Kierowanie Projektem Europejskim

Jak skutecznie pozyskać środki europejskie

Opis

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej opierają się na specyficznym podejściu do zarządzania projektem, które już na etapie składania wniosków o dofinansowania podlega ewaluacji. Skuteczność ubiegania się o środki europejskie w znacznej mierze uzależniona jest od prac planistycznych na etapie przygotowania wniosków.

Szkolenia ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania projektami zgodnie z metodyką kierowania projektem europejskim.

W czasie szkolenia nauczysz się identyfikować zakres i cel projektu, zdobędziesz umiejętność formułowania projektu i przygotowania wniosku aplikacyjnego. Zapoznasz się z kryteriami oceny projektów europejskich i dowiesz się jakie są możliwości uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

Aktualnie rozpoczynają się intensywne prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu systemów zarządzania funduszami strukturalnymi. Tym ważniejsze – szczególnie w dobie  recesji wynikającej z pandemii – będzie skuteczne aplikowanie o środki z funduszy europejskich na rozwój działalności przedsiębiorstw oraz innych podmiotów życia gospodarczego.

Dla kogo

Dla wszystkich chcących poznać metodologię i praktykę zarządzania cyklem projektu europejskiego (European Project Cycle Management), w szczególności dla realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

 • kluczowe pojęcia i zasady kierowania projektem europejskim
 • specyfika projektów europejskich – zgodność z celami strategicznymi Unii Europejskiej

CYKL PROJEKTU EUROPEJSKIEGO

 • faza programowania projektów – rola instytucji wspólnotowych
 • faza identyfikacji projektu – analiza interesariuszy, analiza problemu, celu i wybór strategii działania
 • faza planowania projektu europejskiego – matryca logiczna, zarządzanie czasem (ścieżka krytyczna i harmonogram), budżet, kwalifikowalność wydatków, zarządzanie ryzykiem, komunikacja i odpowiedzialność w projekcie, zarządzanie jakością

PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO

 • przegląd formularzy aplikacyjnych
 • struktura wniosku aplikacyjnego
 • karta projektu europejskiego

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

 • pojęcie kryteriów oceny projektów
 • ocena sukcesu w projektach
 • kryteria formalne i merytoryczne
 • podstawowe zasady ewaluacji projektów

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

 • źródła pozyskania dofinansowania z funduszy UE
 • dobór form wsparcia

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • właściwie sformułować i zaplanowania projekt europejski,
 • prawidłowo przygotować wniosek aplikacyjny,
 • dokonać wyboru źródła finansowania zaplanowanego projektu europejskiego.

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu. W ramach zajęć uczestnicy pracując w zespołach przygotowują projekt wykorzystując narzędzia i techniki metodyki kierowania projektami europejskimi.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top