Zaawansowana sprzedaż i negocjacje B2B

Oceniaj szanse, rozpoznawaj interesy, stosuj skuteczne strategie

Opis

Śmiało można powiedzieć, że sprzedaż i negocjacje B2B to wyższy stopień wtajemniczenia. Procesy związane z działaniami B2B wymagają szczególnych umiejętności i kompetencji, obejmujących między innymi współpracę w wieloma decydentami o różnych potrzebach i interesach oraz uwzględniających obecność konkurencji.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak ocenić i zwiększyć swoje szanse sprzedażowe i negocjacyjne oraz brać pod uwagę nieoczekiwaną wartość dodaną. Nauczysz się też prowadzić negocjacje z wieloma osobami przy jednych stole.

Dla kogo

Dla pracowników sprzedaży oraz menedżerów, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności sprzedażowe i rozszerzyć je o segment B2B.

Program szkolenia

SPRZEDAŻ TRADYCYJNA VS. SPRZEDAŻ B2B – PODSTAWOWE RÓŻNICE

 • Dlaczego scenariusze sprzedaży oraz sprzedaż językiem korzyści nie wystarczają w sprzedaży B2B?
 • Na czym polega sprzedaż B2B i co ją wyróżnia od sprzedaży tradycyjnej?
 • Dlaczego istotna jest polityka wewnętrzna klienta oraz strategia jej wykorzystania?

OŚRODKI DECYZYJNE, MAPA WŁADZY I WPŁYWU CZYLI O ROZPOZNANIU KLIENTA

 • układ sił w firmie klienta
 • narzędzie: mapa wpływu, władzy i wzajemnych powiązań w firmie klienta
 • rozpoznawanie potrzeb i wartości osób decyzyjnych
 • narzędzie: przygotowanie do sprzedaży – jakich informacji potrzebujesz? ile z nich posiadasz? czego nie wiesz?

NIEOCZEKIWANA WARTOŚĆ DODANA

 • kryteria decyzyjne wyboru oferty – poziom pracownika, menedżera średniego szczebla, zarządu
 • myślenie liczbami podczas prezentacji oferty
 • narzędzie: tworzenie mierzalnej, ilościowej, finansowo atrakcyjnej oferty wartości
 • dodawanie nieoczekiwanej wartości dodanej do oferty

LICZBY W NEGOCJACJACH I SPRZEDAŻY B2B

 • Dlaczego liczby odgrywają kluczowe znaczenie w sprzedaży B2B?
 • Jak mierzyć korzyści wynikające z naszej oferty dla klienta?
 • Jak posługiwać się liczbami w prezentowaniu oferty oraz w negocjacjach?
 • Jakich błędów unikać w negocjacjach opartych o liczby?

STRATEGIE NA KONKURENCJĘ W SPRZEDAŻY B2B

 • strategie: bezpośrednia, zmiany zasad, powstrzymywania, podziału
 • kiedy używać jakiej strategii? Matryca decyzyjna
 • Przykłady zastosowania poszczególnych strategii

NEGOCJACJE B2B – PRZYGOTOWANIE

 • narzędzie: arkusz planowania negocjacji
 • formułowanie celów minimum i maksimum
 • formułowanie BATNA
 • obrona ceny – techniki
 • jakich komunikatów nie używać podczas negocjacji

NEGOCJACJE B2B – UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

 • trening 5 podstawowych umiejętności negocjacyjnych
 • zarządzanie komunikacją
 • zarządzanie stronami negocjacji
 • argumentacja merytoryczna
 • rozpoznawanie potrzeb i wartości stron
 • formułowanie propozycji i rozwiązań

ZAUFANIE JAKO KAPITAŁ SPRZEDAŻY

 • budowanie relacji opartych na zaufaniu
 • zaufanie jako kapitał sprzedaży
 • konsekwencje braku zaufania w relacjach sprzedażowych

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

 • wiedzą, jak dokonać oceny szans sprzedażowych w segmencie B2B
 • potrafią rozpoznawać interesy i wartości poszczególnych decydentów oraz formułować je w mapy władzy i wpływu
 • potrafią formułować ofertę wartości dodanej
 • wiedzą, jakie strategie stosować wobec konkurencji
 • wiedzą, jakie zachowania zwiększają szanse na sukces przy stole negocjacyjnym
 • potrafią przygotować się do negocjacji
 • znają i potrafią wykorzystać techniki wywierania wpływu

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z elementami wykładu i studiów przypadku. Prowadzący aktywizuje uczestników poprzez moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz trening behawioralny konkretnych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top