Zrozumieć Innowacje

Budowanie potencjału B+R w firmach

Opis

Innowacyjność firmy ma kluczowy wpływ na poziom jej efektywności, w konsekwencji zdolność do generowania zysków i odporności na kryzysy. Najważniejszym ogniwem w tym procesie jest człowiek, jego umiejętności, otwartość na zmianę, kreatywność, odwaga do robienia rzeczy nowych. Kultura organizacji zabija lub tworzy potencjał do innowacyjności. Kluczowe w procesie zmiany jest zauważanie i identyfikacja barier jakie stoją na drodze innowacyjności.

W zależności od typu innowacji: taktyczna, operacyjna, strategiczna różnie podchodzimy do jej przygotowania, identyfikacji miejsca zmiany, sposobu wdrożenia i oceny.

Ważnym elementem szkolenia są kwestie związane z tworzeniem projektów mających na celu pozyskanie środków na innowacje z programów realizowanych przez NCBR lub PARP. Praktyczne podejście, opisujące proces z dwóch perspektyw: stron osoby wnioskującej i osoby oceniającej ukazuje najczęściej popełniane błędy i pułapki jakich należy się wystrzegać opracowując innowacyjne projekty

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz osób przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji.

Program szkolenia

EMOCJE W PROCESIE INNOWACJI

 • Fazy cyklu zmiany – od emocji do innowacji
 • Porażka jako kluczowy komponent innowacyjności
 • Odwaga vs pasywność, wpływ emocji na proces realizacji zmian
 • Kultura organizacyjna i jej wpływ na innowacyjność
 • Pułapki w procesie innowacyjnym

NARZĘDZIA STOSOWANE W TWORZENIU PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

 • Analiza ryzyka
 • Strategia Walta Disneya

ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW B+R

 

TWORZENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R Z FUNDUSZY NCBR, PARP

 • Najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE (NCBR i PARP)
 • Pułapki podczas procesu realizacji wniosków dofinansowanych z funduszy EU
 • Prawidłowe tworzenie i opisywanie kamieni milowych
 • Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu

 

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą:

 • Potrafili rozpoznać i zrozumieć wpływ emocji własnych i zespołu na proces zmiany, w tym pojawiające się bariery. Dotknięcie aspektu emocji pozwala w sposób bardziej świadomy podejmować decyzje jako efekt połączenia świata „szkiełka i oka”
 • Znali wpływ kultury organizacyjnej na proces innowacyjności. Pozyskana zwiedza pozwoli w sposób holistyczny spojrzeć na bariery i blokady oraz siły i przewagi, jakie istnieją w zespole, a mają wpływ na innowacyjność organizacji, szybkość zachodzenia zmian. Uzmysławiają różnicę między zaufaniem, pewnością siebie lub wiarą. Niejednokrotnie znajomość tych aspektów determinuje przyszłe sukcesy całego procesu innowacyjnego.
 • Znali metody planowania innowacyjności w zależności od jej typu i perspektywy czasowej.
 • Znali praktyczne zastosowanie narzędzi niezbędnych w procesie projektowania oraz realizowania zmiany/innowacji.
 • Znali praktyczne podejście do realizacji/pisania wniosków o dofinansowania projektów innowacyjnych ze środków unijnych – NCBR. Przedstawiona zostanie wiedza z dwóch perspektyw – oceniającego wnioski (eksperta wiodącego) oraz piszącego wnioski (konsultanta wiodącego)

Metody szkolenia

Wykład trenera, dyskusja na forum, ćwiczenia w grupach, analiza przypadku, sesje pytań i odpowiedzi

Dodatkowe informacje

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top