Pracownik i bezpieczeństwo informacyjne przedsiębiorstwa

...czyli BHP w cyberprzestrzeni

Opis

W dobie galopującego rozwoju technologicznego postęp w obszarze narzędzi komunikacyjnych i informatycznych w sposób nieunikniony niesie za sobą – poza udogodnieniami – również zagrożenia. Niezależnie od tego, czy są to zagrożenia ze strony przestępców, konkurencji bądź wynikające z nieumyślnego działania pracownika to ryzyko w postaci utraty danych, finansów czy dobrego imienia firmy jest realne i rosnące. Praktyka wskazuje, iż część podobnych, generujących znaczne straty incydentów byłaby możliwa do uniknięcia, gdyby pracownicy posiadali elementarną – wcale nie specjalistyczną (!) – wiedzę. Dlatego tak ważnym jest, aby każda osoba w przedsiębiorstwie mająca dostęp do informacji cyfrowych oraz narzędzi teleinformatycznych potrafiła rozpoznawać zagrożenia oraz zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa w tym obszarze.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla każdej osoby mającego dostęp do danych cyfrowych firmy oraz narzędzi teleinformatycznych.

Program szkolenia

Informacje na temat zagrożenia – wstęp

 • dane o atakach i incydentach bezpieczeństwa
 • o jakich potencjalnych stratach mówimy?
 • główne obszary zagrożenia i najsłabsze ogniwa
 • odpowiedzialność pracownika oraz osobiste konsekwencje zaniedbań
 • odpowiedzialność firmy

Ataki cyberprzestępców:

 • najpowszechniejsze rodzaje przestępstw
 • wykorzystywane metody działania: manipulacja, socjotechnika, wyłudzanie danych, kanały ataków
 • prewencja, metody wczesnego wykrywania
 • działania doraźne – co powinien zrobić pracownik?
 • historie prawdziwe

Biały wywiad (OSINT) a kapitał informacyjny i wizerunek

 • treści zamieszczane w sieci internet
 • jak zidentyfikować i wyeliminować dane wrażliwe bądź potencjalnie niebezpieczne dla pracownika i firmy
 • ograniczanie dostępności informacji

Bezpieczeństwo danych cyfrowych – dobre praktyki

 • kilka słów o hasłach – podatność, siła, powszechność….
 • zabezpieczenia danych cyfrowych inaczej, szyfrowanie
 • ochrona przed nieautoryzowanym dostępem
 • dane o danych (metadane) jako ślad i wskazówka
 • te nieszczęsne kopie zapasowe
 • skuteczne usuwanie – zamazywanie danych, data wipe
 • utylizacja nośników

Bezpieczny sprzęt i nośniki – dobre praktyki

 • ochrona urządzeń dostępowych
 • zabezpieczanie przenośnych nośników
 • smartfony i urządzenia mobilne – czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę

Narzędzia programistyczne – czynniki ryzyka i zasady bezpiecznego korzystania

 • pakiety biurowe
 • poczta elektroniczna
 • komunikatory i portale społecznościowe
  – grupy pracownicze
  – rozpowszechnianie danych a prawo
  – naruszenie dóbr i tajemnicy firmy – przestępstwa pomówienia, znieważenia i inne

Sieć www

 • zasady korzystania z sieci wi-fi
 • bezpieczeństwo przesyłu danych

Incydenty bezpieczeństwa

 • zbieranie materiału, korelacja danych,
 • ochrona dowodów cyfrowych,
 • informacje niezbędne dla organów ścigania

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • chronić dane cyfrowe,
 • obniżyć ryzyko utraty/kradzieży/wyłudzenia danych i/lub środków pieniężnych należących do firmy,
 • stosować metody i narzędzia pozwalające chronić swoją prywatność oraz wizerunek przedsiębiorstwa,
 • rozpoznawać typowe metody działania oszustów oraz sytuacje potencjalnie niebezpieczne,
 • minimalizować ryzyko incydentów.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników szkolenia. W trakcie omawiania autentycznych zdarzeń trener zachęca grupę do autorefleksji i zweryfikowania własnych praktyk. W toku prowadzonych ćwiczeń angażuje uczestników tworząc dynamiczne scenariusze, zachęcając tym samym do poznawania i stosowania nowych praktyk. Niczego nie spodziewający się uczestnicy zostaną również poddani próbom, co zapewne zapadnie im w pamięć i zwiększy czujność oraz zrozumienie problemu. Formuła szkolenia zapewnia wypracowanie realnych umiejętności zamiast sztywnego i niepasującego do zmiennych okoliczności algorytmu postępowania.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top