Komunikacja w zespołach zwinnych

Jak uzyskać wpływ na otoczenie za pomocą komunikacji?

Opis

Komunikacja w zwinnych organizacjach wymaga od pracowników rozwinięcia umiejętności, która w coraz szybciej zmieniającym się świecie staje się filarem zwinnej organizacji. Ta umiejętność to nie tylko udzielanie, ale i gotowość na otrzymywanie ciągłego feedbacku – od członków zespołu projektowego poczynając, poprzez klienta wewnętrznego, a na kliencie zewnętrznym kończąc. Umiejętność ciągłego feedback`u połączona z coraz krótszymi iteracjami to prosta droga do wzrostu motywacji, a przez to efektywności i jakości wytwarzanych produktów przez zespoły zwinne.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do liderów, szefów zespołów, członków i klientów zespołów zwinnych.

Program szkolenia

POTRZEBY KOMUNIKACYJNE W ZESPOŁACH ZWINNYCH

 • Szybkość przepływu informacji, a efektywność działań organizacji.
 • Kiedy jest dobry moment na udzielanie informacji zwrotnej.
 • Dlaczego warto – czyli o wpływie informacji zwrotnej na pracę zespołu zwinnego.

INFORMACJA ZWROTNA A SUBIEKTYWNA OCENA

 • Co jest, a co nie jest informacją zwrotną.
 • Mój styl udzielania informacji zwrotnej.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Gra – Mapa.

GOTOWOŚĆ OSOBISTA DO UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Poczucie własnej wartości jako determinanta kształtująca jakość informacji zwrotnej.
 • Co mnie powstrzymuje – określenie indywidualnych blokad przy udzielaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej.
 • Przekonania i ich wpływ na sposób udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej
 • Zmiana przekonań ograniczających.

ASERTYWNOŚĆ A INFORMACJA ZWROTNA

 • Czym jest asertywność na przykładzie modelu 3-poziomowego.
 • Do czego przydaje się asertywność w udzielaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej.
 • Wypowiadanie się z użyciem komunikatu „Ja”.

TECHNIKI UDZIELANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Kanapka czy może coś więcej – wpływ sposobu udzielania informacji zwrotnej na motywację zespołu zwinnego.
 • Metody udzielania informacji zwrotnej i ich zastosowanie w pracy zespołu zwinnego.
 • Sytuacje z życia zespołu zwinnego, które określają formę udzielania informacji zwrotnej.

GDZIE JA W TYM WSZYSTKIM?

 • Opracowanie indywidualnych planów wdrożenia w miesiącu następującym po treningu.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • Będzie świadomy wpływu jakości przepływu informacji w organizacji zwinnej na efektywność.
 • Zbuduje gotowość osobistą do udzielania i otrzymywania ciągłego feedback`u.
 • Pozna swoje ograniczenia w kontekście informacji zwrotnej i będzie umiał nad nimi pracować.
 • Będzie gotowy do stosowania różnych rodzajów informacji zwrotnej w zespole zwinnym.
 • Będzie dbał o jakość komunikacji w zespole zwinnym.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane narzędzia i techniki.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top