Zarządzanie płynnością finansową jako element controllingu finansowego

Jak oceniać, prognozować i monitorować płynność finansową firmy?

Opis

Firmy zatrudniają coraz większą ilość Controllerów Finansowych, a pracodawcy oczekują od nich nadzoru nad płynnością finansową. Pracownicy działów Controllingu Finansowego muszą umieć przygotować budżet wpływów i wydatków i przypilnować jego wykonania. Ocenią także odchylenia stanów gotówkowych, wreszcie, zaproponują nowe rozwiązania korygujące dotyczące przyszłych prognoz płynności firmy.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, którzy zamierzają zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową.

Program szkolenia

WPROWADZENIE

 • rentowność, a płynność finansowa
 • relacje pomiędzy zyskiem a gotówka
 • cykl konwersji gotówki
 • bilans w ujęciu zarządczym
 • struktura kapitału pracującego

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

 • Wskaźnik Kapitału Pracującego
 • budowa wskaźników rotacji
 • budowa wskaźników płynności finansowej

RUCH PIENIĄDZA W FIRMIE

 • prognozowanie wpływów i wydatków
 • bilans ruchu środków pieniężnych na kontach bilansowych
 • metoda bezpośrednia sporządzania Cash – Flow
 • metoda pośrednia sporządzania Cash – Flow

SPORZĄDZANIA PRZEPŁYWÓW FUNDS – FLOW

 • metoda: od Cash – Flow
 • metoda: z bilansu
 • monitorowanie płynności finansowej
 • podsumowanie

Korzyści dla uczestników

Program szkolenia pozwoli na poznanie praktycznego podejścia do zarządzania płynnością, m.in.:

 • Rozumieć znaczenie ruchu pieniądza w firmie
 • Umieć w praktyce analizować wskaźniki płynności finansowej
 • Oceniać płynność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
 • Sporządzać i analizować sprawozdania z przepływów pieniężnych

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top