Skuteczne Zarządzanie Projektem

Symulacja projektu

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

03.04.23

Zakończenie

04.04.23

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1650 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Skuteczne zarządzanie projektami to wyzwanie. Wg globalnego badania Standish Group (2018) jedynie 35% projektów kończy się sukcesem.

Co zrobić, żeby Twój projekt znalazł się wśród nich? Na szkoleniu omówimy i przećwiczymy kluczowe elementy zarządzania projektem, które decydują o jego sukcesie.

Podczas szkolenia przejdziemy w zespołach drogę od pomysłu na projekt do zakończenia jego realizacji. Sprawdzimy wiele praktycznych narzędzi, które już następnego dnia będziesz mógł wdrożyć w swojej pracy.

Na szkoleniu proponuję autorską metodykę AgileM®. Podejście to jest logiczne i praktyczne, a także łatwe do zrozumienia i wdrożenia. AgileM® jest metodyką zorientowaną na osiąganie celów biznesowych wynikających z realizacji projektów. Łączy filozofię i metody Agile z technikami TPM (tradycyjne zarządzanie projektami) oraz elementami CCPM (zarządzanie projektem wg łańcucha krytycznego).

Jeszcze kluczowa kwestia. Najważniejszy w zarządzaniu projektami jest zdrowy rozsądek!

Poszukujesz praktycznego szkolenia z zarządzania projektami? Zapraszam!

Dla kogo

Dla Kierowników Projektów, członków zespołów projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów.

 

Program szkolenia

CYKL ŻYCIA PROJEKTU

 • (Project Life Cycle) AgileM® – kluczowe zasady adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami

DEFINIOWANIE PROJEKTU

 • Proces definiowania wymagań do projektu
 • Zadanie zespołowe – zdefiniowanie wymagań do projektu za pomocą metody MoSCoW
 • Definiowanie założeń projektu: celu, KPI – mierników projektu, faz i produktów faz, głównych ryzyk, etc.
 • Zadanie zespołowe – zapisanie Karty Projektu
 • Kick-off meeting
 • Plan komunikacji

PLANOWANIE i REALIZACJA PROJEKTU

 • Iteracyjny proces planowania i realizacji działań w fazach projektu (zasada 10/80/10)
 • WBS – logiczne narzędzie zapisania zakresu projektu
 • Zadanie zespołowe – zdefiniowanie zakresu projektów (WBS)
 • RACID – narzędzie do zaplanowania osób zaangażowanych w realizację działań
 • Zadanie zespołowe – ustalenie osób zaangażowanych w realizacje działań (RACID)
 • Szacowanie czasu trwania działań projektowych – Planning Poker
 • Zadanie zespołowe – oszacowanie czasu trwania działań
 • Metoda Ścieżki Krytycznej z elementami Metody Łańcucha Krytycznego – metoda harmonogramowania projektu
 • Zadanie zespołowe – zbudowanie schematu sieciowego zbudowanie schematu sieciowego (harmonogramu) i ustawienie buforów czasowych
 • Zarządzanie buforami czasowymi projektu
 • Wykres Gantta – wizualizacja harmonogramu
 • Tablica KANBAN – narzędzie wizualizacji postępu prac
 • Szacowanie kosztów działań projektowych
 • Proces zarządzania ryzykiem i rodzaje planów przeciwdziałania
 • Zadanie zespołowe – analiza ryzyka projektu i definiowanie planów przeciwdziałania ryzyku (Rejestr Ryzyk)
 • Metody kontroli postępu prac
 • Proces wprowadzania zmian do projektu – jak zarządzać „wrzutkami” ?

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Podsumowanie projektu i zebranie wniosków z doświadczeń (lessons learned)
 • Celebrowanie sukcesu

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – Jakie techniki / metody / podejścia  chcesz wdrożyć do swojej pracy w ciągu najbliższych 30 dni po szkoleniu ?

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • dysponują wiedzą niezbędną, by skutecznie zarządzać projektem,
 • rozumieją złożony charakteru projektu oraz jakie podejście zastosować do danego typu projektu,
 • wiedzą, jak skutecznie stosować zwinne oraz tradycyjne techniki i narzędzia zarządzania projektami,
 • potrafią efektywnie definiować projekt,
 • umieją zastosować iteracyjny/przyrostowy sposób planowania i realizacji projektu oraz efektywnie monitorować postęp prac w projekcie (odbierać produkty faz projektu, kontrolować postęp prac, analizować przyszłe zmiany w projekcie i reagować na zmiany w projekcie, etc.),
 • znają proces zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • potrafią zamknąć projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Uczestnicy podzieleni są na zespoły projektowe i pracują w nich stosując narzędzia i techniki zarządzania projektami w przykładowym projekcie. Wyniki tych prac są omawiane na forum. Uczestnicy wymieniają się własnymi doświadczeniami pracy w projektach.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: Dzień I: 9:00 – 17:00, Dzień II: 9:00 – 16:00
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

->DOTACJE NA SZKOLENIA<-

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top