Budżetowanie przychodów i kosztów – controlling operacyjny

Jak pracować z budżetami?

Opis

Firmy coraz częściej chcą wdrożyć skuteczny system nadzoru nad budżetem firmy. Do tego potrzebna jest wiedza o kosztach po stronie menedżerów i wiedza analityczna po stronie pracowników nadzorujących funkcjonowanie systemu. Menedżerowie odpowiedzialni za koszty , choć mają swoją wiedzę merytoryczną w wyuczonym zawodzie muszą jednocześnie umieć przygotować własny budżet przychodów i kosztów, przypilnować jego wykonania, zrealizować założone cele finansowe, ocenić jego odchylenia od kosztów, wreszcie, zaproponować jakieś nowe rozwiązania.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest  dla menedżerów różnych szczebli oraz osób pracujących w działach zajmujących się budżetowania i kontrolą budżetów.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO BUDŻETOWANIA

 • wstęp do budżetowania
 • rodzaje, typy budżetów
 • sposoby budżetowania
 • metody budżetowania

PROJEKTOWANIE SYSTEMU

 • projektowanie obiegu informacji
 • zasady tworzenia procedur
 • zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • agregacja budżetów cząstkowych
 • negocjacje budżetowe
 • zatwierdzenie budżetu

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

 • projektowanie formularzy kosztowych
 • delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra
 • przygotowanie operacyjnych budżetów wydziałowych
 • planowanie sztywne i elastyczne, sposobami przeliczania budżetów wyjściowych
 • planowane, postulowane a rzeczywiste koszty działalności

ANALIZY ODCHYLEŃ  OD REALIZACJI BUDŻETU

 • korygowanie budżetów, przesunięcia budżetowe
 • metody ustalania przedziałów istotności dla pozycji kosztowych
 • analiza, separowanie odchyleń
 • interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • pisanie raportów z odchyleń

PODSUMOWANIE

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili

 • Samodzielnie przygotowywać swój budżet
 • Mieć wpływ na realizację budżetu
 • Umieć obliczać i oceniać odchylenia

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top