Efektywna komunikacja

Jak budować pozytywne relacje w organizacji.

Opis

Jednym z najistotniejszych elementów budujących kulturę organizacyjną jest styl porozumiewania się pracowników, czyli efektywna komunikacja. Ten styl buduje współpracę i zaufanie, lub przeciwnie prowadzi do konfliktów, których wynikiem jest obniżenie wydajności pracy, pogorszenie atmosfery i stres.
Nauka skutecznej komunikacji to jedna z najlepszych inwestycji. Pracownicy, którzy potrafią przekazywać informacje, przekonywać innych do swoich pomysłów, przełamywać bariery w relacjach z innymi działami są jednym z najcenniejszych zasobów w firmie.
Szkolenie, które Państwu proponujemy pomoże Państwu w budowaniu pozytywnej współpracy w organizacji, służącej efektywnej realizacji celów biznesowych firmy.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do:

– Menedżerów wszystkich szczebli
– Handlowców
– Członków zespołów projektowych
– Osób poszukujących lepszych metod komunikacji w firmie

Program szkolenia

ZNACZENIE KOMUNIKACJI I JEJ WPŁYW DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ W ORGANIZACJI

 • czynniki decydujące o efektywnej komunikacji w organizacji
 • budowanie zaufania jako podstawa dobrej współpracy

MÓJ OSOBISTY STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ I BUDOWANIA RELACJI

 • diagnoza osobistego stylu interpersonalnego – moje mocne strony i obszary
  ryzyka w komunikacji
 • dopasowanie stylu komunikacji do partnera rozmowy

TECHNIKI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

 • mowa ciała – spójność komunikacji, odczytywanie komunikatów niewerbalnych, wykorzystanie mowy ciała w celu podkreślenia komunikatu
 • jak mówić, aby inni nas słuchali – techniki komunikacji perswazyjnej
 • sztuka słuchania, analizowanie wypowiedzi i odczytywanie intencji rozmówcy
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – FUO, komunikat JA

PRZEŁAMYWANIE BARIER W KOMUNIKACJI

 • rodzaje barier w procesie komunikacji
 • Model Uszu von Thune’a
 • przyczyny konfliktów w organizacji – koło konfliktu
 • sposoby przełamywania trudności w komunikacji i rozwiązywania sytuacji
  konfliktowych w organizacji

ASERTYWNA POSTAWA W PROCESIE KOMUNIKACJI

 • postawa agresywna, uległa i asertywna – ich przejawy w komunikacji
 • obrona własnych granic – sztuka odmawiania
 • budowanie niekonfrontacyjnych komunikatów w sytuacji presji, krytyki i manipulacji

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu jego uczestnik będzie:

 • Znać czynniki decydujące o efektywnej komunikacji
 • Umieć budować relacje oparte na zaufaniu
 • Znać swój styl interpersonalny i wynikające z niego konsekwencje w komunikacji z innymi
 • Umieć posługiwać się komunikatem „Ja” oraz modelem „FUO”
 • Znać sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji
 • Rozpoznawać bariery w komunikacji oraz umieć je przełamywać

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie treningu umiejętności z wykorzystaniem ćwiczeń w grupach, parach, analizy przypadków, testów, pracy z kamerą.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top