Zwinne metody w prowadzeniu projektów

Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

16.05.25

Zakończenie

18.05.25

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Szkolenie ma na celu wdrożenie uczestników w zwinne podejście do realizacji projektów i dostarczania produktów. Opierając się o metody Scrum i Kanban pokazujemy jak sprawnie organizować pracę w dynamicznym środowisku odnosząc się do specyfiki realizacji przedsięwzięć w Państwa firmach.

Jak zgodnie podkreślają praktycy, zwinność to nie tylko metody i narzędzia, ale przede wszystkim sposób myślenia. Dlatego efektem szkolenia jest nie tylko dostarczenie uczestnikom zbioru praktycznych technik używanych w środowisku Agile, ale także ukazanie ich w kontekście pryncypiów i koncepcji jakie stoją za zwinnością.

Jednocześnie w toku angażujących dyskusji wskazujemy, że zwinne projekty to nie panaceum. Zderzamy więc metody zwinne z podejściem klasycznym pokazując zalety i wady każdego z podejść oraz wskazując przesłanki sygnalizujące kiedy użyć danego podejścia i kiedy można je łączyć w celu optymalizacji działań.

Dla kogo

Dla zarządzających i realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Czym jest, a czym nie jest zwinność? Manifest zwinności.
 • Scrum, Agile, Kanban – co wybrać?
 • Podstawy Scrum – najpopularniejszego podejścia

Przebieg procesu

 • Sprinty
 • Spotkania
 • Backlog
 • Gdzie są testy?
 • Co to znaczy „Zrobione”
 • Siła rytułałów – najlepsze praktyki
 • Timeboxing

Role w Scrum

 • Samoorganizujący się zespół czyli zwinność nie dla każego
 • Dobry Product Owner to dostępny Product Owner
 • Scrum Master – lider? coach? szef? facylitator?
 • Gdzie tu pasuje kierownik projektu?
 • Kto jeszcze jest interesariuszem projektu?

Backlog i wymagania

 • Epiki i historie użytkownika – jak spisać dobre User Stories?
 • Szczegółowość i podatność na zmiany
 • Priorytetyzacja – dobre praktyki
 • Co to jest story point? Jak go odnaleźć
 • Velocity zespołu
 • Co ze zmianami?

Metoda Kanban – prosta metoda dla niewielkich projektów

 • Tablica Kanban jako sposób na organizację pracy
 • Na ścianie lub elektronicznie – przykładowe narzędzia w chmurze
 • Ograniczaj pracę „w trakcie realizacji” (limit work in progress)
 • Ograniczenia i możliwości rozbudowy Kanban

Agile, a waterfall

 • To nie metodyki są zwinne lub nie – to organizacje
 • Kiedy lepsza jest zwinność, a kiedy warto działać klasycznie?
 • Kiedy zwinność się nie sprawdzi?
 • Główne pułapki w projektach zwinnych
 • Zwinność i kontrakty – jak przekonać do zwinności klienta lub podwykonawcę
 • Bariery w organizacji – mentalność command&control
 • Od czego zacząć wdrażanie?

Symulacja projektu zwinnego

 • Gra LEGO – pełne przejście przez projekt z wykorzystaniem metody Scrum i Kanban
 • Zderzenie z praktyką i wyciągnięcie wniosków

Podsumowanie

 • Jak poznane metody wdrożyć w praktyce firmy
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Największe bariery do przezwyciężenia
 • Zakończenie szkolenia i sesja informacji zwrotnej

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • wybierać odpowiednią metodykę prowadzenia projektu,
 • stosować kluczowe elementy procesu zarządzania projektami,
 • skutecznie definiować role w zespole projektowym,
 • zarządzać projektami wg metodyki zwinnej,
 • opisywać cele projektu za pomocą „User Stories”,
 • stosować najważniejsze narzędzia zarządzania projektami (np. Kanban),
 • wdrażać dobre praktyki zarządzania projektami.

Metody szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pracują w podgrupach na przykładowych projektach. Zarówno w trakcie części dotyczącej Scrum i Kanban, dobieramy przykłady tak, by opierały się na rzeczywistości biznesowej i technicznej firm. Na tych przykładach uczestnicy ćwiczą narzędzia i metody pokazywane w trakcie szkolenia.

Tematy przerabiane są poprzez naprzemienne zwięzłe wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. W trakcie zajęć inicjowane są liczne dyskusje moderowane, kiedy to uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami w poszczególnych aspektach. Całość wzbogacają liczne przykłady z praktyki projektowej trenera, krótkie materiały wideo oraz ilustrowanie wybranych tematów w software wspierającym. Wybrane elementy szkolenia są odnoszone do narzędzi wspierających pracę w środowisku Agile np. Redmine, JIRA, Trello

Po zajęciach uczestnicy otrzymują maila z dodatkowymi materiałami, w tym z praktycznymi szablonami dokumentów oraz rekomendowaną literaturą. Zapewniony jest też bezterminowo otwarty kontakt z trenerem, gdyby pojawiła się potrzeba krótkich konsultacji.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top