Kierowanie zespołami ludzkimi

Szefem być - jak to się robi w praktyce?

Opis

Zespół zawodowy to organizm składający się z ludzi, który potrafi wykorzystać efekt synergii. Jak wiele innych rzeczy nie przychodzi to jednak samo. To od szefa, jego działań i sposobu w jaki wypełnia swoją rolę zależy w dużej mierze efekt. Ważne jest czy szef widzi w zespole wyłącznie pracowników dla których jest menedżerem, czy jest w stanie dostrzec ludzi aby być dla nich prawdziwym liderem. W trakcie tego warsztatu pracujemy nad podniesieniem praktycznej skuteczności szefowskiej.

Dla kogo

 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • menedżerzy przygotowujący się do objęcia kluczowych funkcji w organizacji

Program szkolenia

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA LIDERA I JEGO ROLA W ŻYCIA ZESPOŁU

 • schody kompetencji
 • funkcje menedżera, lidera, przywódcy w zespole
 • różnice pomiędzy menedżerem, liderem a coachem
 • profil kompetencyjny lidera
 • podstawowe działania, umiejętności i nastawienie lidera
 • profil osobowościowy skutecznego lidera

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU

 • wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących rezultaty osiągane przez zespół
 • gdy z grupy tworzy się zespół i jaka jest w tym rola przywódcy
 • w czym lider jest potrzebny zespołowi?

STYLE PRACY W ZESPOLE – STRUKTURA ZESPOŁU

 • role zespołowe
 • rodzaje zachowań i ich wpływ na efekt działań zespołu
 • interakcje wewnątrz zespołu
 • wpływ stosunków interpersonalnych na pracę zespołu

PROCES BUDOWANIA ZESPOŁU

 • różnice pomiędzy grupą a zespołem
 • zapoznanie się z typowymi sytuacjami na poszczególnych etapach pracy z grupą
 • etapy budowania zespołu
 • kierownicze działania wspierające procesy zespołowe w praktyce

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE ORAZ SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 • podejmowanie decyzji w zespole
 • powody braku zaangażowania
 • przyczyny możliwych działań blokujących
 • wymiana doświadczeń w zespole
 • zachowania w sytuacji kryzysowe
 • elementy komunikacji wewnętrznej

STYLE KIEROWANIA I ICH SKUTECZNOŚĆ

 • analiza własnych predyspozycji w odniesieniu do stylu kierowania
 • autoanaliza własnych nawyków
 • doskonalenie umiejętności dostosowywania stylu kierowania do poziomu dojrzałości indywidualnych pracowników oraz do etapu budowania zespołu
 • analiza skuteczności stylów kierowania
 • czynniki wpływające na dobór stylu kierowania
 • analiza konsekwencji zastosowania konkretnego stylu w różnych sytuacjach

SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • czego ludzie szukają w życiu / pracy?
 • teoria góry lodowej
 • granice kary i nagrody
 • psychologiczne aspekty motywowania
 • motywowanie w praktyce
 • motywatory pozafinansowe
 • bank kar i nagród

SKUTECZNE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W PRACY KIEROWNIKA ZESPOŁU

 • algorytmy ważnych rozmów
 • prowadzenie „rozmowy na dywaniku”
 • udzielanie pochwały na co dzień
 • nagradzanie i karanie
 • przekazywanie niepopularnych informacji

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie roli lidera w życiu i pracy zespołu
 • większe zrozumienie czynników kierujących pracą zespołu
 • poszerzenie wachlarza praktycznych narzędzi szefowskich
 • zwiększenie umiejętności świadomego budowania autorytetu i odnalezienia się w roli lidera
 • rozwój umiejętności dostosowania stylu kierowania do sytuacji
 • nabycie umiejętność elastycznego podejścia do ludzi
 • umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole
 • poznanie, zrozumienie różnych predyspozycji i ról w zespole
 • poszerzenie narzędzi skutecznego motywowania (głównie pozafinansowego)

Metody szkolenia

Warsztat ekspercki realizowany poprzez:

 • zebranie od uczestników listy pytań i problemów merytorycznych
 • burza mózgów
 • dyskusja kierowana
 • zadania zespołowe
 • symulacje indywidualne i zespołowe
 • turniej umiejętności pozyskiwania klienta
 • zadanie indywidualne
 • podsumowanie odpowiedzi na pytania i problemy zebrane od uczestników
 • MAPA DROGOWA, czyli indywidualny plan działania

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top