Etyka w biznesie

Czy działanie zgodne z etyką może stanowić przewagę konkurencyjną i przyczynić się do sukcesu?

Opis

Etyka w biznesie liczy sobie zaledwie kilkadziesiąt lat, ale większość czołowych firm ze Stanów Zjednoczonych i co trzecia duża firma brytyjska opracowały własne kodeksy postępowania etycznego. Obecnie w Polsce coraz więcej firm opracowuje i wdraża własne kodeksy. Aby firma mogła się rozwijać, potrzebuje nie tylko dobrych produktów i profesjonalnego zarządzania, ale i zaufania społecznego. Etyczne postępowanie jest najlepszą drogą, by właśnie to zaufanie zdobyć.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do właścicieli, menedżerów, pracowników firm niezależnie od branży i wielkości.

Program szkolenia

WPROWADZENIE

 • czym jest etyka?
 • główne wyzwania etyczne w firmach
 • wartości

ETYKA W ZARZĄDZANIU

 • etyka w praktyce zarządzania
 • dylematy etyczne
 • czy etyka się opłaca?
 • wyzwania etyczne
 • etyka a zaangażowanie pracownika

KODEKS ETYCZNY

 • kodeks etyczny główne elementy i przykłady

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 • interesariusze firmy
 • co to jest CSR i czy jest nam potrzebny?
 • CSR na świecie i w Polsce – przykłady działań

PROMOCJA ETYCZNEGO DZIAŁANIA NA STANOWISKU PRACY – PODSUMOWANIE

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik

 • uporządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym
 • będzie potrafił wskazać rolę i zakres odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
 • zrozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego). Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.)

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top