Zarządzanie Projektami

Poznaj zasady, narzędzia i techniki

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

12.12.22

Zakończenie

13.12.22

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Skuteczne zarządzanie projektami to wyzwanie. Wg danych PMP jedynie 30% projektów kończy się sukcesem. Reszta? … niekoniecznie …

Czasami dzieje się tak z przyczyn obiektywnych, częściej jednak główna przyczyna porażki powstaje już na etapie definiowania i przygotowania przedsięwzięcia biznesowego. Czy można się przed tym jakoś zabezpieczyć? Co zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu Twojego przedsięwzięcia?

W trakcie szkolenia omówimy i przećwiczymy kluczowe elementy zarządzania projektem. Te, które – jak pokazuje praktyka, mają istotny wpływ na jego ostateczną jego realizację i dostarczane efekty. Pracując w zespołach wspólnie przejdziemy przez wszystkie etapy ścieżki projektowej, począwszy od pojawienia się i sformułowania samej idei projektu, poprzez etapy planowania, przygotowanie aż po realizację.

Dla kogo

Dla Kierowników Projektów, członków zespołów projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów biznesowych.

Program szkolenia

ROLA I CHARAKTER PROJEKTÓW

CO WARTO WIEDZIEĆ, CZYLI DLACZEGO PROJEKTY SIĘ NIE UDAJĄ

 • Statystyki i co z nich wynika
 • Główne powody niepowodzenia projektów
 • Jak można zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 • Lider jako „Twarz Projektu”
 • Definiowanie zakresu i celów projektu
 • Kontekst biznesowy – przygotowanie business case
 • Wizja stanu docelowego; produkty
 • Interesariusze orojektu i komunikacja
 • Rola sponsora i Komitetu Sterującego
 • Typowanie uczestników zespółu projektowego – kluczowe zadania i kompetencje
 • Podstawowe ramy czasowe; fazy realizacji; kamienie milowe
 • Budżet, sposób przygotowania i możliwe odchylenia
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dokument Inicjujący projekt

PROWADZENIE PROJEKTU

 • Uruchomienie projektu (kick off)
 • Zarządzanie projektem na co dzień – rola, zadania i dylematy Kierownika Projektu
 • Bieżąca praca zespołu projektowego
 • Okresowa kontrola realizacji
 • Monitorowanie ryzyka
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rola i zadania Komitetu Sterującego; modyfikacje projektu
 • Dokumentacja prac projektowych

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Odbiór Produktów
 • Wdrożenie (pilotaże)
 • Korekty i zmiany powdrożeniowe
 • Stabilizacja efektów projektu
 • Formalne i faktyczne zamknięcie projektu

PODUMOWANIE SZKOLENIA

 • Omówienie efektów szkolenia i pracy nad opisem projektu
 • Wiedza – czego się dowiedziałem
 • Rozumienie – co zrozumiałem lepiej
 • Inspiracje – jakie pomysły pojawiły się w trakcie szkolenia
 • Obszary do dalszego rozwoju

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • pogłębią, poszerzą zakres i usystematyzują wiedzę na temat skutecznego zastosowania teorii i metodyki projektowej, w szczególności przy definiowaniu projektu,
 • lepiej zrozumieją złożony charakter projektu oraz identyfikują możliwe wyzwania i dylematy, jakie mogą się pojawić przy jego realizacji,
 • będą w stanie odpowiednio dobrać i zastosować wybrane techniki i narzędzia zarządzania projektami na różnych etapach przygotowania i prowadzenia projektu,
 • będą w stanie zamknąć projekt w sposób zapewniający lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia przy przygotowaniu i realizacji kolejnych projektów.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej, z elementami wykładu interaktywnego i dyskusji moderowanej.

W trakcie szkolenia uczestnicy podzieleni na zespoły projektowe, pracować będą nad opracowaniem i doskonaleniem opisu własnego projektu, dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb i wyzwań, z którymi mają do czynienia. Opis Projektu będzie omawiany w trakcie kolejnych etapów szkolenia, w kontekście możliwych sytuacji i wyzwań występujących w bieżącej praktyce organizacji biznesowych.

Uczestnicy uzyskają możliwość wymiany własnych doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami oraz skonfrontować własne refleksje i spostrzeżenia z praktyką i obserwacjami innych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top