Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów

Czyli finansowe aspekty zarządzania projektami.

Opis

Firmy zatrudniają coraz większą ilość Menedżerów Projektów, a pracodawcy na ogół bardzo szybko oczekują od nich całkowitej samodzielności i uniwersalnej wiedzy. Dlatego Menedżerowie Projektów, choć mają swoją wiedzę merytoryczną w wyuczonym zawodzie, muszą jednocześnie umieć przygotować: plan projektu, jego budżet przychodów i kosztów, przypilnować wykonania, zrealizować założone cele finansowe, ocenić jego odchylenia od kosztów i od harmonogramu i zaproponować jakieś nowe rozwiązania.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do Menedżerów Projektów i innych osób, które prowadzą lub zamierzają samodzielnie prowadzić różne projekty.

Program szkolenia

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 • controllingowa koncepcja zarządzania
 • rentowność projektów
 • projekty zewnętrzne i wewnętrzne
 • podziały kosztów i sposoby ich ewidencji
 • koszty zmienne i stałe w zarządzaniu projektami
 • obieg dokumentów kosztowych w projekcie

PROGNOZOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTÓW

 • rentowność, a płynność finansowa projektu
 • struktura kapitału pracującego
 • zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie
 • zarządzanie płynnością finansową projektu
 • prognozowanie wpływów i wydatków
 • monitorowanie płynności finansowej

BUDŻETOWANIE KOSZTÓW W PROJEKTACH

 • rodzaje, typy budżetów
 • metody budżetowania w projektach
 • zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • projektowanie formularzy budżetowych
 • negocjacje budżetowe
 • agregacja budżetów cząstkowych
 • zatwierdzenie budżetu

ANALIZY ODCHYLEŃ  OD REALIZACJI PROJEKTU

 • monitoring realizacji projektu
 • analiza i interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • EVM  – analiza wartości dodanej w projektach
 • odchylenia od kosztów, a odchylenia od harmonogramu
 • pisanie raportów z odchyleń
 • podsumowanie

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił

 • Oceniać rentowność projektów i jego poszczególnych etapów
 • Dekretować  dokumentów kosztowych w projekcie
 • Planować i negocjować budżety projektów
 • Zarządzać płynnością finansową projektu

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top