Sztuka prowadzenia negocjacji

Poznaj techniki, opanuj emocje, naucz się argumentować

Opis

Negocjacje towarzyszą niemalże wszystkim aspektom naszego życia. Negocjujemy nie tylko cenę warzyw na rynku, samochodu u dealera, warunki uzyskania kredytu, termin i długość urlopu, ale także zasady współpracy z kontrahentami czy dostawy produktów do firmy. Aby negocjować skutecznie, warto wiedzieć, co usprawnia i co utrudnia proces komunikacji, jakie są mechanizmy podejmowania decyzji, jak nie ulegać emocjom i manipulacji, jak argumentować i w jaki sposób wykorzystać swoje mocne strony.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na bardziej swobodne i efektywne prowadzenie rozmów negocjacyjnych. Znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak prowadzić negocjacje w sposób budujący biznesowe relacje na przyszłość.

Dla kogo

Dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, handlowców oraz innych pracowników biorących udział w negocjacjach.

Program szkolenia

SKUTECZNE METODY NEGOCJACJI (NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH)

  • wady i zalety twardych i miękkich technik negocjacyjnych
  • dowody skuteczności negocjacji opartych na zasadach

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI

  • wybór właściwej strategii negocjacyjnej
  • planowanie przebiegu negocjacji

ROZPOCZĘCIE NEGOCJACJI

  • procedury otwarcia negocjacji/prowadzenia spotkania
  • określenie właściwego klimatu negocjacji

STYLE NEGOCJACJI

  • rola asertywności i kooperatywności w negocjacjach
  • przezwyciężanie konfliktu w negocjacjach

TAKTYKI NEGOCJACJI

  • przedstawianie warunków
  • triki negocjacyjne

ANALIZA INDYWIDUALNEGO STYLU NEGOCJACJI

  • określenie mocnych i słabych stron
  • przygotowanie indywidualnego planu działania

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

  • stosować zasady prowadzenia efektywnych negocjacji,
  • osiągać cele negocjacyjne dzięki umiejętności perswazyjnego argumentowania,
  • skuteczniej wykorzystywać własne atuty i wiedzę na temat obszarów do rozwoju w kontekście prowadzenia negocjacji,
  • stosować w negocjacjach zasady efektywnej komunikacji,
  • odczytywać ważne komunikaty – werbalne i wyrażane mową ciała – płynące ze strony negocjatorów,
  • skuteczniej radzić sobie z manipulacją i emocjami podczas negocjacji,
  • skutecznie przełamywać impas w trudnych rozmowach biznesowych.

.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z wykorzystaniem technik angażujących uczestników, ich dotychczas zdobytej wiedzy i osobistego doświadczenia. Ważnym aspektem szkolenia jest nacisk na indywidualne odkrywanie swoich atutów. W tym celu uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem kamery.

Dodatkowe informacje

  • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top