Strategiczne Przywództwo – Warsztaty dla Wyższej Kadry Zarządzającej

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

23.09.20

Zakończenie

13.01.21

Czas trwania

6 dni x 5 godzin

Miejsce

Gdańsk

Cena

5900 zł + 23%VAT

pobierz pdf

Opis

„Strategiczne Przywództwo” to cykl sześciu wyjątkowych warsztatów dedykowanych wyższej kadrze zarządzającej, podczas których liderzy organizacji będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat wyzwań czekających ich przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości.

Dla kogo

Program adresowany jest do kadry zarządzającej – członków Zarządu, dyrektorów i menedżerów wysokiego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

Różnorodna tematyka, poszerzenie perspektywy biznesowej, spojrzenie w przyszłość, wyjątkowa formuła, współtworzenie społeczności praktyków zarządzania, to tylko niektóre z korzyści dla uczestników programu.

Harmonogram:

 • Lider w świecie ciągłych zmian (Tomasz Owczarek) – 23.09.2020
 • Sztuczna Inteligencja w organizacji (Andrzej Wodecki i Jacek Daukszewicz) – 14.10.2020
 • Lider i jego wizerunek (Marek Kacprzak) – 4.11.2020
 • Trendy HR czyli przyszłość zarządzania ludźmi (Katarzyna Mikołajczyk i goście) – 25.11.2020
 • Strategiczne Zarządzanie Finansami (Lucjan Śledź) – 16.12.2020
 • Lider i jego energia (Tomasz Owczarek) – 13.01.2021

Program:

Moduł I: Lider w świecie ciągłych zmian, czyli jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia

Prowadzący: Tomasz Owczarek

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych trendów i dobrych praktyk w przewodzeniu zespołom i firmom w świecie dynamicznych zmian
 • Zdobycie umiejętności w zakresie wybranych kompetencji przywódczych (inspirowanie, mobilizowanie, zmiany)
 • Wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja

Zakres:

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy na przyszłości – krótkie rozważania o tym co było i co będzie
 2. Co to znaczy być autentycznym przywódcą (i czy może nam się to przydać)
 3. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili
 4. Lider jako twórca
 5. Jak zwiększać gotowość organizacji do samorozwoju i pokonywania oporu wobec zmian
 6. Cel, sens, znaczenie i rozwój, czyli zrozumienie motywacji współczesnego pracownika
 7. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji

 

Moduł II: Sztuczna inteligencja: czym jest, jaką może dostarczyć wartość i jak ją skutecznie wdrożyć?

Prowadzący: Andrzej Wodecki

Gościem specjalnym będzie Jacek Daukszewicz – menedżer działu oprogramowania w Centrum Kompetencyjnym MES, ASTOR. Ekspert w zakresie cyfrowej transformacji firm produkcyjnych oraz integracji przemysłowych systemów IT.

Korzyści:

 • Poznanie najważniejszych koncepcji, metod i technologii leżących u podstaw systemów sztucznej inteligencji (AI)
 • Zdobycie umiejętności poszukiwania i wstępnej oceny potencjału biznesowego projektów wykorzystujących AI do podniesienia przewagi konkurencyjnej
 • Świadomość dobrych praktyk oraz wyzwań związanych z wdrożeniami takich systemów.

Zakres:

 1. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: podstawowe koncepcje, metody i technologie
 2. Uzasadnienia biznesowe projektów wykorzystujących metody uczenia maszynowego. Źródła inspiracji. Wpływ na organizacje i branże. Możliwe miary sukcesu
 3. Dobre praktyki i metodologie wdrożeń projektów AI. Kluczowe zasoby i strategie ich pozyskania. Czynniki sukcesu i ryzyka
 4. Najważniejsze szanse i wyzwania. Wizja przyszłości
 5. Sesja z praktykiem (Jacek Daukszewicz, ASTOR): praktyczne aspekty wdrożeń projektów wykorzystujących uczenie maszynowe.

 

Moduł III: Lider i jego wizerunek, czyli tak cię widzą, jak o sobie opowiadasz

Prowadzący: Marek Kacprzak

Korzyści:

 • Zmiana myślenia i podejścia do zagadnienia „wstępów publicznych”
 • Świadomość wartości wdrażania przemyślanej strategii Personal Brandingu
 • Wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja

Zakres:

 1. Czym jest prawdziwa i świadoma autoprezentacja
 2. Jak zbudować swoją opowieść, czyli coś o scenariuszu
 3. Co oznacza świadomość „grupy docelowej” i dlaczego zazwyczaj rozumiemy to pojęcie źle
 4. W Internecie nic nie ginie (i dobrze). O tym jak wykorzystać Social Media do własnych celów
 5. Media – zło konieczne, którego należy unikać, czy okazja, którą trzeba wykorzystać
 6. Czym jest efektywna mowa ciała i jak nauczyć ciało efektywnie „mówić” to co chcemy przekazać

 

Moduł IV: Trendy HR czyli co lider organizacji powinien wiedzieć o przyszłości w zarządzaniu ludźmi

Prowadząca: Katarzyna Mikołajczyk

Korzyści:

 • Analiza potencjalnych wyzwań jakie stoją przed HR-em oraz możliwości jakie one tworzą dla organizacji i lidera
 • Zapoznanie się z modelami i sposobami funkcjonowania, które mogą wspierać organizację i lidera w nadchodzących zmianach
 • Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ludźmi

Zakres:

 1. Digitalizacja HR – perspektywa najbliższych lat
 2. Rola HR w zarządzaniu kryzysowym w organizacji
 3. Cykl życia pracownika a jego zaangażowanie – jak rynek pracy i COVID19 zmienia naszą perspektywę
 4. Jaki model kariery i system motywacyjny budować dla pokolenia wchodzącego na rynek pracy i szukającego swojej ścieżki rozwoju?
 5. Przywództwo włączające czyli inny model zarządzania i komunikacji w organizacji
 6. Panel dyskusyjny: praca zdalna, rozproszone zespoły, komunikacja zmian, podtrzymanie motywacji czyli rola HR w zarządzaniu kryzysowym.

 

Moduł V: Strategiczne zarządzanie finansami: narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji

Prowadzący: Lucjan Śledź

Korzyści:

 • Rozwój i pogłębienie zagadnień z zakresu zarządzania rzeczowymi projektami inwestycyjnymi
 • Zaprezentowanie narzędzi oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
 • Przećwiczenie na kanwie wybranych studiów przypadku zastosowania metodologii oceny finansowej efektywności projektu z wykorzystaniem metod symulacyjnych
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analiz inwestycyjnych w zakresie wykorzystania funkcji statystycznych do konstruowania modeli symulacyjnych Monte Carlo

Program:

 1. Decyzje lidera i ich krótko i długoterminowe skutki dla organizacji
 2. Podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonego dostępu do danych
 3. Wspieranie procesu podejmowania decyzji kalkulacjami
 4. Konstruowanie modeli finansowych wspomagających uwzględnienie ryzyka
 5. Szacowanie parametrów wejściowych
 6. Metody symulacyjne
 7. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń
 8. Uzyskane wyniki obliczeń i symulacji i ich interpretacja

 

Moduł VI: Lider i jego energia czyli jak zadbać o siebie i swoje zespoły w świecie wysokich wymagań i dynamicznych zmian

Prowadzący: Tomasz Owczarek

Korzyści:

 • Analiza źródeł codziennej odporności lidera
 • Zadbanie o swoją energię i możliwość zbudowania osobistego planu rozwojowego w tym zakresie
 • Wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja

Zakres:

 1. Źródła codziennej energii u lidera – o ciele, umyśle i relacjach
 2. Mózg w pracy i poza pracą i jak o niego zadbać aby zadbał o nas w pracy i poza nią
 3. Odżywianie mózgu (poszukiwanie pozytywnych emocji, wzbudzanie ciekawości, aktywność fizyczna, budowanie relacji i inne)
 4. Budowanie środowiska energii (o kreatywności, porządku, przerwach, relacjach i przyjemności
 5. Model odporności psychicznej – jak ją wzmacniać
 6. Poznawcze metody radzenia sobie z napięciem i nadmiernym stresem
 7. Uważność, relaksacja, odreagowanie i 4 M dr. Varmy jako wskazówki do codziennego stosowania

Korzyści dla uczestników

Cykl warsztatów „Strategiczne Przywództwo” to wyjątkowe źródło aktualnej wiedzy, przyszłościowych inspiracji i unikalnych rozwiązań biznesowych. To niepowtarzalna okazja wymiany najlepszych praktyk z wyjątkowymi liderami i wybitnymi ekspertami.

Metody szkolenia

Program jest prowadzony w dynamicznej formule masterclasses przez wiodących trenerów GFKM i gości specjalnych. Intensywne zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. W programie przewidziany jest working lunch służący networkingowi i wymianie doświadczeń.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 14:00 – 19:00
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

 

Informacja o zniżkach. 

Jeżeli jesteś absolwentem lub słuchaczem:
− Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego
− Profesjonalnego Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
− Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów

Zostaniesz zwolniony z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną do Programu Executive MBA GFKM.

Za udział w Programie Executivae MBA GFKM zapłacisz o 10% mniej.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top