Rachunkowość zarządcza

Jak pracować z budżetami?

Opis

Firmy coraz częściej chcą wdrożyć skuteczny system nadzoru nad budżetem firmy. Do tego potrzebna jest wiedza o kosztach po stronie menedżerów i wiedza analityczna po stronie pracowników nadzorujących funkcjonowanie systemu. Menedżerowie odpowiedzialni za koszty, choć mają swoją wiedzę merytoryczną w wyuczonym zawodzie, ale muszą jednocześnie umieć przygotować własny budżet przychodów i kosztów, przypilnować jego wykonania, zrealizować założone cele finansowe, ocenić jego odchylenia od kosztów, wreszcie, zaproponować jakieś nowe rozwiązania. Rachunkowość Zarządcza, czyli jak pracować  z budżetami?

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy.

Program szkolenia

WSTĘP – RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 • podstawowe cele i zasady rachunkowości zarządczej
 • rachunkowość zarządcza, a zarządzanie wartością firmy
 • rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa

KOSZTY

 • koszty – definicja, podział
 • metody rozliczania i analizy kosztów

KLASYCZNA ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

 • koncepcja punktu krytycznego (break even point), analiza progu rentowności
 • specyfika działalności a struktura kosztów

METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • metoda kazien
 • metoda kosztów docelowych
 • rachunek kosztów ABC (Activity Based Costing) i TD ABC (Time Driven Activity Based Costing)
 • koszty normatywne – wyznaczanie i analiza

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

 • formuły ustalania cen dla różnych modeli rachunku kosztów
 • dolne granice cen i polityka cenowa przedsiębiorstwa
 • symulacje wyniku finansowego w relacji: wolumen – cena – koszty (C-V-P)
 • analiza relacji pomiędzy kosztami, wolumenem i wynikiem (zyskiem) (relacja C-V-P)

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA – PODSTAWOWE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA

 • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w strukturze przedsiębiorstwa
 • podstawowe problemy
 • rachunkowość zarządcza, a inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Szkolenie daje przygotowanie do:

 • stosowania efektywnych technik zarządzania kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa;
 • systemowych analiz w ramach księgowości zarządczej;
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top