutecznego rozwoju, bez których nie ma realnej zmiany:

 • Jak okiełznać kreatywność i włożyć ją w metodyczne ramy?
 • Projektowanie procesu rozwoju kompetencji przy wykorzystaniu metody „7 okien” LBC Canvas
 • Kluczowe obszary LBC Canvas (Analiza, Świadomość, Wiedza, Umiejętności, Postawy, Wdrożenie, Ewaluacja)
 • Praca z zespołem nad projektem rozwojowym
 • Wykorzystanie narzędzi wizualizacji do pracy z „biznesem”

Festiwal projektów:

 • Prezentowanie projektu za pomocą LBC Canvas
 • Udoskonalanie projektu

Cechy rozwiązań cyfrowych – zmiana sposobu myślenia:

 • Środowisko rozwoju pracownika
 • Zmiana paradygmatów (nieliniowość, mobilność, wyszukiwalność itp.)

 

02.2021
MEDIACJE W ORGANIZACJI
Prowadząca: Dominika Sadowska
Czas trwania: 2 dni

Vademecum konfliktu w organizacji:

 • Konflikt jako wartość i akcelerator procesów w organizacji
 • Źródła i skutki konfliktu na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym
 • Specyfika organizacji a rodzaje konfliktów

Zarządzanie konfliktem:

 • Konflikt jawny i ukryty w organizacji
 • Diagnozowanie konfliktu
 • Czynniki eskalacji i deeskalacji konfliktu

Komunikacja w konflikcie:

 • Narzędzia pracy z emocjami w konflikcie
 • Rola komunikacji w konflikcie
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktowej

 Rozwiązywanie a rozstrzyganie konfliktów w organizacji:

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja, arbitraż a sąd – korzyści, szanse i wyzwania dla organizacji
 • Mediacja jako narzędzie, proces, wsparcie indywidualne, zespołowe i organizacyjne

Formalna strona mediacji:

 • Uregulowania prawne
 • Zasady mediacji
 • Uczestnicy mediacji

 Miejsce mediacji w organizacji:

 • Mediacja jako element CSR
 • Klauzule mediacyjne, klauzule arbitrażowe
 • Skuteczne wprowadzenie mediacji do organizacji

Mediacja w praktyce organizacji:

 • Skuteczne poddanie sporu pod mediację organizacyjną
 • Umiejętności mediacyjne w praktyce HR
 • Dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania

 

03.2021
CORPORATE WELLNESS – TWORZENIE ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ I DOBROSTAN W ORGANIZACJI
Prowadząca: Patrycja Ziółkowska
Czas trwania: 2 dni

Czy zdrowie i dobre samopoczucie pracownika mają wpływ na jego efektywność w pracy?

 • Poziom aktywności fizycznej a zdrowie pracownika
 • Promowanie zdrowego trybu życia w organizacji
 • Czynniki wpływające na zdrowie pracownika w organizacji

Efektywne planowanie przestrzeni pracy w organizacji:

 • Jakie strefy powinny się znaleźć w dobrze zaplanowanym biurze?
 • Efektowne, ale czy potrzebne? Jak pogodzić aspekty reprezentacyjne z funkcjonalnością?
 • Małe rzeczy o dużym znaczeniu. Aktywizacja pracownika poprzez codzienne czynności biurowe
 • Nie wystarczy mieć. Edukacja pracownika na temat korzyści płynących z odpowiedniego wykorzystywania przestrzeni w organizacji

Ergonomia stanowiska pracy:

 • Właściwe wykorzystanie tego, czym dysponujemy
 • Odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy
 • Rozmieszczenie urządzeń biurowych – kluczowe zasady
 • Podniesienie świadomości pracownika na temat zachowania odpowiedniej postawy podczas pracy

Przestrzeń wspierająca kreatywność i regenerację pracownika:

 • Wyposażenie i elementy biura pozytywnie wpływające na układ nerwowy. Kiedy i w jaki sposób działać pobudzająco oraz jak wyciszyć przebodźcowaną głowę?
 • Przestrzeń i asortyment wspierający aktywność fizyczną w czasie pracy

Formy promocji zdrowego trybu życia

Korzyści dla uczestników

Udział w Akademii pozwala na:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zapoznanie z najnowocześniejszymi trendami z obszaru HR,
 • usprawnienie obszaru HR w swojej organizacji,
 • nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami oraz prowadzącymi zajęcia ekspertami,
 • spojrzenie na zarządzanie ludźmi z szerszej perspektywy.

Po ukończeniu Akademii jej uczestnicy będą potrafili:

 • posługiwać się kluczowymi statystykami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wykorzystywać dane statystyczne do wykrywania i zarządzania talentami;
 • mierzyć efektywność w procesach takich, jak rekrutacja, zarządzanie talentami, wynagrodzenia, rozwój pracowników;
 • posługiwać się wskaźnikami mierzącymi efektywność organizacji;
 • mierzyć kompetencje i zaangażowanie pracowników w organizacji;
 • badać efektywność poszczególnych funkcji HR;
 • stosować zasady prawa pracy;
 • stosować nowe podejście Learning Battle Cards wykorzystujące metodykę Design Thinking w projektowaniu procesów rozwojowych w organizacji;
 • zarządzać konfliktem w organizacji;
 • zarządzać procesem mediacji w organizacji;
 • stosować różnorodne metody pracy podczas mediacji;
 • planować przestrzeń pracy zapewniającą efektywność, funkcjonalność oraz aktywizację pracownika.

Zapisz się

Dane zamawiającego (płatnika)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Płatnika

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,  w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane osoby zamawiającej

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawiciela płatnika dokonującego zgłoszenia

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych obejmujących Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. realizacji umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomiędzy GFKM a Pani/Pana pracodawcą (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”);
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi;
  4. marketingowym (w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód w formularzu).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes; w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana pracodawcy, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pana pracodawca może w stosunku do nas skierować;
  4. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, doradcze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. dane przetwarzane w celach marketingowych – do momentu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania przez Administratora (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  2. dane przetwarzane w pozostałych celach - przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane uczestnika
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Numer naszego konta:

Pekao S.A. IV o/Gdańsk

54124012711111000014915637

Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone mailem.

Rezygnacja z udziału do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia upoważnia do zwrotu 100% kosztów.

W przypadku rezygnacji na 14 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia GFKM zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Dokonując zgłoszenia, zamawiający zobowiązuję się zrealizować względem osób zgłoszonych na szkolenie obowiązek informacyjny w imieniu GFKM poprzez niezwłoczne przekazane tym osobom Informacji nt. przetwarzania danych uczestników szkolenia do pobrania tutaj

Zgody marketingowe osoby zamawiającej


Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów informacji marketingowych, obejmujących w szczególności newsletter, oferty organizowanych przez nas szkoleń, warsztatów czy innych form edukacji, prosimy o zaznaczenie pól przy wszystkich trzech zgodach poniżej.

Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tej sprawie skontaktować mogą się Państwo z nami pod adresem odo@gfkm.pl. Cofnięcie zgody pozostawać będzie jednak bez wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed wycofaniem zgody.Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Zostaw swoje dane, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.Interesują mnie:

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

X

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.