Zarządzanie doświadczeniami klienta

Jak tworzyć usługi w oparciu o potrzeby użytkowników. Wszystko co powinieneś wiedzieć o budowie kultury klientocentrycznej.

Opis

Kilka ostatnich lat obfitowało w wiele niespotykanych dotąd zdarzeń, mających ogromny wpływ na gospodarkę światową i handel. Zdobycie lojalności współczesnego konsumenta staje się dla firm ważnym, ale i trudnym celem. Jednak jego osiągnięcie może być sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Firmy, określając swoje cele biznesowe i strategiczne, na pierwszym miejscu stawiają dziś klienta i jego preferencje. Dostosowują kanały sprzedaży i formy kontaktu oraz sposoby obsługi. Szkolenie „Zarządzanie doświadczeniami klienta” daje uczestnikom wiedzę i umiejętności, które pozwolą skuteczniej zaplanować i przeprowadzić zmianę kultury zorientowanej na klienta.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla z różnych działów firmy oraz osób przygotowujących się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji.

Program szkolenia

Budowanie kultury klientocentrycznej

Po co organizacji kultura klientocentryczna

 • Wprowadzenie do znaczenia kultury klientocentrycznej.
 • Korzyści z kultury klientocentrycznej dla organizacji.
 • Analiza wyzwań związanych z wdrażaniem kultury klientocentrycznej.

Jak budować kulturę zorientowaną na klienta

 • Wskazówki i strategie na budowanie kultury klientocentrycznej.
 • Wpływ zaangażowania pracowników na sukces kultury klientocentrycznej.
 • Studium przypadku udanej implementacji kultury klientocentrycznej.

Projektowanie usług z wykorzystaniem Design Thinking

 • Wprowadzenie do Design Thinking jako narzędzia projektowania innowacji.
 • Proces projektowania krok po kroku.
 • Praktyczne ćwiczenia projektowania usług.
Tworzenie spersonalizowanego doświadczenia klienta

Psychologia doświadczeń klienta

 • Rozumienie psychologicznych aspektów doświadczeń klienta.
 • Analiza punktów bólu i momentów prawdy.
 • Diagnoza luk w doświadczeniach klientów.

Tworzenie wyróżników doświadczenia klienta

 • Strategie na budowanie wyjątkowych doświadczeń w porównaniu do konkurencji.
 • Praktyczne przykłady tworzenia wyróżników.
 • Zidentyfikowanie kluczowych punktów styku z klientem.

Mierzenie doświadczenia klienta

 • Po co mierzyć doświadczenia klienta.
 • Skuteczne miary doświadczeń klientów: satysfakcja, NPS, łatwość korzystania z usług, konwersja.
 • Analiza wyników pomiarów i dostosowywanie strategii.
Implementacja kultury klientocentrycznej w organizacji

Jak zbierać opinie klientów i pracować z pozyskanymi informacjami

 • Metody zbierania opinii klientów: ankiety, interakcje, analiza danych.
 • Analiza i interpretacja zebranych informacji.
 • Implementacja zmian na podstawie opinii klientów.

Rola kadry kierowniczej we wdrażaniu kultury klientocentrycznej

 • Wpływ przywództwa na kulturę organizacyjną.
 • Zadania kadry kierowniczej w promowaniu kultury klientocentrycznej.
 • Studium przypadków udanej roli kierownictwa.

Podsumowanie i plan działania

 • Ocena postępów uczestników w zrozumieniu i wdrożeniu kultury klientocentrycznej.
 • Tworzenie spersonalizowanego planu działania dla każdego uczestnika.
 • Przygotowanie do implementacji kultury klientocentrycznej w swojej organizacji.

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • określać zasady i metody skutecznego zarządzania doświadczeniami klientów
 • identyfikować elementy konieczne dla budowy spersonalizowanych i spójnych doświadczeń klienta z marką w rożnych punktach styku w trakcie korzystania z usług/ produktów firmy
 • stosować metody pomiaru doświadczeń klienta

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych zespołach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Omawiane są liczne przykłady udanych i nieudanych działań oraz przyczyny sukcesów i porażek. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top